GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ DOĞAN BEKİN'İN AÇIKLAMASI

HÜKÜMETİN YENİ REFORM POLİTİKASI VE AMACI

Ak Parti, iktidar gücünü konsolide edebilmek adına Mart ayına kadar özellikle İsrail ile olan ilişkilerin normalleştirilmesi dâhil, dış politikada büyük değişime gidebileceğinin güçlü sinyallerini artık yavaş yavaş vermeye başladığını görmek mümkündür.

Ak Parti’nin bu ani ve keskin politik dönüşünün arkasında hiç şüphesiz Joe Biden’ın ABD Başkanı olarak seçilmesinin önemli faktör olduğu malumun ilamıdır. Tüm bu gelişmeler yaşanırken, Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği görevine Tokyo Büyükelçisi Hasan Murat Mercan’ın 8 Aralık 2020 tarihinde getirilmesi de bir tesadüf eseri olmasa gerek.

Özellikle ABD’nin Ankara eski Büyükelçisi Morton Abramowitzs ve Rand Corporation’un başında yer alan Graham Fuller gibi isimlerle yakın diyalog içerisinde olan ve AK Parti’nin ABD ile ilişkilerinde 2001’den itibaren güçlü köprü görevi üslenen Murat Mercan’ın, Washington Büyükelçiliği görevine getirilmesi AK Parti’nin yeniden 2002’ye dönme yolundaki hamlesinin güçlü stratejik göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Özellikle Biden başkanlığındaki Capital Hill’in olası yeni dış politika stratejisi, Joe Biden’ın ABD eski Başkanı Obama’nın yardımcısı olarak görev yaptığı dönemde ana çerçevesi ortaya konulan “Çin’i çevreleme” politikasına Rusya’nın da eklemlenerek, Çin ve Rusya’nın Asya-Pasifik politik, askeri ve ekonomik güç projeksiyonlarına karşı Hint-Pasifik politikasının devreye sokulması ve Hint – Pasifik bölgesinde konuşlandırılan ‘Hint-Pasifik Amerikan Komutanlığı’(USINDOPACO) işlevinin daha geniş bir hinterlanda yayılması amaçlanmaktadır.

Burada ABD, Çin’in yumuşak karnını oluşturan Kuzey Kore, Hong Kong ve Doğu Türkistan konularını bundan böyle daha çok gündemde tutacağı ve Çin ile Hindistan arasındaki sorunlarda Hindistan’ın yanında bir duruş sergilemesi beklenmektedir. Keza Başkan Biden, Rusya’nın, Suriye, Doğu Akdeniz ve Libya’daki politikalarını sınırlandırmak amacıyla Türkiye’yi yeniden “kanat güç” olarak yanına çekmeye çalışacağı düşünülmektedir. Bu noktada, Ak Parti iktidarının güç kaybından faydalanarak ABD ve İsrail yanlısı tavizkar politikalara zorlama ihtimali Türkiye’yi yeni belirsizliklere çekebilir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mahalli idarelerde yaşadığı büyük hezimetten sonrası, yapılacak olan ilk seçimde iktidarı kaybetme riski ile karşı karşıya olması ister istemez Biden’ın rotasını belirlediği yeni dış politikasına şimdiden uyum sağlayabilmek ve ABD oryantasyonlu geminin filikasına tutunabilmek adına yeni reformlara ve İsrail ile ilişkilerin alenileştirilmesine ışık yakması ve Tokyo Büyükelçisi Mercan’ı Washington’a ataması bunun belirgin somut göstergeleri niteliğindedir.

İşte bu noktada AK Parti iktidarı, CAATSA yaptırım kararları karşısında cılız tepki vermesi, başkanlık görevini Trump’tan devralacak olan ABD’nin yeni başkanı Joe Biden’a zeytin dalı uzatmaya çalışması gelinen noktadaki siyasi açmazın sonucudur.

Sonuç olarak Sayın Erdoğan’ın,  siyaseten ‘milli ve yerli’ yaklaşımlı cılız politikalarının mürekkebi daha kurumdan yeniden ‘açılımcı ve reformist’ politikalarla Türkiye’yi AB ve ABD’ye payanda yapmaya kalkışması ister istemez eski Başbakan Prof.Dr. Necmettin Erbakan Hocamızın ifade ettiği; “Bunlarda yeterli devlet tecrübesi yok. Bunlar çoluk çocuk takımı. Avrupa ve ABD’nin oyununa geliyorlar” ifadesi aslında gelinen noktada 18 yıllık AK Parti iktidarının göstergesi niteliğindedir.

‘Milli Görüş Gömleği’ni değiştirerek, salt hamasi ve günübirlik politikalarla devletin idare edilemeyeceği, bunun yerine; akıl, geniş görüşlülük, misyon, erdem, tecrübe, donanım ve kapasitenin gerekli olduğu bir kez daha açıkça ortaya çıkmış oldu. AB ve ABD’yi yanlış politikalarına payanda olarak gören AK Parti’nin sorunsal anlayışlı politikaları değişmediği sürece, ortaya çıkması muhtemel problemlerin daha büyük maliyetli olan çözüm yolları milletimizi daha büyük ve kronikleşmeye yüz tutan sorunlarla karşı karşıya bırakması kaçınılmaz olacaktır.

 

 Doğan Bekin

Genel Başkan Yardımcısı | Dış ilişkiler Başkanı 

Yayın Tarihi: 23 Aralık 2020 | Yayın Saati: 16:44:41