ULAŞIMDA ENGELLERİ KALDIRALIM

ULAŞIMDA ENGELLERİ KALDIRALIM

 

07/07/2005 tarih ve 25868 sayılı Özürlüler kanunu diyebileceğimiz 5378 sayılı yasanın 2. Geçici maddesi; Kamu kurum ve kuruluşlarına ait mevcut resmî yapılar,  mevcut tüm yol, kaldırım, yaya geçidi, açık ve yeşil alanlar, spor alanları ve benzeri sosyal ve kültürel alt yapı alanları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılmış ve umuma açık hizmet veren her türlü yapılar bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yedi yıl içinde özürlülerin erişilebilirliğine uygun duruma getirilir.

 

3.Geçici maddesi; Büyükşehir belediyeleri ve belediyeler, şehir içinde kendilerince sunulan ya da denetimlerin de olan toplu taşıma hizmetlerinin özürlülerin erişilebilirliğine uygun olması için gereken tedbirleri alır. Mevcut özel ve kamu toplu taşıma araçları, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yedi yıl içinde özürlüler için erişilebilir duruma getirilir.

 

Üzülerek söylemeliyiz ki erişilebilirlikle alakalı yasa olmasına rağmen, engelli vatandaşlarımız;  rahatça bir yerden, bir yere gidemiyor, üst geçitlerin bazılarında asansörün bulunmamasından dolayı karşıdan karşıya geçemiyor, cami girişlerinde rampaların bulunmadığı için camilerde ibadet edemiyor, görme engelli vatandaşlarımız tüm kaldırımlarda sarı şeritlerin bulunmamasından dolayı, kaldırımlarda rahatça gidemiyor ve seyahat ederken tüm toplu taşıma araçlarında sesli anons sistemleri bulunmadığından, ineceği durağı bilemeyebiliyor, alışveriş merkezleri, kamu ve özel kuruluşlarının bazılarında rampa bulunmadığından zorluklar çekiyor, ortopedik engelli vatandaşlarımız otobüslerde rampaların otomatik olmadığından dolayı zorluklar çekiyor,  işitme engelli vatandaşlarımız havaalanlarında ve uçaklarda anonsları yazılı veya işaret diliyle bildirilmediğinden zorluklar çekiyor.

 

Görme engelli vatandaşlarımız yoldan daha kolay karşıdan karşıya geçebilmeleri için sesli ışık denilen, ışığın kırmızı veya yeşil olduğunu sesli olarak bildiren sistemler mevcuttur. Bu sistemlerin daha fazla yaygınlaştırılması görme engellilerin yolda karşıdan karşıya geçerken yaşadığı deneyimi iyileştirecektir.

 

Kaldırımlara park edilen arabalar için, kaldırımlara park eden şoförlere maddi olarak yaptırım uygulanması, park alanlarının arttırılması ve özellikle büyükşehirlerde artan nüfusa hitap edecek şekilde yol çalışmalarının düzenlenmesi bu sorunun çözümüne yardımcı olur.

 

Toplu taşımada görme engelli vatandaşlarımız, aracın hangi durağa vardığını bilmesini sağlayan, araç içinde bulunan ekranların yanı sıra sesli anons sistemleri bulunur. Bu sistemlerin daha fazla araca entegre edilmesi görme engellilerin toplu taşımada hangi durağa vardıklarını bilmelerine yardımcı olacak ve bireylerin hayatını kolaylaştıracaktır.

 

Otobüslerde ortopedik engelli bireylerin binebilmesi için rampalar bulunur. Ancak bu rampalar otomatik bir şekilde açılıp kapanamadığından otobüste yardım edecek biri yoksa o zaman rampa açılamaz ve ortopedik engelli birey otobüse binemez. Kaldırıma park edilen araçlar ortopedik engelliler için de büyük bir sorun teşkil etmektedir. Kaldırıma park edilen araçlar engelli bireyin tekerlekli sandalyesinin hareketine engel olmaktadır.

 

Havaalanlarında ve uçaklarda yapılan sesli anonslar işitme engellilere yazılı ve/veya işaret diliyle bildirilebilir. Bu sayede işitme engelli bireyin de olup bitenden haberi olur ve ne yapması gerektiğine daha kolay karar verebilir.

 

Toplu taşımaya binen engelli vatandaşlarımıza, durak kısıtlaması yapılmadan istedikleri yerde inmeleri sağlanmalıdır.

 

Mevcut parklar ve oyun bahçeleri, engellilerin erişilebilirliğini sağlayacak şekilde gözden geçirilmelidir. Görme engelli vatandaşlarımız için kaldırım taşları tüm kaldırımlara uygulanmalıdır.

 

 

Davut Konakçı

Engelliler Koordinasyon Birim Başkanı

 

 

 

Yayın Tarihi: 11 Ekim 2022 | Yayın Saati: 15:00:16