GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ DR. FATİH ÖZTEK'İN AÇIKLAMASI

Gelinen son noktada YEP-2020 maalesef bozulan bütçe dengesini düzeltmeyi değil daha
da kötüleştirmeyi vadetmektedir. YEP-2020 250 milyar ₺ gibi çok yüksek bir seviyede
bütçe açığı ve buna bağlı olarak çok daha fazla devlet borçlanması vadetmektedir.
Devletin borç yükünü çok daha hızlı arttırmayı hedeflemektedir. Artan borç yükü daha
fazla kaynagın faiz harcamalarına aktarılmasına sebep olacaktır. Grafik-9’dan görülecegi
üzere 2023 Türkiye’sinde sadece devlet bütçesinden 218 milyar ₺ faiz harcamasına
gidecektir. Yatırımı, üretime ve istihdama aktarılması gereken devlet kaynakları maalesef
faize aktarılacaktır. Bu durum Türkiye Ekonomisi için çıkmaz sokaktır.
Bugüne kadar hiçbir hedefi tutmayan ve revize edilen YEP’ler tekrar revize edilmelidir.
Fakat bu kez bütçe açığını arttırmak için değil denk bütçe kurmak için ve bütçeden faize
ayrılan kaynakları arttırmak için değil sıfırlamak için revize edilmelidir.

 

Dr. Fatih Öztek

Genel Başkan Yardımcısı

 

Raporun tamamını indirmek ve incelemek için tıklayınız.

Yayın Tarihi: 18 Ekim 2020 | Yayın Saati: 16:03:18