HİNDİSTAN’DA İSLAMOFOBİ YAKLAŞIMLI POLİTİKALAR VE BAŞÖRTÜSÜ YASAĞI NEYİ AMAÇLIYOR

HİNDİSTAN’DA İSLAMOFOBİ YAKLAŞIMLI POLİTİKALAR VE BAŞÖRTÜSÜ YASAĞI NEYİ AMAÇLIYOR

 

Hindistan’da Başbakan Modi’nin başında bulunduğu Hindistan Halk Partisi (Bharatiya Janata Party)’nin ‘Etnokratik demokrasi’ anlayışlı “Hindutva” politikası sonucu son günlerde tırmanma eğilimine giren Müslümanlara yönelik şiddet adımları İslamofobi anlayışını tetiklemekte ve iki yüz elli milyon Müslüman için büyük tehlike oluşturmaktadır.

 

İsrail’de ırk ayrımcılığını önceleyen Siyonist düşünce atlasıyla hareket etmekte olan Hindistan Başbakanı Modi iktidarının yavaşlama eğilimine giren ve krize everilmeye yüz tutan ülke ekonomisi üzerindeki karabulutları dağıtabilmek adına üniversitelerde başörtüsü yasağı gibi yapay gündemler oluşturarak Hindu etnik duyguları istismar etme yoluna giderek Hint Etnokrasi anlayışını hâkim kılma çabaları Hindistan’a zarardan başka hiçbir faydası bulunmamaktadır.

 

Hiç şüphe yok ki Hindistan Başbakanı Modi’nin, son yıllarda İsrail ile olan yakınlaşma politikasının bir yansıması olarak ırk ve etnisite ayrışması ortaya çıkmaktadır. Başbakan Modi, İsrail’in Filistinlilere yönelik soykırım ve etnik temizlik politikalarının benzerini Hindistan’da uygulamaya çalışmaktadır. Şu bir gerçektir ki, bu politikaların arakasında Siyonist ajandanın olduğu şüphe götürmez bir gerçektir.

 

Özellikle Hindistan’ın İngiliz işgalinden kurtulabilmesi için büyük mücadele veren Mahatma Gandi’nin 1909 yılında kaleme aldığı İngiliz sömürgesinin sona ermesi gerektiğini vurgulayan ve İngilizler tarafından yasaklanan Hint Swaraj (Kendi kendini yönetme) kitabında ifadesini bulan: “Hint Müslümanları olmadan Hint Swaraj’ın hiçbir anlamı yoktur” açıklaması şimdiki ayrımcı Modi yönetimi için ders niteliğindedir.

 

Keza Gandi’ye göre Hindistan’da, İngilizlerin geri çekilmesinden sonra İngilizcenin ve İngiliz kültürünün hâkim olmasını arzu eden ve deyim yerindeyse ‘Hindistan’ yerine ‘İngilizistan’ anlayışını benimsemeye çalışan dışa bağımlı Hintliler için ifade ettiği cümleler şu anda Başbakan Modi’nin uygulamaya çalıştığı anlayışla tamamen örtüşmektedir.

 

Gandi’nin tüm çabalarına rağmen İngilizler, Müslümanlar ve Hindular arasında nifak tohumları ekerek Hindistan’ın parçalanmasını sağladılar. Şu anda benzer uygulamalarla İsrail örneğini kendisine rol model olarak almaya çalışan Başbakan Modi, Hindistan’ı yeniden bir felaketin eşiğine getirmeye çalışmaktadır.

 

Sonuç olarak, Başbakan Modi’nin başkanlığındaki Hindistan Halk Partisi iktidarının başını çektiği ve Hindistan’ı Cammu Keşmir’den sonra yeni bir felaketin eşiğine getirmeyi amaçlayan Hint Etnokrasi anlayışının süratle terk edilmesi ve üniversitelerde uygulanmaya çalışılan başörtüsü yasağının süratle kaldırılması yönünde gerekli adımların atılması hususunda başta insan hakları örgütleri olmak üzere tüm uluslararası kurum ve kuruluşları göreve davet ediyoruz.

 

 

Doğan BEKİN

Genel Başkan Yardımcısı | Dış İlişkiler Başkanı

Yayın Tarihi: 19 Şubat 2022 | Yayın Saati: 18:58:53