GÖÇMEN POLİTİKASI VE SONRASI

GÖÇMEN POLİTİKASI VE SONRASI

 

 

 

Son dönemde göçmen bağlamında ülkemiz matrisine içinden çıkılması güç yeni bir girift sorunun daha eklemlenmeye çalışıldığını görmek mümkündür.

 

Elbette ki Türkiye'nin toprak bütünlüğüne halel getirmeye yönelik her türlü ayrıştırıcı teşebbüs, güvenlik ve istikrarı bozma ve ortadan kaldırma konusundaki eylem izharının görmezden gelinmesi ve tolere edilmesi asla mümkün olmasa gerek.

 

Körfez Savaşı’ndan sonra, özellikle Kuzey Doğu Suriye’nin sözde stratejik ortağımız ABD tarafından silah deposuna dönüştürülmesi hiç şüphesiz uzun vadede SDG (Suriye Demokratik Güçleri) vasıtasıyla Türkiye’ye karşı oluşturulmaya çalışılan kuşak projesinin bir sonucudur.

 

Geçmişte Lübnan'ın Bekaa Vadisi’nde oluşturulan ve otuz sekiz yıldan beri şiddet ve terör eylemleriyle varlığını sürdüren PKK terör örgütünün gerçeğinde olduğu gibi, SDG’nin de silah donatılı bir terör unsuru olarak Türkiye'yi merkezine alması kuvvetle muhtemel olan yeni istikrarsızlıklara imza atması kaçınılmaz olacaktır.

 

ABD’nin Suriye’nin kuzeydoğusunda faaliyet gösteren SDG’ye, sürekli stratejik askeri teçhizat ve malzeme desteği vermesi gelecekteki istikrarsızlığın da altyapısını oluşturmaya yöneliktir. İleride bu yapılanmanın barışçıl amaçlara yönelik olmasını düşünmek aşırı safdillik olsa gerek.

 

Suriye’de kendi stratejik çıkarlarını maskelemeye çalışan ABD’nin son gelişmelerde adım adım hedefine ulaşmakta olduğunu görmek mümkündür.  

 

Hatırlanacağı üzere, Obama yönetiminin Savunma Bakanı Chuck Hagel, “Sanılanın aksine Suriye, Amerikan çıkarları açısından petrol zengini Libya’dan çok daha önemli bir ülkedir” diyerek asıl amaçlanan stratejik hedefin önemli ipuçlarını ortaya koymuş idi.

 

 Bu gerçekten hareketle Türkiye’nin, Suriye’nin kuzeydoğusundaki yeni kompartmantalizasyonda nasıl yeni bir politik yaklaşım içerisinde olmasının lüzumlu olacağı gerçeği üzerinde çokça kafa yormak gerektiğini düşünmek gerekir kanaatini taşıyoruz.

 

İşte bu noktada, bazı bireysel olumsuzlukları öne sürerek Türkiye'nin yumuşak karnını oluşturan ‘göçmen politikası’ üzerinden farklı etnisiteleri topyekûn ötekileştirmeye yönelik politikaların ihdas edilerek algıya yönelik gündem oluşturulmaya çalışılması hiç şüphesiz Kuzey Doğu Suriye'deki PYD, YPG unsurlarının ana gövdesini oluşturduğu SDG’nin faaliyetlerini unutturmaya yönelik sinsi planın bir parçasıdır.

 

AK Parti Hükümetinin, ‘düzensiz göç’ ü oluşturan illegal geçişler konusunda gerekli tedbirleri alması elbette ki hayati önem taşımaktadır. Diğer yandan ise, Türkiye'ye ekonomik açıdan artı katkı sağlayan ve önemli yatırımlara imza atan yabancı uyruklu kişi ve kuruluşların da bu kefeye sokularak çeşitli yollarla tedirgin edilmeye çalışılmaları Türkiye’ye faydadan çok zarar verebilecek bir davranış biçimidir.

 

Özellikle Batı’da Müslümanlara karşı başlatılan etnik ayrıştırma ve İslamofobi anlayışlı politikalarının zirve yaptığı bir dönemde, bu ve benzeri politikaların sırf oy devşirme adına Türkiye’ye aplike edilmeye çalışılması uzun vadede Türkiye'ye faydadan çok zarar verebilir.

 

Sonuç olarak, yıllarca ev sahipliği yaptığımız savaş mağdurlarının yeniden ülkelerine geri dönerken onları ötekileştirerek değil, barışçıl, yapıcı, birleştirici politikalarla ve kardeşlik ruhuyla geri göndermemiz ileriye yönelik Türkiye'nin Kuzey Suriye'de oluşturmaya çalışacağı politikaların uygulanmasında büyük önem kesbedecektir.

 

 

 

Doğan Bekin

Genel Başkan Yardımcısı | Dış İlişkiler Başkanı

Yayın Tarihi: 6 Mayıs 2022 | Yayın Saati: 11:29:12