GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ DOĞAN BEKİN'İN AÇIKLAMASI

YUNAN BAŞBAKANI MİÇOTAKİS’İN TÜRKİYE’YE YÖNELİK HADDİ AŞAN AÇIKLAMASI

Doğu Akdeniz’de hala istikrara yönelik adımların atılamaması ve Yunanistan’ın Kıbrıs konusuna olduğu gibi, enerji kaynaklarına yönelik politikalara da Avrupa Birliğinin güvenlik politikaları perspektifinden bakması ve hiçbir çözüm inisiyatifi almaması ister istemez Kıbrıs ve Doğu Akdeniz’de kör düğüme içinden çıkılmaz bir hale dönüştürmektedir.

Yunanistan ve GKRY, ‘Helen’ yaklaşımlı ve Rum tarafının mutlak egemenliği altında oluşturulacak ‘üniter Kıbrıs’ formülünde, iki bölgeli ve iki kesimli federasyonda KKTC vatandaşlarını eşit ve adil olmayan bir çözüm ile azınlık konumuna düşürmeye yönelik adımlar ne yazık ki Türk kesiminin 1974 sonrası elde ettiği meşru haklarının ellerinden alınmasına yönelik sinsi bir yaklaşımdır.

Yeniden Refah Partisi olarak, Kıbrıs’ı yeniden 1974 öncesine döndürecek olan her türlü sinsi ve planlı adımın karşısında yer alacağımızı bir kez daha ifade etmek istiyoruz. İktidarın son dönemde AB’nin muhtemel yaptırım kararlarından vazgeçmesi adına Yunanistan’a müzakereler ve istikşafı görüşmeler konusunda Ege Denizi, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs’ta esnek politika uygulama gayretlerini kabul edebilmek mümkün değildir. Ak Parti iktidarının tavizkar politikalarla bir sonuç alması asla mümkün değildir.

Nitekim Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Kıbrıs konusundaki son gelişmeleri ele almak üzere 8 Şubat 2021 tarihinde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne yaptığı çalışma ziyareti sırasında GKRY Lideri Nikos Anastasiadis ile gerçekleştirdiği görüşmeden sonra yaptığı değerlendirmede, "ulusal önceliğe" atıfta bulunarak; "Türkiye’nin Kıbrıs’taki işgalinin sona ermesi, işlevsel ve iki tarafça kabul edilebilir bir çözümün ortaya konması Kıbrıs halkı için adil bir eylem olacaktır. Böyle bir çözümün Yunan dış politikasının en öncelikli parametresi olduğunu teyit ettim” şeklindeki haddi aşan ve uluslararası teamüllere aykırı olan açıklaması dikkatlerden kaçmamaktadır.

Yunan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ve Kıbrıs Rum Lideri Nikos Anastasiades, yaptıkları ortak açıklamada da; iki bölgeli, iki kesimli federasyonun 1974 Türk işgalinin yol açtığı 200.000 mülteci, binlerce ölü ve yüzlerce kadının tecavüze uğramasına neden olan 1974 Türk işgaline karşı tek çözüm olduğunu ifade etmeleri son derece vahim bir durum ortaya koymaktadır. Yunan ve Rum kesiminin önyargılı ve baskılayıcı politikalarla eski bildik kısır döngülü yaklaşımlarla müzakereleri yürütme istekleri sonuç alıcı olmaktan uzaktır.

Kıbrıs konusunda hala ‘birleşik Kıbrıs’ adı altında  ‘çözümsüzlük’ ve ‘izolasyon’ yaklaşımlı çözüm önerisi ortaya konulurken, Yunan Başbakanı Kyriakos Miçotakis’in 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’na yönelik olarak Türkiye’yi ‘işgalci’ olarak göstermeye çalışırken aşağılayıcı üslubu tercih etmesi son derece vahim bir gelişmedir.

Bu nedenle iktidarın mart ayı başında BM öncülüğünde, Yunanistan, İngiltere, KKTC ve GKRY arasında yapılması düşünülen, dayatmacı ve zihni kısır döngü yaklaşımında yapılması planlanan beşli müzakerede de sorunun özünün hala değişmeyeceği mübeyyin olmuştur. Yunan Başbakanı Miçotakis’in ağır üslubundan sonra Ak Parti iktidarının müzakereyi protesto ederek katılmaması artık zaruretten de öte bir hal almaktadır.

 

Doğan Bekin

Genel Başkan Yardımcısı | Dış İlişkiler Başkanı

Yayın Tarihi: 12 Şubat 2021 | Yayın Saati: 15:11:16