SİYASİ İŞLER BAŞKANLIĞI HAFTALIK RAPORU - 07 ŞUBAT 2022

SİYASİ İŞLER BAŞKANLIĞI HAFTALIK RAPORU

 

07 ŞUBAT 2022

 

 

 

 

 

KONULAR:

 ▪️CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN KRİTİK İSRAİL YAKINLAŞMASI

▪️YILLARDIR GENÇLERİMİZ HEBA OLUYOR

▪️ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU TASLAĞINA İLİŞKİN ÖNERİLERİMİZDİR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN KRİTİK İSRAİL YAKINLAŞMASI

 

Öncelikle birkaç ay önce bizzat Sayın Cumhurbaşkanı’nın “Gönül ister ki İsrail’le ilişkilerimiz eski seviyesine gelsin.” açıklaması sonrasında Türk Yahudi Toplumu ve İslam Ülkeleri Hahamlar İttifakı üyelerinin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Sayın Cumhurbaşkanı’na kutsama duası okumaları, yine Sayın Cumhurbaşkanı’nın, daha önce İsrail'le anlaşma yapmasından dolayı düşman bellediği BAE ile ilişki kurma yoluna gitmesi, ardından Sayın Erdoğan’ın İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Türkiye'yi ziyaret edeceğini duyurması, İsrail ile son dönemde yaşanmakta olan yakınlaşmanın ulaştığı noktayı göstermektedir. 

 

Tam da bu noktada Mavi Vatan ve Doğu Akdeniz konularında  uzman olanların ifade ettiği gibi, Doğu Akdeniz’de Oruç Reis sismik araştırma gemimizin de Tuzla'ya çekilmesiyle, bölgede hiçbir sismik ve sondaj gemimizin kalmamış olması son derece kritik bir gelişmedir. 

 

Tüm bu gelişmeler,  iktidarın 20 yıldır uygulanan borç-faiz ekonomisinin sonucunda karşılaşılan ekonomik darboğazdan çıkış için, “çocuk öldürmesini çok iyi bilen” İsrail’le yeniden dost olma ve böylece Biden yönetimi ile buzları eritme politikası uyguladığını göstermektedir. 

 

Filistin ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere, her alanda ülkemizin ve bölge ülkelerinin çıkarlarına halel getirebilecek İsrail’le yakınlaşma adımını benimsemediğimizi açıkça ifade ediyoruz. 

 

Sıkıntılarımızdan çıkış yolu, Ortadoğu'da yaşanan kaosun, işgallerin ve sivil ölümlerinin sorumlusu İsrail ve Biden’la yakınlaşmaktan değil, israfı ve imtiyazlılara kaynak aktarmayı terk edip, denk bütçeyi gerçekleştirmekten, milli kaynak paketleri ile harekete geçirilecek üretim-istihdam-ihracat odaklı ekonomi modelini uygulamaktan ve dış politikada da D-8 Organizasyonu’nun güçlendirilip, bir an evvel D-60 hedefinin gerçekleştirilmesinden geçmektedir. 

 

Bunlar olmadan güçlü Türkiye olamayız ve güçlü olmadan da kimle yakınlaşırsak yakınlaşalım çıkarlarımızı tam manasıyla koruyamayız.

 

Bu vesileyle, kuvveti değil hakkı üstün tutan anlayışa sahip Yeniden Refah Partisi olarak, Filistin ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere her alanda Türkiye ve bölge ülkelerinin haklarının sonuna kadar muhafaza edilmesi konusunda duyarlılığımızı ve mücadelemizi sürdüreceğimizi bir kez daha vurguluyoruz.

 

 

 Dr. Fatih Erbakan

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı

 

 

 

 

 

YILLARDIR GENÇLERİMİZ HEBA OLUYOR

 

 Ülkelerin en kıymetli varlıkları gençlerdir. Gençler ülkelerin geleceğini belirlerler. Gençlerini iyi yetiştiren ülkelerin, geleceğin yıldız devletleri olacağına hiç şüphe yoktur.

 

 Ne yazık ki biz yıllardır gençlerimizi telef etmek için ne lazım gelirse yapıyoruz.

 

 Bunları sıra ile yazacağım, hiç zaman kaybetmeden de bu vahim tablonun düzeltilmesi gerektiğini ısrarla belirtmek isterim.

 

 

1) Yıllarca FETÖ Terör Örgütü'ne methiyeler dizildi, onların himayesine girmeyenlerin makam ve mevki sahibi olamadıkları gösterildi, zeki ve çalışkan gençler onların dershanelerine yönlendirildi.

Sonunda bu gençler, devlet görevinden atıldı, bir kısmıda hapishaneleri boyladı.

 

2) Barış süreci denilen ve terör örgütü ile pazarlığa girişilen saçma sapan bir dönem yaşadık.

Bu dönemde terör örgütü,  bir taraftan iş makineleri ile sokakları kazıyıp tahrip gücü yüksek bombalar yerleştirirken, bir taraftan da 13-15 yaşındaki gençlere “Bu bölgenin sorumluluğu artık bize ait olacak, sizleri de güvenlik görevlisi yapacağız.” diyerek otobüslere doldurup dağlara götürdüler.

Halbuki devlet bu çocuklara sahip çıksaydı, milli ve manevi eğitim verebilseydi, bugün terörist olan o gençler, ülkemize faydalı birer vatansever olabilirlerdi.

Devlet yetkilileri sokaklara bomba döşenmesine müsaade etmeseydi, yüzlerce gencimiz oralarda şehit olmazdı.

 

3) Her şehire öğretim üyesi bulmadan üniversite açıldı, bu zavallı gençler, üniversite eğitimi görmeden üniversite mezunu oldular. Milyonlarca üniversite diplomalı iş bulamayan genç kitlesi oluşturuldu.

Yurt dışında iş bulabilen gençlerimizde oralara gittiler.

 

4) Uyuşturucu baronları ile mücadele edilmediği için, ilkokulların çevresi bile bedava uyuşturucu dağıtan satıcıların mekanı oldu.

 

Binlerce gencimiz uyuşturucu müplelası oldu, eğitimlerini bıraktılar, kendilerinin ve ailelerinin hayatları kaydı, sağlıkları bozuldu, sokakta yaşayan gençlere dönüştüler.

Bu dondurucu kış günlerinde sokakta yaşayan bu gençlere sahip çıkmak, karınlarını doyurmak, tedavi etmek çok mu zor?

Bu gençler uyuşturucunun etkisi ile toplumun güvenliğine de zarar vermektedir.

 

 Kamuoyuna saygı ile sunarız.

 

 

 

 Prof. Dr. Sacit Günbey

Genel Başkan Yardımcısı | Sosyal İşler Başkanı

54. Hükümet Devlet Bakanı

 

 

 

 

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU TASLAĞINA İLİŞKİN ÖNERİLERİMİZDİR

 

İktidar partisi tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisine getirilen Öğretmenlik Meslek Kanunu Taslağı, Yeniden Refah Partimiz kurulları tarafından değerlendirilmiş, eleştirilmeye ve üzerinde konuşulmaya değer önemli hususlar görülememiştir. Mevcut Kanun taslağının, eğitim sistemimizin, öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin ve velilerimizin gerçek sorunlarını ele almayan, popülist bir yaklaşımla hazırlanan geçiştirilmiş bir metin olduğu değerlendirilmektedir. İlgili taslak kanun metninin; mevcut haliyle kıymetli öğretmenlerimizin bazı mali haklarını düzenleyen ancak beklentilerinin çok gerisinde kalan, adeta bir seçim yatırımı gibi görebileceğimiz mahiyette olduğu açıktır. Bizler Yeniden Refah Partisi olarak, uzun zamandır beklenen Öğretmenlik Meslek Kanunu’nu atılan hayırlı bir adım olarak görmekle birlikte, kamuoyuyla paylaşılan taslak kanun metninin, öğretmenlerimizin gerçek sorunlarına çözüm üretemeyeceğini ve Milli Eğitim Sistemimizde kalite artışı ve sinerji oluşturamayacağını öngörmekteyiz. Milli Görüş olarak, öğretmenlerimizin sorunlarına çözüm getirilebilmesi, Milli Eğitim Sistemimizde ise kalite artışı ve sinerji oluşturabilmesi için Öğretmenlik Meslek Kanunu’nda aşağıda belirtmiş olduğumuz asgari unsurların yer alması gerektiği hususunda iktidarı uyarıyor ve önerilerimizi sunuyoruz:

 

1)     İlgili kanun metninde öğretmenlik mesleğine ilişkin kavramsal çerçeve oluşturulmalı ve bu kavramsal çerçeve bağlamında öğretmenlerin temel hak ve sorumlulukları açıklanmalıdır. İlgili kanun metni vecibe hak temelli olmalıdır. Bu nedenle kanunda öğretmenlik mesleğini tanımlayan temel kavramlar ve mesleğin temel unsurlarına yer verilmeli, bu bağlamda öğretmenlerin sorumluluk temelli haklarının güvence altına alınması ve kriterlerinin ortaya konulması gereklidir.

 

2)   İlgili kanun düzenleme bakımından kamu-özel sektör ayırt etmeksizin öğretmenlik mesleğini tanımlamalı ve düzenlemelidir. Kanun kapsamının kamuda çalışan öğretmenlerimiz ile sınırlı bırakıldığı görülmektedir. Oysaki iktidarın öğretmenlerimize vaadi “öğretmenliği bir kariyer mesleği haline getirmektir.” Nasıl ki doktorlarımızın, avukatlarımızın, mühendislerimizin kamuda ve özel sektörde çalışma usulleri, görev ve sorumlulukları belirlidir; benzer bir düzenlemenin öğretmenlerimiz için de yapılması sağlanmalıdır. Özel sektörün de ilgili kanunun getireceği düzenlemelere tabi olması tercihe bırakılmamalı, bir zorunluluk haline getirilmelidir. Kamunun yükünün paylaşılması ve özel sektörün çalışma şartlarının düzenlenmesi bakımından kanunun mutlaka “öğretmenlik mesleğini” kamu-özel sektör ayırt etmeksizin düzenlemesi gereklidir. Ayrıca özel sektörde çalışan öğretmenlerin -vakıf üniversitelerinde olduğu gibi- meslekteki kariyerlerine göre bir maaş tabanlarının olması, kanun ile teminat altına alınmalıdır.

 

 

3)   Öğretmenlik meslek kariyerinin odağında “sınav veya lisansüstü diploma” değil, başarı ve performans olmalıdır. Mevcut haliyle özellikle kamuya atanmanın ardından “garanti meslek”, “performansı sorgulanmayan meslek” gibi görülen veya algılanan öğretmenlik mesleği, “başarı ve performans odaklı” hale getirilmelidir. Mevcut kanun taslağı ise performans ölçümünde sınav odaklı olarak bir yapılandırmayı tercih etmektedir. Öğretmenlerin sadece sınav öncesinde veya lisansüstü öğrenim gibi sınırlı dönemlerde değil, mesleklerinin her kademesinde kendilerini sürekli geliştirebilecekleri bir sistem tesis edilmeli ve bu hususta öğretmenlerimize ekonomik, sosyal, kültürel, mekansal ve hukuksal bütün imkanlar kanun metni ile teminat altına alınmalıdır. Dolayısıyla, ilgili kanun metninde, öğretmene verilecek “uzman öğretmen” ve “başöğretmen” unvanlarına atanma kriterleri sadece sınavda başarılı olmak veya lisansüstü diploma sahibi olmak gibi dar bir kapsama sıkıştırılmamalı, başarının ve performansın mutlaka dahil edildiği bir yaklaşım ile belirlenmelidir.

 

4)   Kanun metni ile öğretmenlerimizin başarı ve performans ölçümlerinde ve kariyer ilerlemelerinde öğrenci başarısı kriterinin olması sağlanmalıdır. Öğretmenler için dönem başı hedef performans kriterleri belirlenmeli, bu hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığı dönem başında ve dönem sonunda öğrencilere yapılacak seviye belirleme sınavları ölçülmeli ve hedef performansa ulaşan öğretmenlerimiz yüksek hizmet puanı ile kariyer basamakları için desteklenmelidir. Ayrıca kamu kuruluşlarının düzenlediği merkezi sınavlarda, öğrencileri ilk 100.000, ilk 50.000, ilk 10.000, ilk 5.000 ve ilk 1.000 gibi derecelere giren öğretmenlerimize, öğrenci başına ikramiye sistemi getirilmelidir. Bu açıdan ilgili kanunda “kamu kuruluşlarının düzenlediği merkezi sınavlara” ilişkin tanımlamalar ve açıklamalar eklenmelidir. Bununla birlikte, çalışma koşulları bakımından dezavantajlı bölgeler göz önüne alınarak, bu bölgelerde fiilen görev yapan öğretmenlerin maaş katsayılarının artırılması hususuna kanun metninde yer verilmelidir. Beş yılda bir performans değerlendirmesi yapılarak, beklenen performansı gösteremeyen öğretmenlerimizin yeniden eğitime tabi tutulma, unvanı kaybetmeden bir alt kariyer basamağına tekabül eden maaşı alma, emekliye ayırma, hak kaybına uğramadan kamuda başka görevlere geçişlerini sağlama gibi yaptırımların kanun metninde yer alması sağlanmalıdır.

 

5)   Öğretmenlik mesleği, iş hayatının ve toplumumuzun her kesimine uzanan yapısı nedeniyle stratejik meslek olarak düzenlenmelidir. Bu bağlamda mesleği tercih edeceklerden başlamak üzere ilgili düzenlemelerin kanun metnine eklenmesi ve mesleği tercih edeceklerin üniversite giriş sınavlarında en başarılı olanlar arasından seçilmesi sağlanmalıdır.

 

 

6)   Öğretmenlerimizin, sadece asıl işleri olan öğretmenlik mesleğine odaklanmaları kanun metni ile sağlanmalıdır. Öğretmenlerimizin asıl işlerine odaklanabilmeleri, geçim derdine düşerek ek işler yapmak durumunda kalmamaları için gelirlerinde iyileştirilmeye gidilmeli, başarı ve performansa dayalı maaşa ilişkin hesaplama ölçekleri kanun metni ile garanti altına alınarak öğretmenlerimizin gelişen ekonomik koşullara karşı korunmaları ve her ne şart altında olursa olsun başarı ve performanslarından dolayı ödüllendirilebilmeleri sağlanmalıdır.

 

7)    Kanun kapsamında okul yöneticilerinin atanma ve görevden alma kriterleri belirlenmelidir. Okul yönetimi Milli Eğitim Sistemimizin önemli bir parçası olup, yöneticiler öğretmenler arasından seçilmektedir. Bu nedenle öğretmenlerin milli eğitim kurumlarında yöneticilik yapabilme kriterlerinin objektif ve ölçülebilir olması gerekmektedir. Yöneticilik yapmak isteyen öğretmenlerin, bu konuda uzman eğitimcilerin görev alacağı eğitim programlarına tabi tutularak “eğitim yönetimi alanında yöneticilik sertifikası” almaları kanun metni ile düzenlenmelidir.

8)   “Aday öğretmen” kavramı kanun metninden çıkarılmalıdır. Öğretmenlik mesleğinin düzenlenmesi için geçmişte yapılmış olan çalışmalardan ithal edilerek, ilgili taslak kanun metnine eklenen “aday öğretmen” kavramı, içerdiği anlam ve uygulanma şekli bakımından uygulanabilir olmaktan çıkmıştır. Lisans eğitimini tamamlayan her mezunun öğretmen olduğu, ayrıca öğretmenlik mesleğinin kamu-özel sektör kapsamında düzenlenmesi gereği “aday öğretmen” kavramının ilgili kanun metninden çıkarılması gerekmektedir.

 

9)   Kamuya öğretmen atama usulleri, ilgili kanun metni ile objektif olarak düzenlenmelidir. Kamu kurumlarına öğretmen alımlarında hak ve adaleti sağlamak için, objektif, şeffaf ve denetlenebilir bir sınav sistemi oluşturulması kanun metni ile sağlanmalıdır. Atamalarda KPSS’nin yeterli olduğu durumlarda ayrıca sözlü sınav yapılmaması kanunda ifade edilmelidir. Sözlü sınavın gerektiği hallerde ise kamu güvenliği veya başka bir gerekçe ile bir kamu kurumunda çalışması mümkün olmayan adaylara, bu nedenle sözlü sınava alınamayacaklarının KPSS sınavı başvurularını müteakip açık bir dille yazılı olarak bildirilmesi kanun metni ile sağlanmalıdır. Sözlü sınav komisyonlarında sorulacak soruların tek bir komisyon tarafından belirlenmesi ve ortak soru havuzu oluşturulması, ehliyetli ve liyakatli bir jüri havuzunun tesis edilmesi hususlarına kanunda yer verilmelidir. Ayrıca yazılı sınavlarda kamera kaydının, sözlü sınavlarda ise kamera ve ses kaydının mutlaka alınması ve her adaya yöneltilen soruların ve performans hesaplamalarının tutanak altına alınması, böylece, akıllarda soru işareti bırakmayacak bir sınav ve atama süreci tesis edilmesi kanun metni ile teminat altına alınmalıdır.

 

10) İmam Hatip Liselerine yapılacak öğretmen atamalarına düzenleme getirilmelidir. Temel amacı dinî eğitim vermek ve bu hususta yetkin bireyler yetiştirmek olan İmam Hatip Liselerinde eğitim kalitesini artırmak için istisnasız tüm branşlarda derslere giren öğretmenlerin belirli bir din bilgisine ve dinî yeterliliğe sahip olması gerekmektedir. Bunun için İmam Hatip Liselerine ataması yapılacak öğretmenlerde aranacak niteliklere, kanun metninde yer verilmelidir. Mevcut durumda bu nitelikleri sağlamayan öğretmenlerimizin, herhangi bir hak kaybına uğramadan İmam Hatip Liseleri dışındaki okullara tayin edilmesini sağlayacak geçici kanun maddesi Öğretmenlik Meslek Kanunu’na eklenmelidir.

 

11)   İlgili kanunda, öğretmen atama ve tayin sisteminin aile bütünlüğünü sağlayacak şekilde düzenlenmesi gereklidir. Öğretmenlik Meslek Kanunu’nda yapılacak düzenleme ile il içi ve il dışı öğretmen atama ve tayin sistemi, aile bütünlüğünü sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmeli ve yasal koruma altına alınmalıdır. Çünkü aile bütünlüğünü sağlayamamalarından ötürü mutsuz olan öğretmenlerimizin, mesleklerini icra ederlerken verimli olamayacakları unutulmamalıdır.

 

12) Öğretmenlerin, öğrencilerine rol model olma sorumlulukları gereği tanımlanmış olan rehberlik hizmetlerinin daha etkin bir biçimde icra edilmesi sağlanmalıdır. Öğretmenlerin sadece “öğretime” odaklanmak yerine, sorumlu olduğu öğrencilere rol model olarak adab-ı muaşeret ve manevi yönlerini geliştirecek faaliyetler üretmesi de sağlanmalıdır. Sınıf rehber öğretmenliği kapsamında yapılacak faaliyetlerin etkin bir biçimde gerçekleştirildiğine dair performans dosyaları oluşturulması kanunla teminat altına alınmalıdır.

 

13) Milli Eğitim Sisteminin tüm paydaşlarının ilgili kanun metnine ilişkin önerileri değerlendirilmelidir. İktidar partisinin Öğretmenlik Meslek Kanunu Taslağı’nı ilan etmesinin akabinde, siyasi partiler ve çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından getirilen eleştiri ve öneriler dikkate alınmalıdır. Bu nedenle ilgili kanunun yasama süreci, daha kapsamlı değerlendirmelerin yapılmasının ardından sürdürülmelidir. Bu değerlendirme sürecinin kanunun daha nitelikli tekâmülü açısından önem taşıdığı kanaatindeyiz.

 

Bizler Yeniden Refah Partisi olarak, iktidarın gerek Partimizin gerekse kamuoyunda yükselen birçok paydaşın sesine kulak vererek, öğretmenlerimiz ve Milli Eğitim Sistemi için oldukça önemli bir yere sahip olan Öğretmenlik Meslek Kanunu’nu gözden geçirmesi gerektiğine inanıyoruz. Taslağın mevcut şekliyle yasalaşması halinde, başta kıymetli öğretmenlerimiz olmak üzere kamuoyundaki beklentinin karşılanamayacağını öngörmekteyiz. İktidarın, kamuoyunun taslak kanun hakkındaki görüşlerini dikkate almayarak, mevcut taslağı yasalaştırması halinde, Milli Görüş iktidarında, milletimizle bir araya gelerek ilgili kanunu tartışmaya açacak ve gerekli düzenlemeleri içeren bir Öğretmenlik Meslek Kanunu’nu birlikte yapacağız.

 

Aziz Milletimize ve Kıymetli Öğretmenlerimize saygılarımızla arz ederiz.

 

 

Yeniden Refah Partisi Milli Eğitim ve Yükseköğretim Politikaları Kurulu

 

 

 

 

 

 

 

Yayın Tarihi: 7 Şubat 2022 | Yayın Saati: 14:40:49