ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLU, ÖĞRETMENLERİMİZ MUTLU OLSUN

ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLU, ÖĞRETMENLERİMİZ MUTLU OLSUN

 

Aziz Milletimizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum.

 

Bugün 24 Kasım. Geleceğimizin mimarları olan çok kıymetli öğretmenlerimizin, ülkemizin istikbali için önemlerini hatırlamak ve öğretmenlerimize saygımızı ve teşekkürlerimizi sunmak üzere bugün Öğretmenler Günü’nü kutluyoruz. İstikbalimizin garantisi olan çocuklarımızın ve gençlerimizin yetişmesinin temel yapıtaşı, ana omurgası eğitimcilerimizdir. Bu görevi icra eden kıymetli öğretmenlerimiz, ülkemizin her köşesinde birçok güçlüğe göğüs gererek fedakârca çalışmaktadırlar. Öğretmenlerimizin görevlerini yerine getirirken katlandıkları zorlukları ve gösterdikleri  fedakârlıkları dile getirmek istesek burada saatlerce konuşmamız gerekir:

 

Örneğin; atanan her Bakanın sanki başka bir siyasi partinin mensubuymuşçasına bir önceki sistemi kötüleyerek değiştirdiği Milli Eğitim sistemine ve müfredatına, öğretmenlerimizin kendilerini ve öğrencilerini adapte etmekte yaşadıkları güçlüklerden mi bahsedelim, yoksa özel sektörde görev yapan öğretmenlerimiz başta olmak üzere, mesleklerine ilişkin bir kanun olmadan görev yaptıkları için öğretmenlerimizin yaşadıkları zorluklardan mı bahsedelim?

 

Ülkemizde pandeminin etkisiyle birlikte 150 binin üzerinde öğretmen açığı olduğu halde, sözleşmeli olarak çalıştırılmalarından mı bahsedelim yoksa sanki birer hediye avcısıymış gibi bizzat Bakanlık eliyle onurlarıyla oynanılmasından mı bahsedelim?

 

Öğretmenlerimizin yıllık gelirlerinin OECD ülkeleri içerisinde 34 ülke arasında 30. sırada olmasından, okul müdürlerimizin ise 35 ülke arasında 31. sırada olmasından mı bahsedelim, yoksa enflasyon, döviz kuru ve kamu israflarının ve plansızlıklarının altında ezilirken reva görülen sembolik zamlarından mı, yoksulluk sınırı altındaki maaşlardan mı bahsedelim?

 

Öğretmenlerimizin geçinmek için ek iş yapmak zorunda bırakılmalarından mı bahsedelim, yoksa çok sevdikleri görevlerini yapmak için yeterli maddi ve manevi desteği alamamalarından mı bahsedelim?

 

Öğretmenlerimizi ailelerinden koparan, onları yalnız yaşamaya mahkûm eden Bakanlık uygulamalarından mı bahsedelim, yoksa ödeneği olmayan okullarda ısınmadan temizliğe, tamirden tadilattan güvenliğe kadar her türlü hizmeti vermeK zorunda kalmalarından mı bahsedelim?

 

Pandemi döneminde sağlık personeli kahramanlarımızla birlikte ön saflarda olmalarından mı bahsedelim, yoksa kendilerine zorla PCR Testi yaptırılmasından, bir bakıma aşı olmaya zorlanmalarından ve kabul etmemeleri halinde görevlerini icra ettirmemekle tehdit edilmelerinden mi bahsedelim?

 

Kahraman öğretmenlerimizin görevlerini yaparken kimi bölgelerde yeterince korunamayarak gazi olmalarından, şehit olmalarından mı bahsedelim?

 

Burada, öğretmenlerimizin daha birçok sorununu dile getirebiliriz. Ancak gerek iktidar partilerinin gerekse muhalefet partilerinin, her yıl olduğu gibi bu yıl da öğretmenlerimizin herhangi bir sorunu yokmuş gibi, bu sorunları dile getirmeden ve çözüm üretmeden kuru kuruya kutlama ve tebrik mesajları yayınladıklarını görüyoruz. Öğretmenlerimizin maruz bırakıldığı bunca zorluğa rağmen, görev aşkıyla ve meslek ahlakıyla dertlerini gönüllerine hapsetmiş olmalarını, sessiz duruşlarını, sanki onların hiçbir derdi yokmuş gibi bir bakış açısıyla seyreden iktidar ve muhalefet yaklaşımlarını kesinlikle reddediyoruz.

 

Bizler Yeniden Refah Partisi olarak, eğitimcilerimizin sorunlarını yakından takip ediyor ve iktidara geldiğimizde bu sorunları hızla çözebilmek adına birçok çalışmayı alt kurullarımızla birlikte sürdürüyoruz. Bu amaçla çok kıymetli, fedakâr ve kahraman öğretmenlerimizin, öğretmenler gününü kutlamakla birlikte, iktidara gelir gelmez uygulamaya koyacağımız icraatlarımızdan bazılarını sizlere burada müjdeliyoruz:

 

1) Öğretmenlik Meslek Kanunu’nu hızla çıkaracağız. Böylece öğretmenlik mesleğini yasal koruma altına alacak, özel sektör ve kamuda öğretmenlerimiz aleyhine olan farklı uygulamaların önüne geçerek, mesleğin hak ettiği itibarı yasal koruma altına alacağız.

 

2) İktidara gelir gelmez tüm memurlarımızın olduğu gibi öğretmenlerimizin maaşlarına ilk yıl %70, takip eden yıllar ise gerçek enflasyonun üzerinde yapacağımız zamlarla mali açıdan mesleğin itibarına yönelik gerekli iyileşmeleri tamamlayacağız. Geçim derdi, ek iş yaparak geçinmek durumunda kalmak gibi, öğretmenlerimizi asıl işleri olan eğitimden uzaklaştıran mali engelleri derhal ortadan kaldıracağız.

 

3) Öğretmen atama ve tayin sistemini aile bütünlüğünü sağlayacak şekilde yeniden düzenleyeceğiz. Bizler Yeniden Refah Partisi olarak çok iyi biliyoruz ki, aile bütünlüğünü sağlayamamalarından ötürü mutsuz olan eğitimcilerimiz, mesleklerini icra ederlerken verimli olamaz.

 

4) Kamunun gerçek ihtiyacına uygun sayıda kontenjan açarak yeni öğretmen atamalarını hızla gerçekleştireceğiz. Sözleşmeli öğretmenlerimizi kadroya alacak, böylece sözleşmeli öğretmenlik uygulamasına son vereceğiz.

 

5) Milli Eğitim Sisteminin genelinde, tüm unsurlarını kapsayacak şekilde, liyakatli bir atama sistemini hızla devreye alacağız.

 

İşte burada sıraladığımız ve öncelikli olarak yapılmasını gerekli gördüğümüz bu uygulamalara bakıldığında, tamamının öğretmenlik mesleğinin maddi ve manevi itibarının sağlanmasına yönelik olduklarını  görürsünüz. Çünkü geleceğimizi emanet ettiğimiz öğretmenlerimiz, Yeniden Büyük Türkiye hedefimizi teslim edeceğimiz çocuklarımızın ve gençlerimizin yetiştirilmesinde kilit konumundadırlar. Eğer öğretmenlerimiz bugün mutsuzsa, her türlü geçim sıkıntısından, yasal boşluklardan veya iktidarın sorunlara kulak asmamasından ötürü asıl işleri olan öğretmenlik mesleklerine odaklanamıyorlarsa, Yeniden Büyük Türkiye hedefinden bahsetmemiz beyhude kalacaktır.

 

Bizler Yeniden Refah Partisi ve Milli Görüşün Temsilcileri olarak, çözülemeyecek hiçbir sorun olmadığına olan inancımızla, 50 yıllık Milli Görüş tecrübemiz ve yer aldığımız hükümetlerde yapmış olduğumuz icraatlarımızla, milletimizin görevi bize devrettiğinde neler yapabileceğimizi ispat etmiş, iş bitirme belgesine sahip bir hareketin temsilcileriyiz. Yeniden Refah İktidarında, öğretmenlerimizle ve onların yetiştirdiği nesillerimizde birlikte Yeniden Büyük Türkiye’nin inşasında omuz omuza çalışacağımızı beyan ediyoruz. Bu vesile ile Gazi öğretmenlerimiz başta olmak üzere atanmış ve atanamamış tüm öğretenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutluyor, sizleri saygı, hürmet ve muhabbetle selamlıyoruz. Yine başta şehit olan öğretmenlerimiz olmak üzere ebediyete irtihal etmiş tüm öğretmenlerimizi hayırla ve rahmetle yâd ediyoruz.

 

 

Dr. Fatih ERBAKAN

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı

Yayın Tarihi: 24 Kasım 2021 | Yayın Saati: 10:44:54