GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ AV. BAYRAM SAKARTEPE'NİN AÇIKLAMASI

                                             YENİ MİLLİ VE SİVİL  BİR ANAYASA 

                Sayın Cumhurbaşkanının Anayasa değişikliğini tartışmaya açmasıyla birlikte, önümüzdeki günlerde ülke gündeminin, en önemli konusunun, bu olacağı aşikardır. Anayasa, Millet ile Devlet arasındaki bir sözleşmedir. Milletin hak ve özgürlüklerinin Devlet tarafından güvence altına alınması ve korunmasını sağlamaktadır. Bundan dolayı, bir ülkede mevcut olan kanunların en üstünde bulunur. Bir başka ifade ile hiçbir kanun Anayasaya aykırı olamaz, onunla çelişemez. Aksi halde Anayasa Mahkemesine götürülürse iptal edilir.

               Mevcut 1982 yılında yürürlüğe giren Anayasa, 1980 Askeri darbesinin ürünü olarak, yürürlüğe girmiştir. Vesayetçi bir anlayışla hazırlanmıştır. Bundan dolayı da sürekli tartışma konusu olmuştur. Netice de 22 defa tadil edilmeye çalışılmıştır. Kısaca özetleyecek olursak;

-Mevcut anayasa 22 defa değiştirilmiştir.

-Darbe ürünü bir anayasa Özelliği taşımaktadır.

-Darbecilerin yoğun baskısı altında kabul edilmiştir.

-Vesayet anayasası Özelliğini taşımaktadır.

-Kabul edildiği günden bu yana 22 defa değiştirilerek, yamalı bohçaya dönmüştür.

-Mevcut anayasa milletimize dar geldiğinden dolayı yeni, milli ve sivil bir anayasa yapılması mecburiyeti vardır.

               Mevcut Anayasa metninin yeni bir düzeltmeyi kaldıracak hali kalmamıştır. Tabiri caiz ise artık bu kumaş, yeni bir yamayı kaldıramayacak noktaya gelmiştir.Bundan dolayı, Ülke olarak, Temel Hak ve Hürriyetleri güvence altına alan, Evrensel Hukuk Normlarına uygun Yeni, Milli ve Sivil bir Anayasa yapmak için geç bile kaldık.Yeni yapılacak Anayasanın en önemli özelliğinin, İfade ve yaşama hakkının güvenceye alınması olmalıdır.Kısaca, Herkesin inandığı gibi düşüneceği, düşündüğü gibi konuşacağı ve konuştuğu gibi yaşayacağı özgürlüğüne sahip olmalıdır. Milletimizin İnanç ve Gelenekleriyle barışık bir anayasa yapılmalıdır. Ayrıca, Bu Anayasa sadece Ülkemiz için değil, Bölgemiz ve Tüm Mazlum Miletlere örnek olması gerekmektedir.

Yeni anayasa konusunda meclis dışında ki partilerle de konuşulmalı ve görüşleri alınmalıdır. Başkanlık sistemi ve yeni anayasa çalışmalarında bir milli mutabakat komisyonu kurulmalıdır. Bütün bu çalışmalar milli mutabakat komisyonu ile birlikte ele alınmalıdır.

Mevcut anayasa milletimize dar gelmektedir. Bundan dolayı yeni, milli ve sivil bir anayasa yapılması, ülkemiz açısından mecburiyettir.

Yeniden Refah Partisi olarak, Yeni Anayasa yapılmasına dair çalışmalarını destekliyoruz. Yeni, Milli ve Sivil Anayasa yapılması için her türlü katkıyı vermeye hazır olduğumuzu bildirmek istiyoruz. Bu çalışmaların Vatanımıza ve Milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyoruz.

 

Av. Bayram SAKARTEPE

Genel Başkan Yardımcısı | Siyasi İşler Başkanı

Yayın Tarihi: 2 Şubat 2021 | Yayın Saati: 12:15:13