İktidarın Elinden Silahını Alacak Sinerji | Basın Toplantısı | 11 Şubat 2021