D8 TEŞKİLATI: DEĞERLENDİRİLEMEYEN BÜYÜK POTANSİYEL