ÇİFTÇİ BORÇ ERTELEMELERİNDE ÇİFTE STANDART

ÇİFTÇİ BORÇ ERTELEMELERİNDE ÇİFTE STANDART

 

 

 

9 Şubat 2022 tarihli gazetelerde Ziraat Bankasının tarımsal kredi borçlusu müşterilerine yapılanma programı kararı aldıkları duyuruldu. Daha sonra Tarım Kredi Kooperatiflerinin de benzer bir uygulama yapacağı gazetelerde yer aldı. Bu uygulama 31 Mart 2022 tarihine kadar her iki kurum tarafından da çiftçilere kolaylık olması için uygulanacaktır.

 

Buna göre peşin ödenmesi halinde borcun tamamına ait faizler silinmekte veya peşin ödenememesi halinde 60 aya kadar faizsiz yeniden yapılandırma imkânı sunulmaktadır.

 

Bu durum Ziraat Bankasına veya Tarım Kredi Kooperatiflerine borçları olan çiftçileri önemli ölçüde rahatlatmıştır. Ancak çiftçi kredileri sadece Ziraat Bankasından ve kooperatiflerden verilmemektedir. Bütün bankalar tarımsal kredileri çiftçilere vermektedirler. Özellikle Şekerbank, şeker pancarı ekiciliği yapan çiftçilere önemli miktarda tarımsal kredi sağlamaktadır.

 

Çiftçilerin bu özel bankalara olan zirai kredi borçları özellikle yapılandırılmamaktadır. Borcunu ödeyemeyen çiftçilerin tarlaları, traktörleri maalesef haciz ve icra yolu ile satılmaktadır.

 

Bu durumun önlenebilmesi için, ya Ziraat Bankasında olduğu gibi, özel bankalar da çiftçi borçlarını aynı şekilde yapılandırmalı veya Ziraat Bankası çiftçilerin bu bankalara olan zirai kredilerini de kendi uhdelerine alarak aynı şekilde yapılandırıp çiftçileri rahatlatmalıdır.

 

Ukrayna’da çıkan savaş nedeni ile Ukrayna ve Rusya’dan tahıl ithal etmemiz giderek zorlaşacaktır. Bu sebeple, Devletimiz, çiftçilerimizi destekleyerek ileride milletimizin gıda sıkıntısı çekmemesini sağlayacak kararları acilen almalıdır.

 

 

Prof. Dr. Doğan AYDAL

Genel Başkan Yardımcısı | AR-GE Başkanı

Yayın Tarihi: 25 Şubat 2022 | Yayın Saati: 20:50:34