31 Mart 2024 Seçimlerinin Belirleyici Gücü Büyük Ölçüde Emekliler Olacaktır.

Şu anda ülkemizde 10.523.105’i SSK emeklisi, 2.849.668’i BAĞ-KUR emeklisi ve 2.478.471’i Emekli Sandığı emeklisi olmak üzere, toplam 15.851.244 emekli yer almaktadır.

 

Hükümetin Ocak 2024’te SSK ve BAĞ-KUR emeklisine yaptığı zam oranı yüzde 37,57'de kalması büyük hayal kırıklığına yol açtı. Bunun üzerine hükümet İlk olarak SSK ve BAĞ-KUR emekli maaşlarını yüzde 5 oranında artırarak yüzde 42,57’ye yükseltti. Son olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kabul edilen Kanun Teklifi ile de SSK ve BAĞ-KUR emekli maaşlarındaki artış oranı yüzde 42,57'den yüzde 49,25'e yükseltildi.

 

Böylece 7.750 TL emekli maaşı alan SSK ve BAĞ-KUR emeklisi son %49,25’luk artışla 11.566 TL maaş alabilecek düzeye getirildi.

 

Hükümetin yaptığı üç kademeli artışlara rağmen SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin maaşları asgari ücretin gerisinde kalmış oldu. Bugün asgari ücrete %49 oranında yapılan zam ile 17 bin 2 TL düzeyine yükseltilirken, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin maaşlarının asgari ücretin gerisinde kalması asgari ücretli ile SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin arasındaki makasın daha da açılmasına neden oldu.

 

TÜRK-İŞ Araştırması'nın 2024 Ocak ayı sonucuna göre Açlık Sınırı; Ankara’daki dört kişilik bir aile için 15 bin 048 TL'ye yükselmiştir. Yine bu araştırmaya göre; yoksulluk sınırı ise 49 bin 019 TL’ye yükselmiştir.

 

SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yönelik bu çarpıklık sosyal adaleti de büyük ölçüde zedelemektedir. Hükümetin acilen SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin maaşlarını en azından asgari ücret düzeyine çıkarması gerekmektedir.

 

Değerli Basın Mensupları;

 

Ücretler arasındaki adaletsizliklerin diğer kesimleri de derinden etkilediğini vurgulamak isteriz. Şöyle ki, ömrünü devlete harcamış emekli bürokratların durumu da büyük vahamet arz etmektedir.

 

2023 yılı Temmuz ayında memura taahhüt edilen asgari taban ücretin sağlanabilmesi için verilen seyyanen zammın, memur emeklisine verilmemesi durumu, şimdi ve ileriki yıllar için memur emeklisi maaşlarında mağduriyet oluşturulmasına neden olmuştur. Durumun düzeltilmesi için memur emeklilerinin maaşlarını gözden geçirilmesi gerekmektedir.

 

Örneğin; 35 yıl çalıştıktan sonra emekli olan bir daire başkanı, daha önce emekli olmadan aldığı maaşın 3’te 2’sini alırken bugün ise bu maaşın ancak 3’te 1’ini alabilmektedir. Öncelikle burada da adaletin sağlanması kaçınılmazdır. Bu kesimin maaşları tekrar görevde olanların maaşlarının 3’te 2’si durumuna getirilmelidir. Ondan sonra ise mağdur olan diğer emeklilerin de geçinebilecekleri kadar kendilerine maaş ödemesinin yapılması zaruridir.

 

Aksi takdirde üst düzeyde görev yapan kesimi emeklilikte en düşük maaşla eşitlemek anlamına gelecektir. Bu sistem böyle devam ederse emekli bir daire başkanının maaşı asgari ücretle eşit hale gelecektir.

 

Ezcümle, Sayın Cumhurbaşkanının 2024 yılını emekli yılı olarak ilan etmesinin sözde kalmaması için emeklilerin durumunun iyileştirilmesi zaruridir. Salt 2024 yılını emekli yılı ilan ederek emeklilerin sorunu çözüme kavuşturulamaz. Burada 54 Hükümetin Başbakanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın emeklilere yaptığı zam oranları gibi zamlar yapılabilirse ancak o zaman 2024 yılının emekli yılı olarak ilan edilmesi bir anlam ifade edebilir.

 

Saygıdeğer Basın Mensupları,

 

Değinmek istediğim bir diğer husus ise Kamu Üniversitelerinin Daire Başkanlarının ortak talebidir. Devletimizin; diğer tüm kurumlardaki daire başkanlarına verilen ve özlük hakkı olan “Makam/Görev Tazminatını”, “adalet” ve “eşit işe eşit ücret” prensipleri gereği Üniversite Daire Başkanlarına da vererek mevcut haksızlığı gidermesi gereklidir.

 

Bunun için 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ek ödeme cetvelinde düzenleme yapılması gerekmektedir. Yapılması gerekli düzenleme;

 

"MADDE 1- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun IV sayılı Makam/Görev Tazminatı Cetvelinin 7. Sırasına, birinci dereceli kadroya atanmış olmak şartıyla "Üniversite Daire Başkanları" ibaresinin de eklenmesi gerekmektedir."

Yayın Tarihi: 1 Şubat 2024 | Yayın Saati: 18:29:50