AR-GE BAŞKANIMIZ PROF. DR. DOĞAN AYDAL'IN BASIN AÇIKLAMASI - PETROLSÜZ BİR DÜNYA’YA HAZIR MIYIZ?

Değerli Basın Mensupları, Ülkemiz petrol zengini bir ülke değildir. Türkiye’de ürettiğimiz petrol yıllık
kullandığımız miktarın % 7’lik bir kısmını ancak karşılamaktadır. Komşu ülkeler ile olan savaşlar ve
hassas dengeler göz önüne alındığında çok yakın bir gelecekte büyük bir sıkıntı ile karşı karşıya
kalacağımız bir gerçektir.
BP’nin 2019 yılı sonu raporuna göre Dünya Petrol rezervi 244 Milyar tondur. Dünya yıllık tüketimi ise
13.865 Milyar tondur. Yeni eklenen rezevlerin azalması ve Dünya’daki tüketim artışı göz önüne
alındığında Dünya Petrol Rezervinin, basit bir hesapla Dünya Tüketimine 17-18 yıl yeteceği
görülmektedir. Çok yakın bir zamanda PETROLSÜZ BİR DÜNYA’ya hazır olmalıyız.
Bu noktada şu soru sorulabilir: Petrol azalıyorsa fiyatlar neden 20 dolar civarına kadar düştü?
Bu sorunun iki temel cevabı vardır. Bu oyunu kurgulayanlar iki temel hedef gütmektedirler. Bunlardan
ilki önemli Petrol üreticisi ülkelerin, Başta İran ve Rusya olmak üzere, gelirlerini azaltmak; ikinci
hedefleri de çok düşük rakamlara indirilen piyasadan faydalanıp gelecek için stok yapmak.
Çok yakın zamanda petrol fiyatlarının yeniden 140 Dolar/varil seviyelerini görmek sürpriz
olmamalıdır. Bu sefer de Ülkemiz gibi gelişmekte olan ülkelerin sanayileri çökertilecek, birçok kuruluş
iflas noktasına sürüklenecektir.
Bu gerçekleri göz önüne alarak Ülkemizin yapması gereken en önemli şey, stok alanlarını arttırmaktır.
Bu önlemleri alırken öncelikle Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyacı olan petrolün stoklanması gerekir.
Ülkenin kritik işletmeleri ve ulaşım sektörü için de mutlaka stok yapılmalıdır. Elektrikle çalışan ulaşım
sistemi için de acilen harekete geçilmeli ve bu konuda Know-How tasarımlar teşvik edilmelidir. Bu
yatırımlar Ülkemiz emniyeti için önemli ve hayatidir.

Prof. Dr. Doğan AYDAL
Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı
AR-GE Başkanı

Yayın Tarihi: 20 Nisan 2020 | Yayın Saati: 01:34:38