GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ PROF. DR. DOĞAN AYDAL'IN AÇIKLAMASI

 MİKTARI KÜÇÜK DEĞERİ ÇOK BÜYÜK MADENLERİMİZ YOK FİYATINA SATILIYOR!

Madenlerimizin içinde, miktarları çok az olduğu için, teknik olarak “kimyasal impurite” olarak adlandırılan ve yıllarca yok fiyatına satılan onlarca metalik element bulunmaktadır. Biz yıllarca bakır cevherlerimizi ham olarak yurtdışına sattık. Bu cevherlerin içinde önemli miktarda altın, gümüş olduğunu ve bunları da bakır fiyatına sattığımızı son yıllarda fark ettik. Demir cevherlerimiz içindeki çok değerli titanyum minerallerini demir fiyatına sattık. Maalesef bu konularda çok fazla örnek bulunmaktadır.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez, Bor mineralleri içindeki Lityumu ayırt edecek teknoloji geliştirdiklerini ve Lityumu bordan ayırt ettiklerini iki gün önce ( 09.07.2020) bir basın bildirisi ile duyurdu. Bu sevindirici bir gelişmedir, ancak bu çalışmalarda da geç kalınmıştır. Lityum, Nikel, kadmiyum ve İndium’um çok değerli olacağını, diğer pillerin yanısıra, Güneş Enerjisi pillerinde ve Fotovoltaik Güneş sistemlerinde silikon ile birlikte kullanıldıklarını, ilk baskısı oniki yıl önce yayımlanan “ Petrolsüz Dünya ” adlı kitabımda ve Ekovitrin dergisinde yayımlanan birçok makalede yazmıştım.

Bor minerallerinin içinde örpigment, realgar gibi arsenik mineralleri de bulunmaktadır. ETKB, acilen bu konuda da hızlı bir araştırma yapmak mecburiyetindedir. Bunun iki faydası olacaktır. İlki, Borlar bu minerallerden arınmış olacak ve borların tarımda kullanılmaları daha güvenilir olacaktır.  İkinci faydası da elde edilen arsenik mineralleri Güneş panellerinde kullanılarak, Güneş Panellerinin birim metrekare elektrik üretim verimleri yükseltilebilecektir.

Bugünlerde Çin ile ticarette dikkat çeken bir diğer konu da Çinko ihracatımızın çok artmasıdır. Çinliler Çinko ihtiyaçlarını Kendilerine daha yakın birçok ülkeden temin edebilecekken, Türkiye’den ithal etmektedirler. Ayrıca Ülkemizde birçok Çinko madeninin ruhsatını da almak için yoğun çalışma içerisindedirler. Çinlilerin Çinko almalarının altında yatan gerçek sebep Güneş pillerinde ve silikon wafer( ince plaka) yapımında verimi yükselten Kadmiyum ve İndium mineralleridir. Bu değerli elementler de maalesef çinko fiyatına satılmış olmaktadır. Sadece Hakkari’deki Meskan dağındaki Çinko madeninden İran ve Çin’e 1,3 milyon ton çinko ihraç edilmiştir. Bugün için Çin’in en çok ihraç ettiği mallarımız arasında üçüncü ve dördüncü sırada Bor ve Çinko madenlerininin konsantrelerinin olması da bu sebepledir.

Benzer şekilde, özellikle Pegmatitik kayalarımız içinde bulunan Nadir Toprak Elementleri dediğimiz elementler taş fiyatına satılmaktadır. Bu elementlerin, cep telefonlarında, LCD ekran üretiminde, Uydu teknolojisi ve optik sektörü olmak üzere çok değer ifade eden kullanım alanları bulunmaktadır. Ayrıca bu kayalarda bulunan uranyum, Toryum gibi elementler ve Topaz gibi yarı değerli mineraller de taş fiyatına satılmaktadır.

Bakanlığımız bu konularda acilen tedbirler almalıdır.

Prof. Dr. Doğan AYDAL

Genel Başkan Yardımcısı

Yayın Tarihi: 13 Temmuz 2020 | Yayın Saati: 15:18:38