İsveç'teki Kur'an-ı Kerim'i yakma eylemi İslamofobi anlayışının yansımasıdır!

İSVEÇ’TEKİ KUR’AN-I KERİM’İ YAKMA EYLEMİ İSLAMOFOBİ ANLAYIŞININ YANSIMASIDIR

 

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan’in Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünce Kur’an-ı Kerim yakmasına ilişkin olarak; “İsveç’te yasalara göre ifade özgürlüğü kapsamında bunun yapılması yasal olarak kabul ediliyor” ifadesi ciddiyetten uzak, farsi teatral bir durum ortaya koymaktadır. Şöyle ki, ‘ifade özgürlüğü’, düşünce ve fikrin baskı altında olmaksızın ortaya konulmasıdır. Oysa ki Kuran-ı Kerim’in yakılması ise ifade özgürlüğüyle örtüşmeyen şiddet, nefret, inanç özgürlüğüne saldırı oluşturan bir eylem olup, bunun İsveç resmi ağızları tarafından meşru gösterilmeye çalışılmasının  hiçbir şekilde izah tarzı bulunmamaktadır.

 

Fundamentalist bir yaklaşımla sözde ifade özgürlüğü adı altında fanatik ‘Beyaz Üstünlükçü’ (White Supremacist) düşünce anlayışlı fanatik eylemcilere ifade özgürlüğü adıyla göz yummaya çalışan İsveç makamlarının farklı dine mensup insanların kutsal kitabına yönelik şiddet eylemini meşrulaştırması bir bakıma Batı uygarlık anlayışının yanlış ve tutarsız gidişatını ve anlayışını bir kez daha ortaya koymuş oldu.

 

Şunu da ifade etmek gerekirse, Kıta Avrupası’nda demokrasi, özgürlük ve hoşgörü saç ayağını oluşturan sözde çağdaş dinamiğin çürümüşlüğe dönüşüp artık can çekişmekte olduğunu İsveç'te Türk Büyükelçiliği önündeki Kuran-ı Kerim’i yakma eylemi bir kez daha ortaya koymuş oldu.

 

Batı, komünizmi küresel barışın önündeki en büyük tehlike unsuru olarak görürken, 26 Aralık 1991’de komünizm çökmesiyle birlikte, bu sefer İslam’ın en büyük tehdit unsuru olarak belirlenmesi yeni Babil kulesi inşa etmekle eşdeğer bir tutum ortaya çıkarmıştır. Bu yaklaşım sonucu ortaya çıkan hoşgörüsüzlüğün geniş ölçeği üzerine eklemlenmiş olan İslam düşmanlığı, bir başka ifadeye İslamofobi anlayışı İsveç'te yaşanan trajedinin ne ilk ne de son örneği olmasa gerek.

 

İsveç’te, diğer Kıta Avrupası ülkeleri gibi büyük ivme kazanan İslamofobi anlayışlı politikalar arkaik bir metafordan öte hiçbir anlam taşımamaktadır.

 

Aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan’in Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünce Kur’an-ı Kerim yakmasını fikir özgürlüğü bağlamında değerlendiren İsveç yetkililerinin, Kur’an-ı Kerim yerine söz gelimi başka bir kutsal kitabın yakılması eylemi karşısında aynı hoşgörü ile hareket etmelerinin pek mümkün olmayacağını özellikle vurgulamak gerek.

 

Bugün İslamofobi anlayışı en zorlu şekliyle Kıta Avrupası’nın kritik imtihanı niteliğindedir. Bu cümleden olarak, ortaya çıkan yabancı düşmanlığı ve farklı dinlere karşı hoşgörüsüzlük anlayışı ne yazık ki, Batı’da sekteryan ve etnisite bağlamlı farklılıkları bir arada tutan birer zenginlik değeri olarak görmekten çok, dışlayıcı, farklılaştırıcı ve yeni fay kırılmalarına neden olabilecek tehlikeli yönde gelişmeler olarak görmek mümkündür.

 

Sonuç olarak, Fransız tarihçi J.Marie Domenach; “Kıta Avrupası’nın artık  Onüçüncü  Ulus’un oluşumuna tanıklık ettiğini ve bunun yarattığı korkunun bütün Avrupa’yı harekete geçirdiğini” ifade ederken bir bakıma  İslamofobi anlayışlı politikaları  harekete geçirerek sözde “Fikir Özgürlüğü” adı altında   Madison Avenue yöntemleriyle Kur’an-ı Kerim’in yakılma eylemini örtbas etmeleri artık mümkün görünmemektedir.  

 

 

 

Doğan Bekin
Genel Başkan Yardımcısı | Dış İlişkiler Başkanı

Yayın Tarihi: 24 Ocak 2023 | Yayın Saati: 08:12:18