GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ AV. BAYRAM SAKARTEPE'NİN AÇIKLAMASI

TBMM’DE GÖRÜŞÜLEN “KİTLE İMHA SİLAHLARININ YAYILMASININ, FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ” İLE İLGİLİ GÖRÜŞÜMÜZ

G-7 Ülkeleri tarafından, Türkiye’nin de üyesi olduğu Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) bünyesinde kurulmuş bulunan “Mali Eylem Görev Gücü (FATF)”; terörün finansmanı, kara para aklama, uyuşturucu, silah ve insan kaçakçılığı, kitle imha silahlarının finansmanı gibi suçlarla mücadele kapsamında Türkiye’ye gerekli yasal düzenlemeleri yapması için uyarıda bulundu ve bu adımların atılması için Türkiye’ye 2021 yılına kadar süre verdi.

Bu uyarı doğrultusunda Hükümet tarafından Meclis’e getirilen ve 19 Aralık 2020 tarihinde Adalet Komisyonundan geçen ve 27 Aralık 2020 tarihinde kabul edilen “Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının, Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi”nin içeriğinde dernekleri ve vakıfları doğrudan ilgilendiren “yardım toplama faaliyetlerinin” de yer alması çok sıkıntılı sonuçlara yol açabilecek bir durumdur. 

Terör örgütlerinin yıkıcı ve bölücü emellerini gerçekleştirmek için yasa dışı her yolu kendilerine mubah saydıkları, iktisadi yöntemleri araç olarak kullandıkları bilinen bir gerçektir. Terörün sonlandırılması, terörle etkili bir şekilde mücadele edilmesi için terörün finansmanının önlenmesi noktasında gerekli yasal düzenlemelerin yapılması devletler için en tabi haktır.

Diğer taraftan demokrasilerin vazgeçilmez unsuru olan sivil toplum kuruluşlarının terörün önlenmesi ile ilgili kanunun içine dahil edilmesi, sivil toplum kuruluşlarımızın terörle mücadele adı altında asıl amaçları malum olan dış güçlerin denetimi altına alınması, demokratik ve özgür bir sivil toplum yapılanmasına darbe vurmaktır.

Derneklerin ve vakıfların yardım toplama faaliyetlerini de içine alan  “Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının, Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi”nin yasalaşması halinde;  Filistin, Yemen, Arakan gibi bölgelerde zulüm altında bulunan kardeşlerimizin maddi-manevi sıkıntılarını hafifletmek için faaliyette bulunan sivil toplum kuruluşlarımızın  dış güçler tarafından herhangi bir somut delil olmadan teröre destek veren kuruluş listesine alınmasının önü açılacaktır.

Bu kanunu çıkarmamızı talep eden dış güçlerin, G-7 ülkelerinin pek çok haksız uygulamalarını ve sicillerini de göz önüne aldığımızda, bu kanunla çoğu zaman gerçek teröristlerin değil, küresel güçlerin keyfine göre belirlenen sivil toplum kuruluşlarının teröre destek veren kuruluşlar olarak ilan edileceği, mal varlıklarına el konulup, faaliyetlerinin sonlandırılacağı tehlikesini seziyoruz.

Adı sivil toplum kuruluşu olup, teröre finansal destek sağlayan birtakım yapılarla elbette ki en etkili şekilde mücadele edilmelidir. Ancak burada endişemiz aslında terörle ilgisi olmayan sivil toplum kuruluşlarının dış güçlerin ajandaları doğrultusunda terör listesine alınması ve yaptırımlara maruz kalmasının önünün açılmasıdır. 

Kanun teklifi ile ilgili diğer önemli husus da şudur;

FATF’in uyarısında  Türkiye’nin kara para aklama, terörün finansmanı ve insan kaçakçılığının yanında, kamu harcamalarında şeffaflık, yolsuzluk ve rüşvetle mücadele gibi alanlarda da gerekli yasal düzenlemeleri yapmadığı belirtiliyor. Ve Türkiye’den bu yasal düzenlemeleri de yapması isteniyor.

Ancak TBMM’ye getirilen 43 maddelik kanun teklifinde FATF’ın uyarıda bulunduğu maddelerden sadece “Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının ve Finansmanının Önlenmesi” ile ilgili olanlar yer alıyor. Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele, kamu ihaleleri ve kamu harcamalarında şeffaflık gibi düzenlemelerin hiçbiri kanun teklifinde yer almıyor.

Yapılması gereken;

“Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının, Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun” teklifinden vakıfların, derneklerin “yardım toplama faaliyetlerini” ilgilendiren maddelerin çıkarılması, kamu harcamalarında şeffaflık, yolsuzluk ve rüşvetle mücadele ile ilgili maddelerin ise kanun teklifine eklenmesidir.

 

Av. Bayram Sakartepe

Genel Başkan Yardımcısı | Siyasi İşler Başkanı

Yayın Tarihi: 1 Ocak 2021 | Yayın Saati: 18:13:29