İSRAİL'İN KIBLE MESCİDİ SALDIRISINI ŞİDDELE TELİN EDİYORUZ

İSRAİL'İN KIBLE MESCİDİ SALDIRISINI ŞİDDELE TELİN EDİYORUZ

 

 

Siyonist İsrail, son dönemlerde birçok Müslüman ülkesiyle ilişkilerini geliştirme yoluna giderken, Ortadoğu barışı konusunda ise ırk ayrımcısı yaklaşımlı politikalarından taviz vermeden şiddet politikalarını tüm hızıyla Filistinliler üzerine şırınga etmeye devam etmektedir. 

 

Siyonist güçler, her yıl özellikle mübarek Ramazan ayı içerisinde kaosu körüklemek suretiyle şiddeti ve baskıyı bir manivela aracı olarak kullanarak tüm dünyaya meydan okurcasına katliamlarını sürdürmekte ve Kıble Mescidi başta olmak üzere ibadet yerlerini basarak oradaki masum insanları yıldırma yoluna gitmektedir.

 

Ne yazık ki ABD, Siyonist İsrail’in bildik baskıcı tutumuna karşı mağdur Filistinlilerin yanında yer alan birçok ülkeye baskı kurarak İsrail ile ilişkilerini geliştirmesi konusundaki politikalarını yeniden gözden geçirmeleri konusunda telkinde bulunduğu bir gerçektir.

 

Sürekli olarak şiddet ve baskı yoluyla sorun üreten ırk ayrımcısı Siyonist İsrail, kendi güvenliği için ABD ve müttefikleri eliyle, nirengi noktalarını önceden oluşturduğu Irak, Suriye gibi kilit noktaları dolaylı olarak tüm Ortadoğu’yu Yinon Planı bağlamında kana bulamak suretiyle istikrarsızlığa ve güçsüzlüğe sürüklemekten kaçınmamaktadır. 

 

Siyonist İsrail’in güvenliğini sağlamak amacıyla ‘barış, özgürlük, adalet ve demokrasi adı altında bu ülkelere müdahale eden ve istikrarsızlaştıran ABD, en son olarak İsrail’in vadedilmiş topraklar (Erets Israel) hedefi doğrultusunda hareketle Türkiye’nin Ortadoğu’ya açılan kapısı konumunda olan Kuzey Suriye’yi tecrit yoluna giderek yeni yapılanmalara cevaz vermek suretiyle Türkiye’nin de önünü kesmeye ve istikrarsızlaştırmaya çalışmaktadır.

 

Ortadoğu’nun ana nirengisini oluşturan farklı etnisite ve sekteryan yapının bozulması amacıyla istikrarsızlık ve çatışmacı amaç için manipüle edilmesi içinden çıkılmaz sonuçları da beraberinde getirmektedir. 

 

Ortadoğu coğrafyasında ortaya konulan farklı etnisite ve sekteryan çatışmacı stratejisinin gerçekleşebilmesi amacıyla söz konusu güç odakları tarafından büyük çaba harcanmakta olduğunu görmek mümkündür. 

 

Yeniden Refah Partisi olarak, Kudüs’ü ve Mescid-i Aksa’yı  çatışma ortamına sürüklemeye ve kendi politikalarının girdabına sokmaya çalışan Siyonist güçlerin bu çabalarını şiddetle telin ettiğimizi bir kez daha ifade ediyoruz. İnanç ve ibadet özgürlüğünü ortadan kaldırmaya yönelik bu şiddet eylemi karşısında Batı’nın ikircikli politikalarının bir kez daha uç verdiğini artık görmek gerekir kanaatini taşıyoruz.

 

 

 

Doğan BEKİN 

Genel Başkan Yardımcısı | Dış İlişkiler Başkanı

Yayın Tarihi: 15 Nisan 2022 | Yayın Saati: 15:52:47