GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ PROF. DR. DOĞAN AYDAL'IN AÇIKLAMASI

SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZI YİNE YANILTIYORLAR( !)


Son zamanlarda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan beyefendiye sunulan ve konuşmalarına yansıyan raporlardan bazılarının Sayın Cumhurbaşkanımızı zor durumda bırakmaya yönelik olduğunu düşünüyoruz.


Hükümet yetkililerinin korkmadan çekinmeden aşağıdaki hususları Sayın Cumhurbaşkanımıza hatırlatmasında yarar görülmektedir.


Sabah Gazetesi dâhil, 11 Mart tarihli birçok gazetede Sayın Cumhurbaşkanımız Berat Albayrak beyin çok başarılı bir Bakan olduğunu ve Dünya’nın sayılı Sondaj Filosuna onun sayesinde ulaştığımızı ifade etmektedir. Yavuz, Fatih ve Kanuni adlarını verdiğimiz, Deep Sea Metro 1 gemisi 262,5 Milyon dolara, Deep Sea Metro 2 gemisi, TPAO yetkililerine göre yaklaşık 200 milyon dolara, Sertao gemisi de 37,5 milyon dolara alınan ikinci el gemilerdir. 500 milyon dolar bile tutmayan ikinci el gemilerle Dünya’nın önemli bir filosu olunamayacağı Sayın Cumhurbaşkanımıza açıkça söylenmelidir. Derin sondaj yapsın diye alınan bu gemilerden hiçbirinin Kapasiteleri olmalarına rağmen 5000 metreyi geçen tek bir sondaj bile yapmadıkları da Sayın Cumhurbaşkanımıza açıkça söylenmelidir.


Berat Albayrak beyin Bakanlığı döneminde Madencilik faaliyetlerimizin GSYİH içindeki payının %1,12’den %0,82’ye indiği, yüzlerce maden şirketinin kapatıldığı, ihracatımızın 5 milyar dolardan 3,5 milyar dolara düştüğü, 2069 Maden Ruhsatının Maden Kanunundaki sıkıntılar sebebiyle Devlete iade edildiği, yaklaşık 3000 maden işçisinin işten çıkartıldığı, 2013 yılında 5577 olan ruhsat müracaatlarının 999’a düştüğü de Sayın Cumhurbaşkanımıza açıkça söylenmelidir.

Son olarak büyük reklamlar ile topluma tanıtılan Türkiye Uzay Ajansının 5 milyon dolarlık sermaye ile 2023’te Ay ile temas sağlayamayacağı Sayın Cumhurbaşkanımıza korkmadan, çekinmeden anlatılmalıdır. İstanbul’da denizi bir kilometre mesafeden gören bir daire parasına 10 madde olarak ilan edilen Uzay Programı yapılamayacağı da açıkça söylenmelidir.


Sayın Cumhurbaşkanımızı Akkuyu Nükleer Santral konusunda da yanıltmaktadırlar. Sayın Cumhurbaşkanı Üçüncü ünitesinin temeli atılırken Akkuyu Nükleer Santralinin “35 Milyar kilowatt saat elektrik üreteceğini ve bunun Türkiye ihtiyacını %10 olduğunu ifade etmiştir. 2015 yılında temeli atılan Akkuyu Nükleer Santralinin, yapılan anlaşmalar çerçevesinde sadece iki reaktörünün Türkiye adına üretim yapacağı, diğer iki reaktörün üretim fiyatının Rusya tarafından belirlenerek arzu edilirse Türkiye’ye satılacağı, Sayın ilgililer tarafından Sayın Cumhurbaşkanımıza açıkça ifade edilmelidir. Bizim olan iki reaktör yüzde yüz kapasite ile çalışsa bile maksimum 21 milyar kilowatt/saat üretim yapacak, bu değer de, 2026 yılındaki muhtemel 400 milyar kilowat/saat tüketimimizin yüzde beşini bile karşılamayacaktır. Kaldı ki
uranyum sıkıntısı sebebiyle Dünya’daki Nükleer Santraller % 67 kapasite ile çalışmaktadır. Nükleer santrallerin ömrünün 60-80 yıl değil, maksimum 40 yıl olduğu da Sayın Cumhurbaşkanımıza mutlaka belirtilmelidir.


Sayın Cumhurbaşkanı hepimizin Cumhurbaşkanıdır ve en azından Dış Dünya’ya karşı korumak, kollamak mecburiyetinde olduğumuz bilinerek yanıltıcı bilgiler verilmemelidir.

 

Prof. Dr. Doğan Aydal

Genel Başkan Yardımcısı | AR - GE Başkanı

 

 

Şekil : Sayın Berat Albayrak döneminde ruhsat müracaat sayılarındaki azalmalar.

 

Şekil: Sayın Berat Albayrak döneminde 3000 işçinin işten çıkarıldığını gösteren tablo.