EKONOMİK BÜLTEN | 22 NİSAN 2021

EN BÜYÜK RİSK: DIŞ BORÇ STOKU

 

“128 Milyar Dolar Nerede?“ sorusu parasal rakamın büyüklügü nedeniyle dikkatleri üzerine toplamış ve bir numaralı gündem haline gelmiştir. Bu soru, Türkiye ekonomisinin en önemli yapısal problemi olan “kalkınmak için dış kaynagı borçlanarak temin etme” anlayışının ortaya çıkmasına vesile olmu ve dolayısıyla Türkiye ekonomik yapısının en kritik öneme sahip konusunu tartışmaya açmıştır. Tek başına bu soruya cevap bulunması yeterli degildir. Asıl olarak yıllar itibariyle degişik meblaglarda sık sık gerçekleşen fakat parasal rakamın çok büyük olmaması nedeniyle gündem olmayan bu duruma bir çözüm yolu bulunmalı, tartımalar bu alana kaydırılmalı ve Türkiye’nin dış borçlanma sorunu acilen ortadan kaldırılmalıdır. Aksi takdirde bu hatalı ekonomik yapı içerisinde milyarlarca dolar ($) kaybolmaya devam edecektir.

Bu basit sorunun Türkiye ekonomisi açısından taşıdıgı kritik önemin anlaşılabilmesi için Türkiye’nin dış borç stokunun seyrinin anlaşılması gerekmektedir. Türkiye’nin dış borç stoku yıllar itibariyle Grafik-1’de gösterilmektedir. 1993 yılında 71 milyar $ olan dış borç stoku, 2002 yılına gelindiginde 130 milyar $’a ve 2020 sonu itibariyle de 450 milyar $ olmuştur. Yani Ak Parti iktidarları döneminde sadece dış borç 320 milyar $ (%250) artmıştır.

 

Raporu incelemek için tıklayınız...

Yayın Tarihi: 22 Nisan 2021 | Yayın Saati: 17:25:41