Ekonomik Bülten | Dr. Fatih ÖZTEK | Dijital Çağ ve Türkiye | 18.05.2020