GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ PROF. DR. DOĞAN AYDAL'IN AÇIKLAMASI

HÜKÜMETİN TARIM POLİTİKASINI VE İTHAL BUĞDAY FİYATLARINDAKİ YÜKSEKLİĞİ ANLAMAK MÜMKÜN DEĞİL!

AKP Hükümetinin son 18 yılda uyguladıkları tarım politikasını iyi anlayabilmek için, önce iktidarları dönemindeki gerçek TUİK verilerine bakmakta fayda vardır. Tarım alanlarında toplam 35 milyon dönüm alan tarım arazisi olmaktan çıkarılmıştır. 15 milyon dönüm arazi artık nadasa bile bırakılmamaktadır. Sebze ekim alanlarında yaklaşık 2,1 milyon dönüm bağlık alanlarda 1,13 milyon dönüm arazi azalmaları olmuştur( Şekil 1). Sadece Buğday ekim alanlarındaki azalma 9 milyon dönümdür. Özellikle tahıl üretimlerinde oldukça ciddi azalmalar olmuştur. Sadece son beş yılda Buğday üretiminde 3,6 milyon ton azalma olmuş ve 2019 yılı buğday üretimi 19 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Hükümet 2002 yılında yaptığı buğday ithalatı yaklaşık 1,1 milyon ton iken bu değer 2019 yılı sonunda 9,8 milyon tona çıkmıştır. Bu değerleri gördükten sonra, tarlası hacizli, traktörü elinden alınmış, Tarım Kredi Kooperatiflerinde borca boğulmuş, üretim yapamayan, yaptırılmayan Türk çiftçisinin, köylüsünün perişan halini hayal etmek zor değildir. Bütün bunlardan daha garip olanı ise Hükümetin buğday alımlarındaki ortalama ithalat fiyatları Dünya buğday fiyat ortalamasının daima daha üzerinde olmuştur. International Grains Council ve TUİK verilerine göre 2002-2019 YILLARI ARASI, 18 YILIN FİYAT ORTALAMALARI ARASINDAKİ FARK, TON BAŞINA 54,6 DOLARDIR. Belirtilen yıllar arasında ithal edilen toplam buğday miktarı yaklaşık 63,2 milyon ton olduğundan, zarar 3,5 Milyar dolardır. Bu durum yetkililerce özellikle incelenmelidir ( Şekil 2). Ayni araştırma, ithal edilen bütün tarım ürünleri için mutlaka araştırılmalı ve ülkeyi milyarlarca dolar zarara uğratan sorumlular cezalandırılmalıdır. Sadece, Tarım ürünlerinin ithalatları için fazladan ödenen paralar Türk köylü ve çiftçisine aktarılsaydı bile Çiftçi ve Köylülerimiz bu kadar perişan olmazlardı.

 

Prof. Dr. Doğan AYDAL

Genel Başkan Yardımcısı | AR - GE Başkanı

 

 

Yayın Tarihi: 9 Ocak 2021 | Yayın Saati: 14:47:26