ABD Büyükelçilik binasına LGBTI paçavrasının asılması kabul edilemez!

ABD Büyükelçilik binasına LGBTI paçavrasının asılması kabul edilemez

 

 

Her yıl Haziran ayında düzenlenen LGBTI+ Onur Ayı başlangıcı dolayısıyla , Batı’da insan hakları ve temel özgürlüklere dayandırılmaya çalışılan sözde ‘eşit hak arayışı’ kılıfı adı altında ABD Ankara Büyükelçilik binasına LGBT¬¬I sapkınlığı bayrağının asılması kabul edilebilir bir durum değildir.

 

ABD ile nezdinde bulundukları ve akredite edildikleri Türkiye Cumhuriyeti arasında dostluk ilişkileri kurulması ve siyasi, askeri, ekonomik, kültürel, bilimsel ve diğer alanlardaki ilişkilerin ve işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla faaliyet göstermesi gereken ABD Büyükelçiliğinin görev,yetki anlayış ve tanımının dışına çıkarak LGBTI¬ sapkınlığı bayrağını kabul edilebilir bir durum olmasa gerek.

 

ABD Büyükelçiliğinin yabancı misyon görev anlayışıyla tezatlık oluşturan bu yaklaşımı, milletimizin aile yapısı ,inanç ,manevi değerler manzumesine ve insanlık onuruna  kötü örnek oluşturacak niteliktedir.

 

Bu konuyla ilgili olarak Türkiye Cumhuriyeti nezdinde akredite edilen ABD Büyükelçisinin görev alanı dışına çıkarak toplumun ahlaki yapısını bozmaya yönelik olan bu yaklaşımının T.C. Dışişleri yetkilileri tarafından behemehal resen incelenerek ve bunun sonucu olarak  ABD Büyükelçisinin derhal bakanlığa çağırılıp gerekli nota verilmesinin büyük zaruret olduğunu ifade etmek isteriz.

 

 

Doğan Bekin
Genel Başkan Yardımcısı | Dış İlişkiler Başkanı
İstanbul Milletvekili

Yayın Tarihi: 2 Haziran 2023 | Yayın Saati: 12:12:38