GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ PROF. DR. DOĞAN AYDAL'IN AÇIKLAMASI

AK PARTİ AKDENİZ DOĞALGAZ KRİZİNİ İYİ YÖNETEMEMİŞTİR!

Akdeniz havzasında birçok yerde bulunan Doğalgaz ve/veya Petrol yataklarında Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku (BMDH) sözleşmesi çerçevesinde hakkımız bulunduğu bilinmektedir. Ancak AKP Hükümeti bu süreci maalesef iyi yönetememiştir.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ( GKRY), 2004’te ve 2013’te Mısır ile 2007’de Lübnan ile ve 2012’de İsrail ile Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Çerçevesinde Delimitation anlaşması imzaladıklarını beyan ettiler. Çok yakın zamanda da Yunanistan, Libya hafter güçleriyle ve Mısır ile Delimitation anlaşması imzaladı.

Bu çerçevede AKP Hükümetinin yaptığı hata, Libya ile imzaladığı Delimitation anlaşmasının çok nihai bir imza gibi iç ve dış politikada sunulması olmuştur. Anlaşma TBMM’de imzalanmış, ancak Linya Meclisinde onaylanmamıştır. Maalesef,  bu anlaşma ile “Akdenizde üretilen doğalgazlarının boru hatlarıyla Avrupa’ya ulaştırılması da engellendi, araya bıçak gibi girdik” gibi asparagas haberler de üretilmiştir. Hâlbuki gerçek çok farklıdır. BMDH sözleşmesi boru hatları ile doğalgaz-petrol naklinin yasaklanamayacağını açıkça belirtmektedir. Denizlerdeki özel Ekonomik Zonlarının (exclusive Economical Zone) belirlenmesi ve buralarda bulunan canlı, cansız varlıkların işletilmesi ve özellikle hidrokarbon yataklarının işletilebilmesi, BMDH çerçevesinde ancak bu alanları çakışan ülkelerin uzlaşmasıyla mümkün olabilmektedir. Hazar denizi için, Rusya, Kazakistan, İran, Türkmenistan ve Azerbaycan arasında 15 Ağustos 2018’de imzalanan anlaşma en yakın tarihli örneklerden biridir. Olaya bu açıdan bakıldığında, Türkiye’nin Libya Sarraj hükümeti ile Yunanistan’ın Hafter yönetimiyle ve GKRY’nin Mısır, Lübnan ve İsrail ile yaptığı Delimitation anlaşmasının hiçbir geçerliliği yoktur. Suriye ve Gazze gibi bölgeler de dâhil olmak üzere bütün hak sahibi Ülkelerinin tamamının katılımı ile imzalanan anlaşma olmadığı sürece geçerli değildir ve aksi savaş sebebidir.

AKP Hükümetinin yaptığı ikinci yanlış bölgedeki sismik araştırmaları bitirmeden, Fatih, Yavuz ve Sertao sondaj gemilerinin alınıp “ sondaja başladık” haberlerinin iç kamuoyunda abartılarak haberleştirilmesi olmuştur. Hâlbuki yapılması gereken Delimitation anlaşmaları bitmeden ve sismik çalışmalardan sonra sondaja başlanmasıydı.  Olumlu sonuçlar almadan “sondaj çalışmalarına başlıyoruz” cümlesi ve sondaj gayretleri hüsranla sonuçlanmıştır. Bölgedeki tansiyon gereksiz yere yükseltilmiş ve sondajlar yanlış yerlerde yapılmıştır.

Daha sonra da anlaşılmaz bir şekilde sondaj gemilerinin çalışmaları durdurulmuş, Fatih Gemisi,  iç politikada bir problem olmaması için, defalarca sondaj yapılan Karadeniz’deki bir bölgeye gönderilmiştir. Bu arada yine iç kamuoyunda oluşacak tepkiyi engellemek için hükümet tarafından Akdeniz’de sismik çalışmalar tekrar başlatılmıştır. Özetle toplum oyalanmaktadır.

Bu kez yapılan sismik çalışmalarının “Milli Kaynak Paketleri 1” kitabında tarif ettiğimiz yerde başlaması, Yeniden Refah Partisi olarak bizim için memnuniyet vericidir. İnşallah bu sefer gerçekten ehil kişiler ile sismik araştırmalar başlatılmıştır.

Hükümet yetkililerinin BMDH sözleşmesinin bütün maddelerini ve özellikle 55,56,57,58,59,60. 73,74,76,77. 81,82,83,84. Ve 121.maddelerini inceleyerek politik çalışmalara bir an önce başlaması ülke yararına olacaktır. BMDH sözleşmesini haklı gerekçelerle imzalamamış olmamız, Türkiye Cumhuriyetinin haklarını ortadan kaldırmamakta ve bu durum BMDH sözleşmesinde de açıkça belirtilmektedir.

Detaylı bilgi almak isteyenlerin Milli Kaynak Paketleri 1 kitabının 25-48. Sayfalar arasını okumasını tavsiye ederiz. Ayrıca, linki aşağıda verilen TV programı da izlenmelidir. 11.08.2020

Prof.Dr. Doğan AYDAL

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı

https://www.youtube.com/watch?v=z7KCAV8cYXA&t=997s

 

Şekil 1: Türkiye-Sarraj Hükümetlerinin Delimitation anlaşması sınırları

 

 

 


 Şekil 2: Araştırma yapılması için tavsiye ettiğimiz alan  ve Sismik araştırma yapılacak alan sınırları.

 

Prof. Dr. Doğan AYDAL

Genel Başkan Yardımcısı

AR-GE Başkanı

Yayın Tarihi: 11 Ağustos 2020 | Yayın Saati: 20:20:24