ADALET KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR

 

ADALET KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR

 

Bize soruyorlar hangi ittifakta yer alacaksınız? Sorunun bu şekilde sorulması halinde buna karşılı verilecek cevaplar, bizim bazı çevreler ve vatandaşlar tarafından yanlış anlaşılmamıza veya şüpheyle yaklaşılmamıza neden olabilir. Soru “hangi parti veya partiler Yeniden Refah Partisi ile ittifak yapabilir” şeklinde sorulursa verilecek cevap hem yanlış anlaşılmaya neden olmaz hem de ittifak yapacak partiler için önceden etik olmayan değerlendirmelerde bulunmamıza engel olur.

 

Yeniden Refah Partimizin olmazsa olmaz şartı yönetimde ve paylaşımda adil olmaktır. Kırmızı çizgimiz sadece adalettir. Sistemin adı ne olursa olsun ister Parlamenter Sistem isterse Başkanlık Sistemi olsun adil olmayan hiçbir yönetimin bizim de milletimizin de nezdinde kıymeti yoktur. Her iki sistemi de savunanların adil bir yönetim anlayışına sahip olduklarını şüphe ile karşılamaktayız.  Zira, yargının tam bağımsızlığına, işe alımlarda liyakat ve ehliyetin tek geçerli kriter olduğuna ve yargı kararlarında ayırımcılık yapılmadığına dair bugüne kadarki icraatlardan olumlu sonuç çıkmamaktadır.

 

Yeniden Refah Partimizle ittifak yapmayı düşünen partiler, her kademedeki yöneticilerin kararlarını istişare ile alacakları hususunda mutabık mıdırlar? Toplumun genel ahlak kurallarına ve yaşam tarzına sadık kalacaklarına ve aykırı hiçbir sözleşmeye ve eyleme rıza göstermeyeceklerine dair garanti verirler mi? Cinsel ayrımcılığın önlenmesi adı altında aile yapımızı tahribe yönelik gizli ajandası olanlarla ittifak yapmanın mümkün olmadığının bilincindeler mi? gibi sorulara muhatap olacaklarını bilmelidirler.

 

Yeniden Refah Partimizin adil paylaşım ve adil yönetim anlayışının gereği olarak:

  •           Milli gelirin adil paylaşımı,
  •      Ekonomimizin borç yükünden kurtarılması denk bütçe yapılması,
  •      Vergi, borç ve faizden arındırılmış bir ekonomik düzen için bu sayılanların dışında kaynak bulunması,
  •      İhalelerde şeffaflığın temin edilmesi ve işlerin ehline, layık olana ve makul fiyatlarla verilmesi,
  •      Stratejik, istihdam artırıcı ve ülke için ekonomik önemi olan yatırımlarda devletin öncülük etmesi veya ortak olması,
  •      Engelli vatandaşlarımızın azami ölçüde istihdam edilmesi,

İttifak gerekçeleri olduğu ve dikkate alınacağı bilinmelidir.

 

Eğitimin millileştirilmesine, fırsat eşitliğinin sağlanmasına ve eğitilmiş insan gücünün en verimli şekilde değerlendirilmesine taraftar olanlarla seçim ittifakı yapabiliriz. Dış politikada mevcut anlaşmaları gözden geçirerek ülkemiz aleyhine olan hususların düzeltilmesini, ülke çıkarlarına en uygun siyasi, savunma ve ticari anlaşmaların yapılmasına öncelik verilmesini ve komşu ülkeler başta olmak üzere sulhun tesisine yardımcı olacak uluslararası ilişkilere önem verilmesini isteriz.

 

Suat Pamukçu

Genel Başkan Yardımcısı | Genel Sekreter

 

 

Yayın Tarihi: 12 Ocak 2022 | Yayın Saati: 16:01:17