GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ DOĞAN BEKİN'İN AÇIKLAMASI

YUNAN BAŞPİSKOPOSU İERONİMOS II’NİN İSLAM VE MÜSLÜMANLARA YÖNELİK NEFRET SÖYLEMLERİNİ ŞİDDETLE KINIYORUZ


Yunan Başpiskoposu İeronimos II, Aziz Lukas Manastırı’nda kendisiyle yapılan bir televizyon röportajında, Yunan Kilisesi’nin 1821 devrimine katkıları sorusuna verdiği cevapta Patrik Gregory V’den bahsederken: “ İslam, din değil, siyasi bir partidir. Müslümanlar da siyasi arzu ve savaş peşinde koşan yayılmacı insanlardır. Muhammed’in öğretileri de bunu ifade ediyor” şeklinde kin, nefret ve şiddet dilini önceleyen bir üslupla İslam dini ve Müslümanlara yönelik haddini aşan kışkırtıcı cümleler kurması son derece vahim olup, yaptığı bu bu açıklama Lozan Anlaşması’nın III. Bölümünde yer alan; ‘Azınlıkların Korunması’ ile ilgili
Madde 37_48’e kadar olan Maddelerde belirtilen ve temel yasalar [Les Lois fondamentales] olarak öngörülen ve hiç bir yasa, hiç bir yönetmelik ve hiç bir resmi işlemin bu hükümlerle çelişkili ya da onlara aykırı olmamasını ve hiç bir yasanın, hiç bir yönetmeliğin ve hiçbir resmi işlemin söz konusu hükümlere üstün sayılmamasını karşılıklı olarak yükümlü kılan maddelerle çelişki oluşturmaktadır.
Başpiskoposun talihsiz ifadelerini düzeltme telaşı içerisine düşen Atina Başpiskoposluk Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamanın hiçbir hüküm ve anlam ifade etmeyeceğini de özellikle vurgulamak isteriz.
Yeniden Refah Partisi olarak, Yunan ve Atina Başpiskoposu İeronimos’un söz konusu bu talihsiz açıklaması, Doğu Trakya’da yaşamakta olan Müslüman Türklerin haklarını da gasp etmeye yönelik olup, bu konuda Diyanet İşleri Başkanı ve Dışişleri Bakanının sadece kınamakla kalmayıp, bu vahim açıklamayla ilgili uluslararası platformlarda sonuç odaklı inisiyatif almalarını bekliyoruz.
Yunan Başpiskoposu İeronimos II’nin, İslam Dini ve Müslümanları küçük düşürücü ve tahkir edici, inanç özgürlüğünü engelleyici, kin ve nefret söylemini şiddetle telin ettiğimizi bir kez daha vurguluyor, ilgili ve yetkilileri gereğini yapmak üzere acilen göreve davet ediyoruz.


Doğan Bekin
Genel Başkan Yardımcısı | Dış İlişkiler Başkanı

Yayın Tarihi: 17 Ocak 2021 | Yayın Saati: 18:15:14