YUNANİSTAN NEYİN PEŞİNDE?

YUNANİSTAN NEYİN PEŞİNDE?

 

 

Türkiye’yi Kıbrıs, EGE ve Doğu Akdeniz’de uluslararası boyutta sıkıştırmaya yönelik ABD ve AB payandalı Yunan politikalarının son dönemlerde iyice yoğunlaşmış olduğunu görmek mümkündür. 

 

Yunanistan’ın 2004 yılından itibaren Türkiye’yi dar bir alana sıkıştırmak amacıyla Adalar Denizi’nde uyguladığı fiili işgal politikası sonucu ne yazık ki Türkiye’ye ait olan 18 ada ve 2 kayalığa el koymuş durumdadır. İşgal edilen her bir adanın, MEB ve Kıta Sahanlığına sahip olduğunu dikkate alınacak olursa bu adaların Türkiye açısından ne derece önem arz ettiğini görmek mümkün olabilir.

 

Prof.Dr. Necmettin Erbakan Hocamızın başbakanlığındaki 54. Hükümet görev başında iken, Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in siyasi teamülü hiçe sayarak,  "dönüşümlü başbakanlık" gereği hükümet kurma görevini Tansu Çiller yerine Mesut Yılmaz’a vermesi ve akabinde CHP desteğiyle kurulan ANASOL-D azınlık hükümetinin, Temmuz 1997’de Madrid’de yapılan NATO zirvesi sırasında Yunanistan’la ‘Madrid Deklarasyonu’ adı altında 6 maddelik mutabakat zaptını(Memorandum of Understanding) imzalaması zaman içerisinde hiçbir somut sonuç ihzar etmediği gibi özellikle AK Parti iktidarı dönemi sırasında 2004 yılından itibaren Adalar Denizi’nde 18 ada ve 2 kayalığı işgal etmiş oldu.

 

Oysa ki Yunanistan, Madrid Deklarasyonu mucibince Ege Denizi’nde tek taraflı olarak karasularını 12 mile çıkarmayacağını taahhüt etmiş; Buna mukabil Türkiye Cumhuriyeti de, Haziran 1995’te Refah Partisi Genel Başkanı Prof.Dr. Necmettin Erbakan Hocamızın öncülüğünde TBMM’de grubu bulunan siyasi partilerin ortak deklarasyonu olan Yunanistan’ın karasularını 6 mil üzerine çıkarmasının savaş nedeni (Casus Belli) olacağına dair kuvvet kullanma ortak bildirisini iyi niyet göstergesi olarak dikkate almayacağını ifade etmiştir.

 

İşte bu çerçevede yapılan 60 istikşafi görüşmelerde şimdiye kadar hiçbir sonuç alınmadığı gibi, Yunanistan Madrid Deklarasyonu ile karasularını 12 mile kadar çıkarmayacağını taahhüt etmiş olmasına rağmen her fırsatta karasularını 6 mil üzerine çıkarma arzusunu dillendirmeye çalışmıştır. Keza, söz konusu Madrid Deklarasyonu’na rağmen mülkiyeti Türkiye’ye ait olan 18 adayı fiilen işgal etmiş ve silahlandırmıştır.

 

Yunanistan, AB’nin desteğiyle Türkiye’nin aleyhine gelişme gösteren bu adımları atarken, Adalar Denizi’nde Türkiye’nin aleyhine olan MEB ve Kıta Sahanlığını da bu çerçevede yeniden şekillendirmeye çalışmaktadır.

 

Bu cümleden olarak, Yunanistan tarafından 2000’li yıllarda Sevilla Üniversitesi’nden Juan Luis Suárez de Vivero ve Juan Carlos Rodríguez Mateos’a hazırlatılan Türkiye ve Yunanistan’ın EGE Denizi ve Doğu Akdeniz’deki Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) haritası ile Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de, Antalya Körfezi’ne hapsedilmesi ve EGE Denizi’nin büyük ölçekte Yunanistan’ın kontrolü altında olması için çaba harcanmaktadır. 

 

Her konuda Türkiye’nin haklılığı ortada iken ve Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2004 yılından itibaren Yunanistan’ın oldu bitti politikalarına göz yumarken, aradan geçen 10 yıl sonra birdenbire Yunanistan’a yönelik ‘Bir gece ansızın gelebiliriz’ retoriğini ön plana çıkarması iç sorunları unutturmaya yönelik bir adım gibi mi görmek gerekir düşüncesindeyiz?

 

Şu da bir gerçek ki, uyguladığı 'Ankebut Siyaseti' ile adım adım Türkiye'yi oldu bittiyle karşı karşıya bırakarak tuzağa çekmeye çalışan Yunanistan karşısında hamaset siyasetinin olası sonuçlarının 1897 Teselya örneğinden dersler çıkarmak vasıtasıyla çok iyi hesaplanması gerekir düşüncesindeyiz. Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in; “Yunanistan'ın, bir NATO müttefiki tarafından egemenliği sorgulanacak şekilde tehdit edilmesi kabul edilemez” açıklamasını da bu bağlamda düşünmekte fayda görüyoruz.

 

Ezcümle, Venizelos’un hatıratında belirttiği üzere, dönemin Büyük Britanya Başbakanı David Llyod George’un Venizelos’a ; “Başkan Wilson, Fransa Başbakanı Georges Clemenceau ve ben bugün İzmir’i işgal etmenize karar verdik “ cümlesinden önemli dersler çıkarmakta büyük fayda görüyoruz.

 

 

Doğan Bekin

Genel Başkan Yardımcısı | Dış İlişkiler Başkanı

Yayın Tarihi: 7 Eylül 2022 | Yayın Saati: 13:20:32