D8 TEŞKİLATI: DEĞERLENDİRİLEMEYEN BÜYÜK POTANSİYEL

D-8 teşkilatı zamanlama ve planlama olarak çok büyük potansiyele sahip olarak kurulmuştur. Fakat yapılan planlar hayata geçirilememiş ekonomik işbirliği kağıt üzerinde kalmış vücut bulamamıştır. Ortaya konulan hedeflerin doğruluğunu ve gerçekçiliğini Çin örneği açıkça göstermektedir. Son durumuyla D-8 teşkilatı adım atamayan pratikten uzak ve sadece hedefleri aşağı yönlü revize eden bir yapıya dönüşmüşken, Çin D-8’in ortaya koyduğu hedefleri kendi lehine tek taraflı başarmış görünmektedir. Bu durum iş işten geçtiğini veya trenin kaçırıldığı anlamına gelmemektedir. Eğer istenirse, buna bağlı olarak gerekli hassasiyet ve önem gösterilirse D-8 teşkilatı çok kısa sürede en fazla üretim yapan ülkeler sıralamasında ilk üçte yerini alabilir. Her şey hazır olmasına rağmen eksik olan tek şey ülkelerin gerekli iradeyi göstermiyor olmalarıdır. Buda her an oluşabilir ve de oluşmak zorundadır. Aksi takdirde tüm D-8 ülkeleri kaybedecektir.

 

Yeniden Refah gelecek, yeni bir dünya kurulacak!

Yeniden Refah gelecek, zulüm ve gözyaşı son bulacak!

 

D8 TEŞKİLATI: DEĞERLENDİRİLEMEYEN BÜYÜK POTANSİYEL BAŞLIKLI BÜLTENİ İNCELEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Yayın Tarihi: 29 Haziran 2021 | Yayın Saati: 19:32:23