SİYASİ İŞLER BAŞKANLIĞI HAFTALIK RAPORU - 03 EYLÜL 2021

 SİYASİ İŞLER BAŞKANLIĞI HAFTALIK RAPORU

 

01.09.2021

 

 

KONULAR:

 

 

·       Türkiye Afganistan’da Hemen Yeni Adımlar Atmalıdır

 

·       Şehir Hastaneleri Uluslararası Sermayeye Dolaylı Ülke Kaynaklarını Aktarma Projesidir

 

·           Farklı  Yönleriyle  Nişasta Bazlı Şekerler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÜRKİYE HEMEN YENİ ADIMLAR ATMALIDIR

 

Allah (c.c.)'a sonsuz şükürler olsun, ABD’nin Kâbil havaalanında askerimizin kalmasını çok istemesine rağmen, Afganistan’daki askerimiz Allah’ın lütfuyla kazasız belasız ülkemize geri dönüyor. Böylece ABD’nin Türkiye’ye kurduğu tuzak da boşa çıkmış oldu.

 

Şimdi de Türkiye’nin hiç beklemeden, acilen, uygulamakta olduğu üç yanlış adımdan da geri dönmesi, ülkemize ve bölge barışına büyük katkı sağlayacaktır.

 

1) Türkiye ile AB arasında imzalanan göçmenlerin iadesi ile ilgili anlaşma iptal edilmelidir. Doğrusu bu anlaşmanın ülkemize sağladığı hiçbir yarar olmadığı gibi, ülkemizi küçük düşürücü maddeler de içermektedir.

 

Türkiye bu anlaşmadan derhal çekilmeli, göçmenlerin Avrupa’ya gidişleri engellenmemeli, gidenler de geri alınmamalıdır.

 

2) Lübnan - İsrail sınırında, İsrail’i Hizbullah’a karşı korumak amacı ile görevlendirilen Barış Gücü'ndeki askerimiz de derhal geri çekilmelidir.

 

3) Somali açıklarında görev yapan iki savaş gemimiz de derhal geri çekilmelidir.

 

Milletimizin dikkatine saygı ile sunarız.

 

 

Prof. Dr. Sacit Günbey 

Genel Başkan Yardımcısı | Sosyal İşler Başkanı

54. Hükûmet Devlet Bakanı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şehir Hastaneleri Uluslararası Sermayeye Dolaylı Ülke Kaynaklarını Aktarma Projesidir