Önemli olan irade göstermek!

ÖNEMLİ OLAN İRADE GÖSTERMEK

 

 

Engellilere tüm dünya genelinde tanınan haklar; 09 Aralık 1975 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda açıklanan (o tarihteki ismiyle) “Sakat Kişilerin Hakları Beyannamesi” ve 20 Aralık 1993 tarihinde imzalanan “Sakatlar İçin Fırsat Eşitliği Konusunda Standart Kurallar Metni”nin oluşturulması ve ardından üye ülkelerin imzaları ile evrensel bir hal aldı. Her ülkenin hükümetleri kendi ülkesinin imkân ve kabiliyetleri ile çerçeve bildirgenin şartlarını kendi ülkelerinde oluşturmaya başladılar.

 

03 Aralık 1996 tarihinde 54. Hükümet Başbakanı ve merhum liderimiz Prof. Dr. Necmettin ERBAKAN; ülkemizde faaliyet gösteren tüm engelli derneklerini, meclisteki grup odasında toplayarak, engellilerin sorunlarını, dilek ve temennilerini dinleyerek; hem bugünü Engelli Bayramı ilan etti ve hem de engellilerin sorunlarının çözümü için 571,572 ve 573 Sayılı Kararnamelerle “Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı ve Özürlüler Koordinasyon Kurulu’nun teşkil edilmesini sağladı. Sosyal Yardımlaşma Fonu’nun kaynaklarının % 5’inin engellilerin ihtiyaçlarında kullanılmak üzere Özürlüler İdaresi Başkanlığına tahsis edilmesini sağladı. Kamuya alınacak engelli personel oranının  % 2’den, % 3 ‘e çıkarılmasını sağladı.

 

 

54. Hükümetin engelliler ile ilgili olarak yaptığı bu çalışmaların üzerine sonrasında gelen hükümetler küçük rötuşlar haricinde çok bir şey katamadığı gibi hali hazırda tanınan hakların kullanılması yönünde de zafiyetler gösterdi. 1996 yılından bugüne kadar kamuya atanan engelli oranını % 3’ten daha yukarıya çıkarmadığı gibi, her yıl kamuya yapılan atamalarda % 3’lük oranı bile tutturamadı. En son 2002 yılında göreve gelen mevcut hükümet düzenli olarak her atamada %3’lük oranda engelli atamasını yapmış olsaydı ve bunu bir standarda bağlamış olsaydı, özel sektördeki çalışanların %3’ünün engelli olması şartını denetlemiş ve bu konuda sıkı önlemler almış olsaydı, 20 yılda ciddi sayıda bir engelli kamuda veya özel sektörde çalışma fırsatı bulmuş ve çalışabilecek durumda olan işsiz engelli sayısında bu kadar yığılma olmayacaktı. Dahası engelliler sosyal yardım bekleyen, engelli maaşı almak için çaba sarf eden insanlar grubundan çıkıp, çalışarak ülke ekonomisine ve çalışma hayatına katkı sağlayan insanlar olacaktı. Ekonomik özgürlüğü olmayan engelli her zaman bağımlıdır. Dolayısıyla önemli olan ortaya bir oran koymak değil, hazırda yürürlükte olan yasal hakların kullandırılmasında irade gösterebilmektir.

 

 

Pekiyi engellilerin hak arama konusunda eksikleri yok mu? Elbette var. Her engel grubunda çok sayıda faaliyet gösteren dernekler mevcut. Birçoğu derneklerinin masraflarını dahi karşılayamayacak kadar az sayıda üyelerden oluşan dernekler. Dolayısıyla küçük grupların bir araya gelememesi ve bir güç haline gelememesi engelli camiasının sesinin kısık ve cılız kalmasına sebep olmaktadır. Bunun yerine ülkemizde faaliyet gösteren bir Engelliler Konfederasyonu ve buna bağlı olarak her engel grubunu temsil eden federasyonlar oluşturulmuş olsa (Örn:Görme Eng.Federasyonu, İşitme Eng. Federasyonu, Ortopedik Eng. Federasyonu vs.) hem hak alma konusunda hükümetlerin karşısında bir güç olacak, hem de sesleri daha güçlü çıkacağı için ülkemizde görmezden gelinen engelliler daha çok fark edilecektir.

 

 

Gerek engelliler ile ilgili olarak yapmış olduğumuz çalışmalar ve gerekse liderimiz Sayın Genel Başkanımız Dr. Fatih ERBAKAN Beyefendi’nin engelliler konusunda gösterdiği hassasiyet nedeniyle, partimizi bu konuda en somut projeler üreten, en somut kararlar alan bir siyasi oluşum haline getirmiştir. Genel Başkanımız; yaptığı açıklamalarda engellilerin kamu ve özel sektörde çalışma oranını, % 6’ya yükselteceklerini beyan etmiştir. Bu tür vaatleri elbette diğer siyasi partiler de zaman zaman dile getirmektedir. Fakat tarihte bu tür beyanları ve projeleri üreten ve hayata geçiren 54. Hükümet gibi günümüzde de bu beyan ve projeleri hayata geçirebilme iradesini gösterecek tek oluşum Millî Görüş oluşumu, tek lider ise Millî Görüş Lideri Sayın Dr. Fatih Erbakan’dır.

           

 

 

Davut KONAKCI
Genel Başkan Yardımcısı | Engelli Vatandaşlar Başkanı

 

.

Yayın Tarihi: 27 Ocak 2023 | Yayın Saati: 15:40:56