ENGELLİLERE ÇOK GÖRÜLÜYOR

ÖTV’SİZ ARAÇLAR, ENGELLİLERE ÇOK GÖRÜLÜYOR

 

 

Hükümet; 2022 yılı için engellilerin ÖTV indirimli araç alım fiyatlarındaki sınırlamaya güncelleme getirdi. 21 Aralık 2021 gün ve 31696 sayılı resmi gazete ile 330.800 olan araç alım fiyatını 450.500 TL’ye yükseltti. Pekiyi nedir bu sınırlama ve ne zaman çıktı?

 

27 Aralık 2017 Tarih ve 30283 sayılı resmi gazetede 1.Madde (a) bendi ile getirilen kısıtlamayla;

MADDE 1 – 18/4/2015 tarihli ve 29330 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin;

a)-(II/C/1.2.1) ve (II/C/1.3) bölümlerinin birinci paragraflarında yer alan  “1600 cm³ veya altında motor silindir hacmine sahip” ibareleri “motor silindir hacmine bakılmaksızın, hesaplanması gereken özel tüketim vergisi ve diğer her türlü vergiler dâhil bedeli 200.000 TL’nin altında olan” şeklinde değiştirilmiştir.”

 

Engelliler için sıfır araç alımında hesaplanması gereken özel tüketim vergisi diğer her türlü (ÖTV, KDV, Gümrük vergileri vs.) eklenmiş olarak toplam fiyatı 200.000 Türk Lirası’nı geçmeyen araçlar alınabilir hale geldi ve 200.000 TL olan araçlar, ÖTV indirimi sonrasında 125.000 TL seviyesine düşürüldü. Sonraki yıllarda 2019 yılı için 247.400 TL, 2020 yılı için 303.200 TL ve 2021 yılı için belirlenen miktar 330.800 TL oldu. Ancak 2021 yılının son aylarında kur seviyelerinde beklenenin üstünde meydana gelen değişiklikler doğal olarak otomobil fiyatlarında da dengesiz yükselmelere yol açtı. Kaldı ki; zaten 2021 yılı başında belirlenen 330.800 TL’lik fiyat sınırlamasına uyacak orta segment sıfır km araç neredeyse kalmamıştı.

 

 

2022 yılında için belirlenen araç fiyat sınırı 450.500 TL oldu. Ancak bu fiyat sınırındaki araçlar incelendiğinde, bu araçların donanım ve özellikler açısından alt segment ve manuel araçlar olduğu görülecektir. Engelli vatandaşlarımızın mevzuat gereği manuel vitesli araç kullanamayacağından, manuel araç alması zaten mümkün değildir. Burada engelliler için ÖTV’siz sıfır araç alımı uygulamasındaki amaç; engellilerin hayatını kolaylaştıracak özellik ve donanıma sahip araçları uygun fiyata almalarını sağlamak değil midir? Engellilerin hayatını kolaylaştıracak özellik ve donanımlar nelerdir? Örneğin; otomatik vites, otomatik acil fren sistemi, otomatik takip mesafesi, otomatik cam silecekleri, otomatik uzun-kısa far kontrolü vs. özellikli araçlar engellilerin, engellerinden kaynaklı eksik uzuvlarını ve yetersiz olan reflekslerini tamamlayıcı bir unsur olacaktır.  Bu özellik ve donanımların mevcut olduğu en uygun sıfır araçların fiyatları ise döviz kurlarından kaynaklı olarak ortalama 750.000 TL - 1.000.000 TL fiyat aralığındandır. Bu araçlarda ÖTV indirimi yapıldığında dahi 400.000 TL - 550.000 TL seviyesinde olacaktır.

                       

 

Engellilerin yurtdışından ithal edeceği ikinci el araçlar ile ilgili durum da bundan çok farklı değildir. Buradaki mağduriyet ise; Özel Tüketim Vergisi Kanunun 7. Maddesine istinaden yurtdışından ithal edilen ikinci el araçlarda 3 yıl şartı aranmaktadır. Ancak gümrük vergisi, KDV ve diğer vergiler eklendiğinde 3 yaş ve altı araç ithal etmenin maliyeti yükselmektedir. Bu durumda engelliler için yine döviz kurları açısından maliyet göz önünde bulundurulduğunda 3 yaş ve altı araç alması imkânsız hale gelmektedir.

 

 

Pekiyi engelli araç alımındaki mağduriyetlerin giderilmesi için ne yapılmalıdır? Engellilerin sıfır araç alımındaki maksimum fiyat sınırı kaldırılmalı ve sadece 1600 cc motor hacmi sınırı getirilmelidir. Engeliler için yurtdışından ithal edilebilecek araçların ise yaş sınırı 0-10 yaş arası araçlar olarak değiştirilmelidir.

 

 

Dolayısıyla hükümetin uyguladığı yanlış politikalar sebebi ile her konuda olduğu gibi ÖTV’siz araç alımında da engelliler hak mahrumiyeti yaşamaktadır. Yeniden Refah Partisi olarak her türlü mağduriyeti yüksek sesle dillendirdiğimiz gibi engellilere uygulanan ÖTV’siz araç alımı konusunda uygulanan fiyat sınırının kaldırılmasının, engellilerin hayat konforunun sağlanmasının sosyal devlet ilkesinin gereği olduğunu hatırlatır, bir an evvel bu yanlıştan dönülmesini temenni ederiz.  

 

 

 

Davut KONAKÇI
Engelli Koordinasyon Birim Başkanı

Yayın Tarihi: 22 Şubat 2022 | Yayın Saati: 12:35:50