GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ PROF. DR. DOĞAN AYDAL'IN AÇIKLAMASI

MUCİZE BİTKİ KENEVİR'İN EKONOMİYE KAZANDIRILMASI

 

Kenevir, Kendir, Çedene veya Çetene olarak isimlendirilen bitki, insanlık tarihinin en eski bitkisel hammadde kaynağı olan, saplarında bulunan liflerin, iplik, dokuma ve kumaş yapımında, hamurlu kısmının ise kâğıt yapımında kullanıldığı bir bitki türüdür. Dünyanın birçok ülkesinde, özellikle ABD baskısıyla, yasaklı, birçoğunda da kısıtlı olarak üretilmektedir. Ülkemizde bu bitkinin halkımız tarafından tanınmasına ve iktidara geldiğimizde bu bitkiden yerli sermaye ile azami ölçüde faydalanılmasına özel önem verilecektir.

 

Kenevirin Kullanıldığı Alanlar

Kenevirin özellikleri incelendiğinde gerçekten mucize bir bitki olduğu görülecektir. Bir dönümlük kenevir, 25 dönümlük orman kadar oksijen üretir ve dört dönüm ağaca eş miktarda kağıt üretilebilir. Bir ağaç 15-20 yılda yetişirken, kenevir sadece dört ayda yetişmektedir. Kenevir, çok iyi bir radyasyon temizleyicidir.

Ülkemizin çok büyük bir bölümünde yetişme özelliğine sahip olan bu bitki çok az suya ihtiyaç duyarken, bir yandan da kendisini böceklerden koruyabildiği için tarım ilacına da ihtiyaç duymamaktadır.

Kenevir lifleri, geçmiş yıllarda öncelikle kaba dokumacılıkta (çuval, halat çanta, ağ yapımı gibi) kullanılmıştır. Yapraklarının tıpta ve kozmetikte kullanımları vardır. Tohumu ise oldukça yağlı olması açısından yakıt üretiminde ve oldukça besleyici olması açısından da gıda olarak kullanılabilmektedir. Sabun yapımı ve boya yapımında da tohumlarından yararlanılır. Tohumları çerez olarak yenebildiği gibi, kuşların da en sevdiği besinlerden biridir.

Kenevir tohumlarından elde edilen bitki özleri ilaç sanayinin hammaddesini oluşturmaktadır. Kenevir, AİDS ve kanser tedavisinde kemoterapi ve radyasyon etkisini azaltma başta olmak üzere, romatizma, kalp, sara, astım, mide, uykusuzluk, psikoloji, omurga rahatsızlıkları gibi en az 250 hastalıkta kullanılmaktadır. Tohumlarından elde edilen kenevir yağı Arap sabunu, vernik, cila, boya, kozmetik ürünlerin üretimi yanında, aydınlatma yağı olarak da kullanılmaktadır. Yağı alınmış tohumlardan arta kalan küspeden, hayvan beslemede yararlanılmaktadır. Üretimi soyadan daha ucuz olan bitkinin tohumunun protein değeri de çok yüksektir.

 

Kenevir ekiminin yaygınlaştırılmasına neden önem vermeliyiz?

Yeniden Refah Partisi olarak, bu bitkinin yetiştirilmesine ve üretiminin yaygınlaştırılmasına verdiğimiz öneme gelince; Plastik ürünlerin tamamı, kenevirden üretilebilir ve “kenevir plastiği”nin doğada parçalanması-dönüşmesi oldukça kolaydır. Çok yakın bir gelecekte petrolün tükenecek olması ve petrolden elde edilen plastik ve benzeri yan ürünlerin üretilemeyecek olması sebebiyle de kenevir özel bir ekonomik değer kazanacaktır. Ayrıca, biyo-yakıt ürünlerinde kullanımı azımsanmayacak kadar artmıştır. Bina yalıtımından, sabun ve kozmetik ürünler gibi geniş bir kullanım yelpazesi bulunmaktadır. Kenevirden elde edilen kimyasallar, önceden de ifade edildiği gibi, ilaç sanayisinde ve özellikle birçok kanser türünün tedavisinde son derece etkili olmaktadır.

 

AR-GE Bölümümüzün Kanser ve Kurşun Geçirmez Yelekler yapımı üzerine çalışmaları olumlu sonuçlar vermiştir.

Kenevirin kanser tedavisinde kullanımı, Partimiz AR-GE üyesi Profesörler tarafından çalışılmış ve hayvanlar üzerinde yapılan denemelerde son derece olumlu sonuçlar elde edilmiştir. Patent çalışmaları sürmektedir. Ayrıca her geçen gün kenevirin bir başka kullanım alanı ortaya çıkmaktadır. Partimiz AR-GE üyesi bir Profesör Dr. Öğretim üyesi kenevirden kurşun geçirmez yelekler üretmiştir. Kenevirden yapılan bu yeleklere Kaleşnikov ve G3 silahlarının dahi işlemediği denemelerde gözükmektedir. Bu çalışmanın da Patent çalışmaları sürmektedir. Toplam nüfusu bir milyona yaklaşan bütün Ordu mensuplarımızın, Emniyet güçlerimizin ve korucuların son derece hafif olan bu yelekleri kullanması emniyet güçlerini korumamız açısından bir başka kazanç olacaktır.

Kenevir yetiştiriciliğine bir önceki Yönetmelikte 18 ilde izin verilmişken, yeni yönetmelikte Şanlıurfa listeden çıkarılmıştır. Zonguldak ilinin bölünmesi ile il olan Karabük ve Bartın listeye eklenerek, izin alınması koşulu ile kenevir üretimi yapılacak il sayısı 19 olmuştur. 2020 Yılının Ocak ayında mevcut Hükümet’in Kenevirin yeniden üretimi ve yaygınlaştırılması için hazırlıklar başlanması çok doğru bir karar olmuştur. Ancak bu kararın alınması ve uygulama şekli konusundaki endişelerimiz bulunmaktadır. Kenevir ekim sahalarının özellikle bir dış ülke tarafından kapatıldığına dair duyumlar bulunmaktadır. Buna özellikle dikkat edilmelidir.

 

Prof. Dr. Doğan Aydal

Genel Başkan Yardımcısı

Yayın Tarihi: 25 Mayıs 2020 | Yayın Saati: 12:13:37