İSRAİL CUMHURBAŞKANI ISSAC HERZOG’UN TÜRKİYE ZİYARETİ

İSRAİL CUMHURBAŞKANI ISSAC HERZOG’UN TÜRKİYE ZİYARETİ

 

 

 

İsrail, Yeni Türkiye’nin Ortadoğu’daki gücünü kırabilmek amacıyla ABD ile birlikte hareketle ‘Arap Baharı’ başta olmak üzere çeşitli yöntemlerle mevcut istikrarı ortadan kaldırmaya yönelik büyük ölçekli hamleleri ne yazık ki şu anda Filistin başta olmak üzere, Irak, Suriye, Libya ve Yemen’de büyük oranda sonuca ulaşmış olduğunu görmek mümkündür.

 

Geçmişte Ortadoğu’nun ‘Sevr Anlaşması’ ile parçalanmasını öngören ve tarihte ‘Bunsen Raporu’ olarak bilinen ve Sir Maurice William Ernest de Bunsen tarafından ana hatları ortaya konulan stratejik rapor Osmanlı Devleti’nin parçalanmasına vesile olmuştur. Osmanlı bakiyesi üzerine şekillendirilmeye çalışılan yeni Ortadoğu haritası büyük ölçüde amaçlanan sonuçları vermekle kalmadı, İsrail Devleti’nin daha sonra kurulması önündeki duvarların adım adım yıkılmasına da ön ayak olmuş oldu.

 

Keza İsrail Devleti’nin bekasını amaçlayan ve Oded Yinon tarafından Şubat 1982’de yayınlanan ve geçmişteki ‘Bunsen Raporu’nu çağrıştıran ‘Oded Yinon Planı’ raporu, İsrail’e komşu ülkelerin parçalanması ve yönetimlerinin zayıflatılması amacına yönelik olup, şu anda bu raporun yıkıcı sonuçlarını görmek mümkündür.

 

54. Hükümetin Başbakanı Prof.Dr. Necmettin Erbakan Hocamızın üzerine basa basa ifade ettiği; ‘Suriye ve Irak parçalanırsa sıra İran ve Türkiye’ye gelecek’ şeklindeki açıklaması hala hafızalardadır. Bugün ne yazık ki, Suriye ve Irak fiilen iç savaş sonucu yıkılmış vaziyettedir. Bu ülkelerde Yinon Planı doğrultusunda yeni şekillenmeler yapılmaya çalışılmaktadır.

 

ABD’nin Doğu Suriye’de büyük ölçekli yığınaklar yapması ve yeni oluşumlara yol açacak hamleleri başlatması salt İsrail’in güvenliğini öngören ve etrafındaki ülkeleri güçsüzleştirmeyi amaçlayan Yinon Planı’nın bir sonucu olsa gerek.

 

Bütün bu planlar adım adım uygulanırken ve açıkça hedefte İran ile Türkiye’nin parçalanmaları yönünde politikalar ve stratejik hamleler geliştirilirken, Sayın Cumhurbaşkanı’nın sırf ekonomik güçlükler karşısında teslimiyetçi bir anlayışla tüm Ortadoğu’nun parçalanmasını bir manifesto olarak ortaya koyan İsrail ile güçlü ilişkiler başlatması  son derece vahim sonuçlar ortaya çıkarması kaçınılmaz olup, bu konudaki yaklaşımını  Yeniden Refah Partisi olarak şiddetle ret ettiğimizi ifade etmek istiyoruz.

 

Bu bağlamda İsrail Cumhurbaşkanı Issac Herzog’un Türkiye’ye vaki ziyaretine şiddetle karşı olduğumuzu ve kınadığımızı bir kez daha ifade etmek istiyoruz.  

 

Sonuç olarak Ak Parti iktidarı döneminde ülkemizin ekonomik olarak getirildiği çıkmaz sokaktan çıkış yolunun İsrail ile ilişkileri geliştirmekle mümkün olmadığını, D-8 projesinin geliştirilmesi ve Yeniden Refah Partisi’nin ortaya koyduğu milli kaynak paketiyle mümkün olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyoruz.

 

 

Doğan Bekin

Genel Başkan Yardımcısı | Dış İlişkiler Başkanı

 

Yayın Tarihi: 9 Mart 2022 | Yayın Saati: 12:29:29