GENEL BAŞKANIMIZIN BAYRAM TEBRİK MEKTUBU

Değerli Kardeşim;

 

Bizler ülkemizin ve milletimizin geleceği için yola çıkmış bir siyasi partiyiz. Yeni kurulan, yeni bir yolculuğa başlayan ama tecrübe sahibi bir kadroyuz. Ülkemizin ve milletimizin karşı karşıya kaldığı sorunları gören, bu sorunların kaynağını bilen, çözümü için sözü ve projesi olan bir siyasi hareketiz.

 

Bugüne kadar yapılan bütün hizmetler için, bu hizmetleri yapanlara teşekkür ediyoruz. Yapılan her hayırlı hizmeti, atılan her olumlu adımı takdir ediyoruz. Türkiye’nin geleceğe doğru yürüyüşünde katkı sahibi olan her bir insanı tebrik ediyor ve hayırla yâd ediyoruz.

 

Ancak bugün yapılan hizmetlerin yeterli olmadığını, yapılması gereken bir çok hizmetin yapılmadığını, bazı yanlış adımların nasıl ağır sonuçlar ortaya çıkardığını ve bu sonuçların aziz milletimizi ve vatanımızı nasıl büyük sıkıntılarla karşı karşıya bıraktığını çok açık bir şekilde görüyoruz.

 

Bizler Yeniden Refah Partisi olarak, yapılmayanı yapmak, eksik olanı tamamlamak, Yeniden Büyük Türkiye’nin temellerini oluşturacak projeleri hayata geçirmek için çalışıyoruz. Bir ülkenin zenginliğinin ancak üreterek olacağı açık gerçeği ile geleceği planlıyoruz. Maddi zenginlik için yüksek katma değerli ürünler üretecek, toplumsal zenginlik için ahlâki, manevi ve bilimsel kalitesi yüksek insanlar yetiştireceğiz.

 

Bir taraftan ülkemizin geleceği için çalışırken, bir taraftan da mazlum coğrafyalara umut olacak, onların kurtuluşuna vesile olacak bir dış politika perspektifi geliştireceğiz. Türkiye’nin öncülüğünde oluşturulacak D-8 gibi yeni uluslararası birliklerle Avrupa Birliği’nin, ABD’nin ve diğer tüm küresel güçlerin Türkiye’yi bekâ sorunu ile karşı karşıya bırakan, İslam coğrafyasını kana bulayan planlarını bertaraf edecek adımları atacağız.

 

Oluşturacağımız dış politika perspektifi ve kurulacak olan D-60 ve İslam Birliği, dünya Siyonizminin köleleştirmeye çalıştığı bütün insanlığın kurtuluşu ve Adil Bir Dünya düzeninin kuruluşu için en büyük umut olacaktır.

 

Ülkemizin köklü geçmişi, milletimizin inancı, bilgi birikimi ve irfânı bu büyük hedefleri gerçekleştirmek için yeterlidir. Yeniden Refah Partisi olarak biz, bu dinamikleri harekete geçirecek kıvılcım olma azmi ile hareket ediyoruz.

 

Ramazan Ayı’nın rahmet, mağfiret ve bereket dolu manevi iklimini soluduğumuz bu günlerde en büyük duamız Vatanımızın ve Aziz Milletimizin bekasının daim olması, ümmetin birlik olmasıdır.

 

Ramazan Ayı’nı ailenizle, akrabalarınızla, komşularınızla huzur içerisinde geçirmenizi temenni ediyorum. 

En sevinçli günlerimizden olan Ramazan Bayramınızı tebrik ediyorum.

 

Dr. Fatih ERBAKAN

Genel Başkan