HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ NEREDE?

HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ NEREDE?

 

 

Türk hukukunda kolluğun toplumsal olaylara müdahalesinin esasları ise 2911 sayılı 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu' PVSK’da düzenlenmiştir. Polis, görevini yaparken direnişle karşılaşması halinde, bu direnişi kırmak amacıyla ve kıracak ölçüde zor kullanmaya yetkilidir. 

 

Zor kullanma yetkisi kapsamında, direnmenin mahiyetine ve derecesine göre ve direnenleri etkisiz hale getirecek şekilde kademeli olarak artan nispette bedeni kuvvet, maddi güç ve kanuni şartları gerçekleştiğinde silah kullanılabilir.

 

Adana’da yaşanan olaylarda ne orantılılıktan ne de adil devlet ilkesinden bahsetmek mümkün değildir. Özellikle başörtülü hanımların gaddarca bir şekilde cop kullanılarak darp edilmesi kamuoyu vicdanını derinden sarsmıştır. Sadece görünen sorumluların değil , görünmeyen sorumluların da cezalandırılması gerekir. Bu kapsamda İçişleri Bakanı sosyal medya üzerinden konu ile ilgili Adana Valiliği tarafından soruşturma başlatıldığını ifade etmişlerdir. Yeniden Refah Partisi olarak bu soruşturmanın bir an evvel neticelendirilerek sonuçlarının kamuoyu ile paylaşılmasını beklemekteyiz.

 

Furkan Vakfı mensuplarının yapmış olduğu eylem ve söylemler şayet ülkenin menfaati doğrultusunda hareket etmiyorsa adil şekilde yargılarak cezaları hukuk içerisinde verilmelidir. Ancak kim olursa olsun bu insanlık dışı muamelenin tarafımızca kabul edilmesi hiç bir şekilde mümkün değildir.

 

 

Av. Bayram Sakartepe

Genel Başkan Yardımcısı | Siyasi İşler Başkanı

Yayın Tarihi: 22 Mart 2022 | Yayın Saati: 11:00:05