GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ DOĞAN BEKİN'İN AÇIKLAMASI

JOE BIDEN’IN TÜRKİYE’YE YÖNELİK TALİHSİZ AÇIKLAMASI

 

Amerika’da 3 Kasım’da yapılacak olan seçimlerde Demokrat Parti adayı olan Joe Biden’ın pragmatist bir anlayış ve Münih Mantalitesi ile hareket ederek kolonyalist bir yaklaşımla Türkiye’nin iç işlerine müdahil olmaya kalkışmasını kelimenin tam anlamıyla hadsizlik ve kendini bilmezlik olarak görmekte ve sarf ettiği talihsiz açıklamasını da şiddetle telin ettiğimizi ifade etmek istiyoruz.

Joe Biden’ın talihsiz açıklamasına üstü örtük olarak muhatap edilmeye çalışılan ‘muhalefet partileri’ başta olmak üzere, TBMM’nde temsil edilen tüm siyasi partilerin bir araya gelerek ortak bir bildirge yayınlamaları artık kaçınılmazdır.

Joe Biden’ın tam bağımsız ve egemen bir ülke olan Türkiye’nin vaz geçilmez unsurları olan siyasi partileri itham altında bırakan talihsiz açıklamasını hiçbir siyasi parti görmezden gelmemesi gerekir düşüncesindeyiz.

Türkiye’yi müstemleke bir ülke anlayışıyla dizayn etmeye çalışan bu çarpık düşünce anlayışı tarafından ortaya atılan düşünce atlasına eskilerin tabiriyle; “galatı meşhure lügat-ı fasihadan evladır” anlayışına göz yummak ve bu talihsiz açıklamanın üzerini örtbas etmek daha büyük ve tehlikeli istifham, yöneliş ve beklentilere neden olabileceği bir vakıadır.

Bilindiği üzere Fransa eski Cumhurbaşkanı De Gaulle’in dönemin ABD Başkanı Nixon’a yönelttiği; “Neden ABD artık Vietnam’dan çıkmıyor?” sorusu üzerine Nixon’un; “Amerika’nın Vietnam’dan geri çekilmesi saygınlığını yittirmesine neden olacaktır” ifadesinden yola çıkarak Joe Biden’ın talihsiz açıklaması da uluslararası diplomasi kurallarını ve teamüllerini hiçe sayan bir anlayışta olup, daha önceden Türkiye’ye karşı hasmane bir tutum ile yapmış olduğu benzer açıklama ve uygulamalarıyla zaten büyük tartışma konusu olan saygınlığını söz konusu açıklamayla tamamen ortadan kaldırmış oldu.

Bilindiği üzere İsrail Parlamentosu(Kiniset)’nun Kudüs’ü başkent ilan etmesinden sonra 6 Eylül 1980 tarihinde Konya’da yapılan Kudüs mitinginden sonra yapılan 12 Eylül Askeri Darbesi üzerine dönemin ABD Ankara Büyükelçisi James Spain’in ; “Türkiye’deki askeri liderleri iyi tanıyoruz, endişelenmeye gerek yok” şeklinde dışişleri bakanlığına şifreli nota çekmesi ve REFAHYOL hükümeti döneminde ABD Büyükelçisi Marc Grossman tarafından gönderilen kriptoda Başbakan Erbakan’ın, yürütmekte olduğu Milli politikaların Amerika’nın menfaatlerine uygun olmadığı ve ABD çıkarlarını gözetleyebilecek yeni bir hükümetin kurulmasının şart olduğunu ifade ediliyordu.

Bu çerçevede ABD başkan adayı Joe Biden’ın Türkiye’ye yönelik yapmış olduğu son derece talihsiz açıklama salt Türkiye’nin menfaatlerini ön planda tutan Milli Görüş dışındaki kimi siyasi partilerin Amerikan politikalarına payanda oluşturabilecek potansiyel niteliğe sahip olabileceğinin çok açık bir tezahürü niteliğindedir.

 

Doğan Bekin

Yeniden Refah Partisi

Genel Başkan Yardımcısı