ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLERİMİZİN YAŞAM KALİTESİ ARTIRILMALI

Dün (19 Eylül) ülke olarak “Türkiye Gaziler Günü”nü kutladık.  Bu vesile ile gerek Kurtuluş Savaşı, Kore ve Kıbrıs Savaşında yaralanarak gazilik mertebesine ulaşmış olan Muharip Gazilerimizin, gerek terörle mücadele esnasında yaralanarak gazilik mertebesine ulaşmış olan Terör Gazilerimizin ve gerekse 15 Temmuz 2016 tarihinde darbe girişimi esnasında yaralanarak gazilik mertebesine ulaşmış olan gazilerimizden ahirete intikal eden tüm gazilerimize Allah’tan rahmet; hayatta olan, tedavisi devam eden gazilerimize Yüce Allah’tan acil şifalar, tedavisi tamamlanmış olanlara sağlık, sıhhat ve afiyetler temenni ediyorum.

 

Gazilerimizi anmak, onlara şükranlarımızı sunmak çok önemli bir görevdir. Ancak bununla birlikte asıl önemli olan, onlara gereken değeri verdiğimizi fiilen göstermektir. Bu nedenle aşağıda belirtilen hususlarda gerekli adımların bir an evvel atılması çok büyük önem arz etmektedir.

 

  1. “Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği”nde belirtilen şartlara uymadığı için gazilik ünvanı verilmeyen, ancak çalışamayacak durumda olan sayıları binlerce rakamlarla ifade edilen kardeşlerimizin bir an önce gazilik ünvanına kavuşması için yetkililerin gerekli çalışmayı yapmasını bekliyoruz.
  2. Bilhassa “3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu”nun 21.nci maddesi ve bu madde bentlerinde tanımlanan gazilere verilen hakların her geçen gün daha da iyileştirilerek vatan için bedel ödemiş olan gazilerimizin hayat konforunu artırmak hükümetin olmazsa olmazları arasında yer almalıdır. İyileştirilmesi gereken haklardan bazılarını sıralayacak olursak:

 

  • 2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkındaki Kanunun 7.maddesinde belirtilen “Bu Kanunda yazılı hallerde ölenlerin veya çalışamayacak derecede engelli hâle gelenlerin çocukları, devlete ait yatılı okul ve eğitim kurumlarında yönetmelikte tespit edilecek esaslara göre ücretsiz olarak okutulurlar.” şeklindeki ibarenin değiştirilerek; “Devlete, vakıflara ve özel kişilere ait ilk, orta, lise ve yükseköğretim kurumlarında ücretsiz olarak okutulurlar” olacak şekilde düzeltilmelidir. Böylelikle asıl yoğun masraf yapılan Yükseköğretim kurumlarının ücretsiz olmaları sağlanmalıdır.
  • Öncelikle ÖTV’siz araç alım esasları değiştirilerek engelliler ile aynı kategoriye sahip olunan ÖTV’siz araç alımlarında Şehit Aileleri-Gaziler ve engelliler birbirinden ayrılarak; Şehit Ailesi ve gazilerde, engelli raporu istenmeden sadece Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca düzenlenen Gazi kimlik kartları yeterli olmak üzere 5 yılda bir alınmak şartı ile ÖTV’siz araç alma hakkı tanınmalı ve 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunun 7.nci maddesinde belirtilen 2021 yılı için satış fiyatı 330.000 TL üzerinde araç alınamayacağı hükmünün uygulanmaması sadece motor hacimleri açısından 1600 cc sınırı getirilmeli ve bu araçların alımı esnasında Şehit aileleri ve Gazilerimize ÖTV muafiyeti tanınmalıdır.
  • 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunun 21 maddesinde Şehit yakınları ve Gazilere istihdam sağlanması ile ilgili hususun yeniden düzenlenerek; halihazırda şehit yakınlarına sağlanan 2 kişinin istihdamının “şehitin eşi ve tüm çocukları ile birlikte anne, baba veya kardeşlerden bir kişiye istihdam sağlanması, eğer şehit bekar ise anne, baba veya kardeşlerden toplam 2 kişiye istihdam sağlanması. Gazilerde ise; Gazinin kendisi, eşi, çocuğu, anne, baba ve kardeşlerden toplam 2 kişiye kullandırılmak üzere 2 kişilik istihdam sağlanması” şeklinde düzenlenmelidir.
  • 2985 Sayılı Toplu Konut Kanunu Ek Madde 2 gereği gazilerimize faizsiz konut kredisi hakkı tanınmış fakat her yıl için fiyat üst sınırı belirlenmiştir. 2021 yılı için belirlenen 177.000 TL faizsiz konut kredisi miktarına bakıldığında; günümüz şartlarında 177.000 TL’ye alınacak bir konut bulunmamaktadır. Bu miktarın yeniden gözden geçirilerek, günümüz ortalama ev fiyatları seviyesine, bölgesel farklılıklarda gözetilerek yükseltilmeli, ülkenin her ilinde ikamet eden gaziler için aynı fiyat standardı uygulanmamalı, ikamet ettiği ildeki ev fiyatları gözetilerek rakamlar Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) her yıl tekrar belirlenmelidir.

Bunlara benzer daha birçok problemin gözden geçirilerek düzeltilmesi, Şehit Aileleri ve Gazilerimizin yaşam kalitesinin artırılması ve aksaklıkların bir an evvel giderilmesini temenni eder, Yeniden Refah Partisi ve şahsım adına ülkemizdeki tüm gazilerimizin 19 Eylül Gaziler gününü bir kez daha tebrik ederim.

 

Davut Konakçı

Yeniden Refah Partisi MKYK Üyesi

Engelliler Birim Başkanı

 

Yayın Tarihi: 20 Eylül 2021 | Yayın Saati: 12:47:11