GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ PROF. DR. DOĞAN AYDAL'IN AÇIKLAMASI

AK PARTİ HÜKÜMETİNİN D8 ÜLKELERİNİN TAMAMIYLA OLAN TİCARET HACMİNİ 2011-2012’DEN SONRA SİSTEMATİK OLARAK DÜŞÜRMESİ NASIL BİR TESADÜFTÜR?

D8 olarak adlandırılan kuruluş, gelişmekte olan sekiz Müslüman ülkenin kurucusu bulunduğu bir teşkilattır. Türkiye, İran, Pakistan, Mısır, Nijerya, Bangladeş, Malezya Ve Endonezya’nın  bir araya geldiği ilk toplantı 1996’da gerçekleşmiş, ilk genel kurulu da 54. Hükümet döneminde 15 Temmuz 1997 tarihinde yapılmıştır. Temel amacı, adı geçen sekiz ülke arasındaki ekonomik, sosyal ve siyasi ilişkilerin gelişmesini sağlamaktır.  Rahmetli Prof. Dr. Necmettin Erbakan hocamızın kuruluşuna çok önem verdiği ve gelişmesini çok istediği kurumların başındadır.

Savaş yerine barış; çatışma yerine diyalog, sömürme yerine adil düzen, çifte standart yerine adalet, ayırımcılık yerine eşitlik, baskı yerine demokrasiyi hedefleyen bu kuruluş, maalesef son zamanlarda sadece kâğıt üzerinde duran bir kuruluş haline dönüşmüştür.

Siyasi söylemlerinde İslami terminolojileri kullanmakta ısrar eden AK Parti hükümeti, her nedense 2011-2012’den sonra birçok D8 üyesi ile olan ticaret hacmini sistematik olarak azaltmıştır. D8 üyeleriyle olan ticaret hacmi 2012 yılında yaklaşık 33 milyar dolarken, bu ticaret hacmi 2020 yılında 14,5 milyar dolar seviyesine düşürülmüştür.

Her ülkeye ait ithalat ve ihracat grafikleri incelendiğinde, özellikle 2011-2012’den sonra, bilinmez bir sebeple Hükümet tarafından ticaretin azaltılması yönünde karar verildiği ve bu ülkelerin hepsinde ticaretin düşüşe geçtiği görülecektir.

Bu kararlarla hangi ülkelere şirin gözükmeye çalışılmıştır? AK Parti bu düşüşlerin gerçek sebebini araştırmak ve kamuoyunu aydınlatmak mecburiyetindedir.

 

Prof. Dr. Doğan AYDAL

Genel Başkan Yardımcısı | AR – GE Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yayın Tarihi: 8 Mart 2021 | Yayın Saati: 11:08:40