19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI

19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI

 

19 Eylül Türkiye Gaziler Günü vesilesi ile vatanımızı müdafaa esnasında yaralanarak gazi olan tüm muharip, terör ve 15 Temmuz gazilerimizden ahirete irtihal etmiş olan gazilerimize Allah’tan rahmet; hayatta olan gazilerimize de acil şifalar, sağlık, sıhhat ve afiyetler dileriz.

 

Yeniden Refah Partisi olarak gerek Muharip Gazilerimizin, gerek Terör Gazilerimizin ve gerekse 15 Temmuz Demokrasi Gazilerimizin yaşam konforlarının artırılması, hak kaybına uğramamaları için verdikleri mücadelenin yanında olduğumuzu ve takipçisi olacağımızı bir kez daha ifade etmek isteriz.

 

Sahada aktif olarak faaliyet yürüten ve tüm vatandaşlarımızın problemlerini dinleyen teşkilat mensuplarımıza gerek şehit yakını veya gazi vatandaşlarımızdan bildirilen ve gerekse teşkilat mensuplarımız tarafından bizzat tespit edilen problemleri sıralayacak olursak;

 

1. Terörle mücadele esnasında yaralanmış fakat; Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen şartlara uymadığı gerekçesi ile gazilik ünvanı verilmeyen ancak çalışamayacak durumda olan, vücutlarında şarapnel parçaları ile hayatını sürdüren, gazi sayılmadığı gibi sağlık sebebi ile çalışmaya uygun olmadığı için sözleşmeleri feshedilen ve bu hususta dernek kuran kardeşlerimizin bir an önce gazilik ünvanına kavuşması için yetkilileri gerekli çalışmayı yapmaya davet ediyoruz.

 

2. Bilhassa 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21.nci maddesi ve bu madde bentlerinde tanımlanan gazilere verilen hakların her geçen gün daha da iyileştirilerek vatan için bedel ödemiş olan gazilerimizin hayat konforunu artırmak hükümetimizin olmazsa olmazları arasında yer almalıdır. İyileştirilmesi gereken haklardan bazılarına değinecek olursak:

 

a) 2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkındaki Kanunun 7. maddesinde belirtilen “Bu Kanunda yazılı hallerde ölenlerin veya çalışamayacak derecede engelli hâle gelenlerin çocukları, devlete ait yatılı okul ve eğitim kurumlarında yönetmelikte tespit edilecek esaslara göre ücretsiz olarak okutulurlar.” şeklindeki ibarenin değiştirilerek; “Devlete, vakıflara ve özel kişilere ait ilk, orta, lise ve yükseköğretim kurumlarında ücretsiz olarak okutulurlar” olacak şekilde düzeltilmelidir.

 

b) Öncelikle ÖTV’siz araç alım esasları değiştirilerek engelliler ile aynı kategoriye sahip olunan ÖTV’siz araç alımlarında Şehit Aileleri-Gaziler ve engelliler birbirinden ayrılarak; Şehit Ailesi ve gazilerde, engelli raporu istenmeden sadece Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nca düzenlenen Gazi kimlik kartları yeterli olmak üzere 5 yılda bir alınmak şartı ile ÖTV’siz araç alma hakkı tanınmalıdır. Ayrıca 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunun 7.nci maddesinde belirtilen 2022 yılı için satış fiyatı 450.500 TL üzerinde araç alınamayacağı hükmünün şehit aileleri ve gazilerimiz için kaldırılması sadece motor hacimleri açısından 1600 cc sınırlaması getirilmeli ve bu araçların alımı esnasında Şehit aileleri ve gazilerimize ÖTV muafiyeti tanınmalıdır.

 

 

c) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunun 21. maddesinde Şehit yakınları ve Gazilere istihdam sağlanması ile ilgili hususun yeniden düzenlenerek; halihazırda şehit yakınlarına sağlanan 2 kişinin istihdamının “şehitin eşi ve tüm çocuklarına ve ayrıca şehidin anne, baba veya kardeşlerinden birine istihdam sağlanması, eğer şehit bekar ise anne, baba veya kardeşlerden toplam 2 kişiye istihdam sağlanması. Gazilerde ise; Gazinin kendisi, eşi, çocuğu, anne, baba ve kardeşlerden toplam 2 kişiye kullandırılmak üzere 2 kişilik istihdam sağlanması” şeklinde düzenlenmelidir.

 

d) 2985 Sayılı Toplu Konut Kanunu Ek Madde 2 gereği gazilerimize faizsiz konut kredisi hakkı tanınmış fakat her yıl için fiyat üst sınırı belirlenmiştir. 2022 yılı için belirlenen 241.000 TL faizsiz konut kredisi miktarı ile günümüz şartlarında alınacak bir konut bulunmamaktadır. Bu miktarın yeniden gözden geçirilerek, günümüz ortalama ev fiyatları seviyesine, bölgesel farklılıklar da gözetilerek yükseltilmeli, ülkenin her ilinde ikamet eden gaziler için aynı fiyat standardı uygulanmamalı, ikamet ettiği ildeki ev fiyatları gözetilerek rakamlar Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) her yıl tekrar belirlenmeli, ayrıca bu verilen faizsiz kredi sabit taksit ve 90,120,180 aylık vadeler şeklinde seçenekler ile tekrar düzenlenmelidir. (Hali hazırdaki uygulama şehit yakını veya gazilerin maaşlarının 4/1’i miktarında ödenmesi şeklindedir.)

 

3. Bir de Muharip Gazilerimiz var ki (Kore ve Kıbrıs Gazileri); bunlarla ilgili uygulama daha farklı. Terör Gazileri veya 15 Temmuz Gazilerimize verilen birçok hak maalesef muharip gazilerimize tanınmamaktadır. Dolayısıyla ülkemizde gazilerimiz arasında yapılan bu ayrımcılığa son verilerek, gazilere verilecek hizmetler ayrım yapılmadan bir standarda bağlanarak eşit olarak ulaştırılmalıdır.

 

Bu vesileyle, Şehit Aileleri ve Gazilerimizin haklarının teslim edilmesi, yaşam konforunun artırılması ve aksaklıkların bir an evvel giderilmesi temennisiyle, ülkemizdeki tüm Gazilerimizin ve Şehit Ailelerimizin 19 Eylül Gaziler gününü tebrik ediyoruz.

 

Bu cennet vatanı bizlere vatan yapmak için canını veren tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, vatan uğruna kanını veren, uzuvlarını kaybeden tüm Gazilerimize Allah’tan şifalar, sağlık ve afiyetler niyaz ediyoruz.

 

 

Dr. Fatih Erbakan

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı

Yayın Tarihi: 19 Eylül 2022 | Yayın Saati: 14:23:32