“Fahri (Geçici) Kuran Kursu Öğreticilerinin Kadroya Alınması”

Milletimizi yüce Kitabı’mızın hayat veren ilke ve değerleriyle buluşturan Kur’an Kursları, Türkiye de Kur’an öğretimini sürdüren en önemli kurumların başında gelmektedir.

 

Bu kurumların amacı, Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesindeki İl Müftülüklerine bağlı Kuran Kurslarında istihdam edilen “Fahri (Geçici) Kuran Kursu Öğreticileri” tarafından Kur’an-ı Kerimi okumak, anlamını öğretmek, hafızlık yaptırmak ve din eğitimi almak isteyen vatandaşlarımız başta olmak üzere, ihtiyaç odaklı kategoride, 4-6 yaş çocuk kategorisinde, hafızlık kategorisinde, görme ve işitme engelli sınıflarında uzun süreli yaz ve kış aylarında Fahri (geçici) Kuran Kursu öğreticisi olarak görev yapmaktalar.

 

Fahri Kuran Kursu öğreticiliği yapmak için; 2 yılda bir KPSS, DHBT (Din Hizmetleri Alan Bilgisi) ve mülakat puanları istenmektedir.

 

Kış dönemi boyunca 9 ay görev yapmak için KPSS, DHBT ve mülakat puanı ile göreve başlayıp, dokuzuncu ayın sonunda görevden istifa ettirilmektedirler.

Yaz Döneminde ise 2 ay görev yapmak için KPSS, DHBT ve mülakata tabi tutularak görev sonunda yine istifa ettirilmektedirler.

 

Bu çalışma ve ayrılma şekli ile mali ve sosyal haklarından da el çektirilmektedir.

 

Sayıları yaklaşık 25 bin olan Fahri Kuran Kursu Öğreticileri, çalışma süresi boyunca asgari ücretin çok altında ortalama 10 Bin TL ücret almaktadır.

 

Aylık olarak 8- 9 günlük sigorta primleri yatırılmaktadır. Bu durumdan dolayı da SGK üzerinden prim borçları oluşmakta ve mağduriyetleri artarak devam etmektedir.

 

Fahri Kuran Kursu Öğreticilerinin hiçbir özlük hakkı yoktur.

 

İşsizlik sigortasından faydalanmamaktadır.

 

Ayrıca emeklilik haklarına da sahip değildir.

 

Yaklaşık 11 yıldır düzenli bir alım yapılmadığı ve kontenjan sağlanmadığı için KPSS, DHBT (Din Hizmetleri Alan Bilgisi) puanları yüksek olan Fahri Kuran Kursu Öğreticileri herhangi bir kadroya yerleştirilememişlerdir.

 

Cumhur İttifakı, 2018 yılında Fahri (Geçici) Kuran Kursu Öğreticilerinin kadroya alınmasına dair söz vermişti. Ancak bugüne kadar yapılan herhangi bir çalışma yapılmamış ve Fahri Kuran Kursu Öğreticileri kapsam dışı bırakılmıştır.

 

Yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi için 24/01/2024 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına kanun teklifimizi verdik. Kanun teklifimiz ilgili komisyonlarda beklemektedir.

 

Yıllardır kendilerinden istenen tüm şartları sağlayarak, sınavlarda belli bir başarı elde ederek, Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görev yapan Fahri Kuran Kursu Öğreticilerinin insanların çalışma hayatında en temel insani ihtiyacı olan emeklilik hakkı doğamayacak şekilde çalışmaları, çalışma hayatına aykırılık teşkil etmektedir. Bu nedenle uzun yıllar boyunca Diyanete hizmet etmiş Fahri Kuran Kursu Öğreticilerine emeklerinin karşılığı kadroları verilmelidir.

 

Bu sebeple halen görevde olup olmama şartına bakılmadan yaşanan mağduriyetlerin giderilerek, hakkaniyet ve eşitlik ilkesi çerçevesinde SGK prim günleri taban alınarak, alanlarına uygun kadro verilmesi gerekmektedir. Fahri Kuran öğreticilerin sorunları çözüme kavuşturmak için TBMM’de bulunan tüm milletvekillerimizin gerekli hassasiyeti göstermesini temenni ediyorum. Yeniden Refah Partisi olarak, mesleklerini en iyi şekilde icra eden Kuran öğreticilerimize gereken desteği her koşulda sağlayacağımızı ifade ediyoruz.

Yayın Tarihi: 27 Haziran 2024 | Yayın Saati: 18:27:05