GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ PROF. DR. DOĞAN AYDAL'IN AÇIKLAMASI

KORONA VİRÜS GÖLGESİNDEKİ ŞANSSIZ 2020 ÜNİVERSİTE MEZUNLARI VE -2021 MEZUN ADAYLARI

Korona virüsün her konuda olduğu gibi eğitimimizi de önemli ölçüde etkilediği bilinmektedir. Her seviyedeki öğrencinin 2020 yılı ikinci dönemi ile ilgili belli kayıpları oluşmuştur. Ancak en çok zarar görecek olanlar 2020 ve 2021 yıllarında Üniversitelerin son sene ve son döneminde okuyanlar olacaktır.

Uzaktan Eğitim Sistemi Her Üniversite’de yeterli değildir.

Yüksek Öğretim Kurumu, Korona ile ilgili her türlü tedbirin alınması ve İnternet üzerinden derslerin yapılabilmesi için Üniversitelere yazı yazmışsa da, bütün Üniversiteler böyle bir eğitime 2020 yılında hemen başlayamamışlardır. Anında İnternette eğitime başlayan ve derslerin saatinde verildiği, öğrenci ile karşılıklı konuşmaların yapılabildiği Üniversitelerin sayısı ise bir elin parmaklarını geçmemektedir. Mensubu bulunduğun Ankara Üniversitesi de bu kurumlardan biridir. Ancak son derece mükemmel hazırlanan sistemde bile, anında dinleme mecburiyeti bulunmadığından öğrenci katılımı hiçbir zaman yüzde 25 seviyelerini geçmemiştir. Dersler için ayrılan internet saatleri 30 dakika ile sınırlandırılmıştır. Dolayısıyla iki saat ders, iki saat laboratuvar olan dersler bile 30-40 dakika ile sınırlandırılmıştır. Sınavlar ödev şeklinde verilmek mecburiyetinde kalındığından öğrenciyi hakkıyla tartmak mümkün değildir.

Sınavlarda kopya çekmek engellenememiştir.

Sınav sorularının belli bir saat verilerek internette yapılması da kopya çekme olaylarını maalesef engelleyememiş ve engelleyemeyecektir. Öğrenciler internet sınavlarında kopya çekmekte, kes-yapıştır ile soruları cevaplamaktadırlar. Öğretim üyeleri Kopya ihbarları yapsa da, Dekanlık  ve Rektörlükler maalesef buna göz yummakta ve hatta kopya ihbarı yapan öğretim üyesi hakkında soruşturma açıldığı da bilinmektedir. Bu durum,  kaliteli Uzaktan eğitim veren Üniversiteler için de böyledir. Türkiye’nin yeni kurulmuş Üniversitelerindeki durumun daha vahim olduğunu soruşturma yaptığım on farklı üniversitedeki meslektaşlarım da teyit etmişlerdir. Bu Üniversitelerdeki Öğretim üyeleri, video veya Ders malzemesini internete yüklemekte, öğrenci ne anlarsa o kadar anlamaktadır. Sınavlar ödev ile geçiştirilmektedir.

Uzaktan Eğitimde Dersler sadece teorik yapılabilmektedir

Uzaktan eğitim sosyal bilimlerde çok başarılı olabilse de, Fen ve Sağlık bilimlerinde kesinlikle yetersiz kalmıştır. Sağlık Bilimlerinde birçok doktor, diş hekimi adayı internler ameliyat eğitimi alamamış, farklı klinik hastalarıyla muhatap olamamış, eczacı, hemşire, sağlık memuru adayları laboratuvar ve/ veya dersleri tamamen video, Power Point vb.sunumlar şeklinde izlemişlerdir. Maden, harita, jeoloji,  petrol ve benzeri mühendis adayları dağlara yeterince gidememiş, harita yapımları, galeri çalışmaları, sondaj eğitimi gibi işlemler dahi videolar ile anlatılmıştır. Kimya, Fizik mühendis adayları, eczacılar laboratuvar kullanamamışlardır.

2020-2021 Mezunları İş bulmada sıkıntı yaşayacaklardır

Kim aksini söylerse söylesin, özellikle, Tıp, mühendislik gibi dallarda 2020 ve 2021 mezunlarına hep şüpheyle bakılacaktır. İş bulmanın gittikçe zorlaştığı Ülkemiz de, 2020 ve 2021 mezunları ayrı bir zorluk yaşayacaklardır. Bir çok kurum 2020 ve 2021 mezunlarını işe almak istemeyeceklerdir.

Bu problemleri hafifletici önlemler alınabilir

2020 ve 2021 mezunlarına, bir sonraki seneden başlamak kaydıyla, arzu ettikleri takdirde, mezun olduğu üniversitelerinde, ameliyat, saha çalışmaları, laboratuvar ve uygulaması olan her alanda derslere katılmaları sağlanarak özel katılım sertifikaları verilebilir. Dolayısıyla bu mezunlarımız hem daha donanımlı hale getirilmiş olur, hem de kusurlu mezun gibi gözükmekten kurtulmuş olacaklardır.

 

Prof. Dr. Doğan AYDAL

Genel Başkan Yardımcısı | Ar-GE Başkanı

Yayın Tarihi: 3 Aralık 2020 | Yayın Saati: 15:28:44