GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ PROF. DR. SACİT GÜNBEY'İN AÇIKLAMASI

TÜRKİYE’NİN ACİLEN ÇÖZÜLMESİ GEREKEN SORUNLARI


Ülkemizin maalesef sadece bugününü değil, geleceğimizi de ciddi şekilde etkileyecek sorunları var.
Bunlardan öncelikli gördüklerimi kısaca sunmaya çalışacağım;
1)En öncelikli sorun borç,faiz,israf,savurganlığa dayalı ekonomik politikalar olup, hiç vakit kaybetmeden bu politikalardan vazgeçip,üretimi ve ihracatı arttıracak,milli geliri yükseltecek uygulamalara geçilmelidir.
Uygulanan ekonomik politikalar yoksulluğu ve gelir dağılımını bozmuştur.
Neticede fakirlik,boşanmalar,aile içi şiddet,korunmaya muhtaç çocukların sayısı artmıştır.
2)Yine bugüne kadar uygulanan eğitim ve öğretim proğramları başarılı olamamıştır.Milli ve manevi değerleri önceleyen,çocuklarımızın yeteneklerini ortaya çıkaran,bilimsel seviyesi yüksek bir proğram uygulanmalıdır.Ülkemizin kalkınmasındaki en önemli unsur çok iyi yetişmiş gençler olacaktır.Aksi takdirde dünyadaki gelişmelerin çok gerisinde kalırız.
Ayrıca gençlerimizi sigara,alkol,uyuşturucu ve diğer bağımlılık yapan tehlikelerden korumak için bütün tedbirleri almalıyız.
3)Ülkemizde Sağlık ordusunun ne kadar fedakâr çalıştıklarını bu salgında hepimiz gördük.Her birini ayrı ayrı tebrik ediyorum.
Ancak teşhis ve tedavide kullanılan, fiyatları çok yüksek olan,yurtdışından yüksek meblağlar ödeyerek aldığımız ileri teknoloji ürünlerini ülkemizde üretememek üzüntü verici.
Stratejik önemi olan ve geleceğimizi de ilgilendiren aşı ve ilaç üretimini,gaddar batının insiyatifine terk etmek tehlikeli sonuçlara sebep olabilir.Bir an önce yerli üretim yapacak imkânlar oluşturulmalıdır.
4)Son yıllarda birçok tarım ürününü ve eti ithal eder duruma düştük.Eskiden ülkemiz dünyada kendi kendine yeterli ender ülkelerden biri olduğu
kabul edilirdi.
Malesef çiftçimizden esirgediğimiz desteği,yabancı çiftçilere ödüyoruz.Tarımla ve hayvancılıkla ilgilenen vatandaşlarımız desteklenmeli,ürünlerine hakettikleri fiyat verilmeli,ithalat önlenmelidir.
Tohum kanunu ülkemizi dışarıya bağımlı hale getirmiş olup,bu husus geleceğimizi de tehdit edecek mahiyettedir.GDO ‘lu tohum ve ürünlerin ülkemize girmesine katiyen müsaade edilmemelidir.
Gıda sanayiinde gıdalara renk ve aroma veren, tatlandıran,ömrünü uzatan,haram nitelikleri taşıyan katkı maddeleri kesinlikle yasaklanmalı,bir an önce helal gıda sertifikası mecburi hale getirilmelidir.


Prof. Dr. Sacit Günbey
Genel Başkan Yardımcısı | Sosyal İşler Başkanı | 54. Hükûmet Devlet Bakanı

Yayın Tarihi: 12 Ocak 2021 | Yayın Saati: 15:12:28