KALP KRİZİ VE EMBOLİ VAKALARINDAKİ ARTIŞIN SEBEBİ NEDİR?

KALP KRİZİ VE EMBOLİ VAKALARINDAKİ ARTIŞIN SEBEBİ NEDİR?

 

 

Son dönemlerde Türkiye ve tüm Dünyada genç yaşlarda kalp krizi ve emboli  (kan  pıhtısı ve pıhtılaşma) vakalarında ve bu sebeple her yaşta ölüm vakalarında ciddi bir artış olduğunu gözlemlemekteyiz.

 

Son zamanlarda yapılan bir çok bilimsel açıklamada bu durumun, mRNA aşılarının yan etkilerinden kaynaklı bir artış olabileceğini ifade eden yerli ve yabancı pek çok uzman bulunmaktadır.

 

Başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere, diğer tüm yetkili kurumlarımızın bu çok önemli konuyu araştırmalarını, gerçekleşen bu hastalık ya da ölüm vakalarının mRNA aşılarıyla bir ilişkisinin bulunup bulunmadığının tespitini, gerçekleşen hasta ve ölüm vakalarının ne kadarının aşılanmış, ne kadarının ise aşılanmamış kişilerden oluştuğuna dair bir çalışmanın yapılmasını, tespit edilen verilerin kamuoyu ile paylaşılmasını, vatandaşlarımızın tüm bu hassas konular ile ilgili doyurucu bir şekilde bilgilendirilmesini beklemekteyiz.

 

Ayrıca yapılacak çalışmalar ışığında, mRNA aşılarının bu hastalık veya ölümler ile bir ilişkisinin bulunması halinde, halkımızın huzuru ve güvenliği bakımından bundan sonrası için ne gibi önlemler alınacağı ve nasıl bir yol haritası izleneceği konusunda kamuoyunun geniş ölçüde aydınlatılması gerekmektedir.

 

Yeniden Refah Partisi olarak konunun daha önce de olduğu gibi takipçisi olacağımızı ifade eder, kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.

 

 

 

Dr. Fatih Erbakan

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı

Yayın Tarihi: 16 Ağustos 2022 | Yayın Saati: 12:23:15