“ERBAKAN’I ANLAYABİLMEK”

 

Türkiye ve dünyadaki konjonktürel gelişmeler ışığında “Milli ve Yerli” kalkınma hamlesinin önemini ifade eden, dışa bağımlılık yerine ülkemizin zengin yeraltı ve yer üstü kaynak ve potansiyelinin harekete geçirilmesini savunan, “Yeni Dünya Düzeni” adı altında Siyonist küresel güç odaklarının artarak devam eden ekonomik, ticari ve politik risk ve tehditlerine karşı “toprak ayağımızın altından kayıyor” şeklinde milletimizi sürekli uyaran, mevcut ekonomik darboğazı, borç sarmalını, dış politikadaki gelişmelerin ortaya çıkardığı kaotik durumu her vesile de yıllar öncesinden üzerine basa basa dile getiren, gerekli önlemlerin alınmaması durumunda “dövecek dizimizin kalmayacağını” ifade ederek, bizlere “Dünden Bugünü Anlatan” Türkiye Cumhuriyeti 54. Refahyol Hükümetinin Başbakanı ve Milli Görüş Lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan hocamızı vefatının 12. Sene-i devriyesinde rahmet ve minnetle yad ediyoruz.

 

Erbakan Hocamız, Milli Görüş hareketinin birinci kırk yılına başlamadan önce, Milli Görüş mefkûresine inanmış kişilerle yaptığı son istişare toplantısı sırasında tarihe not düşülmesi gereken veciz kapanış konuşması sırasında Türkiye'nin içinde bulunduğu vahim durumun önemini ortaya koymaya çalışırken özellikle şu ifadeyle vurgu yapmaya çalışıyordu:

 

“Kardeşlerim, toplantımıza gösterdiğiniz ilgiye ve ortaya koyduğunuz fikirlere çok teşekkür ediyorum. Görüyorum ki hepimizin samimi duygularla vatan sathını dolaşarak, bir ÇIKIŞ (HURUÇ) yapmanın gerekliliğine inanmışsınız. Türkiye'nin sosyo-politik durumu malumunuzdur. Bu nedenle, inanmış kadroların artık silkinip toparlanma zamanı gelmiştir. Şunu da ifade etmek gerekir ki; artık bir siyasi partinin kuruluşuna her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğu da bir gerçektir. Bundan böyle artık omuz omuza hep birlikte hareket etme vaktidir.

 

1969 yılında bu duygu ve düşünceyle milletimizin sinesinden doğan ve birinci kırk yıl boyunca temsil ettiği milyonların saygınlığına hiçbirhâlelgetirmeden, büyük onurla “Milli Görüş” bayrağı altında siyaseti; milli, manevi, ahlaki, fikri değerler manzumesinde erdem ve samimiyet temelleri üzerine inşa eden, ülkemizin ve milletimizin bütünlüğünü, kardeşliğini “Yeniden Büyük Türkiye” hedefine ulaşmayı şiar edinen Erbakan hocamızın döneminde ortaya koyduğu alternatif fikir, proje ve çözüm önerileri bugün daha iyi anlaşılmaktadır.

 

 

Milli Görüş’ün salt bir teori değil, gerçek anlamda hizmet ve hamle olduğunu açıkça görebilmek için;

 

Milli Görüş’ün 1974-1978 iktidardaki hizmetlerini,

Milli Görüş’ün 1989- 1994 birinci dönem belediye hizmetlerini,

Milli Görüş’ün 1994-1999 ikinci dönem belediye hizmetlerin;

Milli Görüş’ün 1996- 1997 iktidar hizmetlerini dikkatle incelemek ve tanımakta büyük yarar vardır.

 

MİLLİ GÖRÜŞ’ÜN (1974-1978) İKTİDARDAKİ HİZMETLERİ

 

Kıbrıs Zaferi

 

1974’te hükümet içinde yer alan “Milli Görüş” Kıbrıs'ta kardeşlerimize reva görülen zulme razı olamazdı. İşte Kıbrıs'ta zaferin kazanılması Allah'ın yardımıyla milli görüş sayesinde oldu.

 

Bu olumlu sonuçtan rahatsız olan ABD ve Batı bugüne kadar Kıbrıs'ı karıştırma gayretlerinden bir an bile geri kalmadı. İş başındaki iktidarların uyguladıkları ABD ve Batı güdümlü politikaları, Rumların daha talepkar ve uzlaşmaz duruma girmesine sebep olmakta, batılıların niyetlerini uygulamalarına zemin, ümit ve imkan hazırlamaktadır.

 

Hâlbuki Kıbrıs'ta 1974 Barış Harekâtından sonra çözüm fiilen ortaya çıkmıştır. Hükümetlere düşen KKTC’nin tanınmasına ve kalkınmasına gayret göstermektir. “Milli Görüş” daha ilk günden itibaren Kuzey Kıbrıs'ta bağımsız bir devletin kurulmasını esas almıştır. Diğer iktidarlar ise Batılıların “Federe Devlet” fikrinin peşine takılmaktan başka bir çözüm ortaya koyamamışlardır.

 

Manevi Kalkınma

a)      4 yılda 350 İmam Hatip Okulu açılmıştır

b)     10 Yüksek İslam Enstitüsü açılmıştır

c)     Üç bin Kur'an Kursu açılmıştır

 

Şahsiyetli Dış Politika

 

Kıbrıs zaferinden sonra ABD'nin bizi uyguladığı silah ambargosuna karşılık olarak ABD'nin Türkiye'deki üsleri kapatıldı ve ağır sanayi hamlesi çerçevesinde Yerli ve Milli Savunma sanayinin güçlü bir şekilde kurulma hamlesi başlatılmıştır. Bugün Türkiye’nin milli sanayi hamlesine yön veren  Aselsan, Havelsan gibi kuruluşlar Erbakan Hocamızın eserleridir.

 

Müslüman Ülkelerle İşbirliği Geliştirilmiştir

 

Ekonomik Kalkınma Üretim Seferberliği Başlatılmıştır

 

Milli görüşün hükümet ortağı olduğu MSP döneminde tarım üretimi artırıldı. Buğday üretimi 4 yılda 10 milyon tondan 16 milyon tona et üretimi 125 bin tondan 635 bin tona çıkarıldı. Otuzdan fazla et kombinası inşa edildi.

 

Tarım girdi üretimleri artırılmıştır.

 

Ağır Sanayi Hamlesi Başlatılmıştır

 

Ağır sanayi hamlesi 7 yıllık (1975-1982) sanayileşme programı idi. Bu program eşi görülmemiş bir hızla uygulanmıştır.  2 yıl gibi kısa bir zamanda 2 yüzden fazla milyarlık tesisin temeli atılmıştır. Bugün Edirne'den Kars'a kadar büyük sanayi tesisi olarak ne varsa bu 2 yıl içerisinde yapılmıştır.

 

Yine ağır sanayi hamlesi dış borçla değil, kendi özkaynaklarımız ve gücümüzle yürütülmüştür.

 

MİLLİ GÖRÜŞ’ÜN BELEDİYECİLİK HİZMETLERİ

 

1984’te iki il, 1989’da beş il belediyesinin ve çok sayıda ilçe belediyesinin Milli Görüş yönetime geçmesiyle başlayan süreçte 1994’te Ankara ve İstanbul başta olmak üzere çok sayıda büyükşehir ve yüzlerce belediyede Milli Görüş dönemi başlamıştır.

 

Milli Görüş yerel yönetiminde;

 

Üç Ç sorunu (Çöp, Çukur, Çamur) tarihe gömülmüştür. İstanbul gibi dünyanın başşehri olan bir şehrimizde su sorunu da tarih olmuştur. Tüm projeler yandaşları zengin etme mantığıyla değil, en uygun şartlarda gerçekleşmiştir. Rüşvet, yolsuzluk, israf ve her türlü suiistimal ortadan kalmış, önceki belediyelerin borçları ödenmiş ve belediye kasasına fazladan kaynak oluşturulmuştur.

 

“Beyaz Masa” gibi halkın her kesimine kapısını açan, vatandaşın sorunlarına çözüm üreten, iftar çadırı, sünnet şöleni ve aşevi hizmetleri ilk defa Milli Görüş döneminde yapılmıştır.

 

MİLLİ GÖRÜŞ’ÜN 1996-1997 İKTİDAR HİZMETLERİ

 

Ülkemizin, Sanayileşme ve Kalkınma hamlelerini ileri bir düzeye taşımak için milli ve yerli projeleriyle ülkemizin temel sorunlarını çözmüş “Yaşanabilir bir Türkiye, Yeniden Büyük Türkiye ve Yeni Bir Dünya” hedefi ile, ülkemizin yeniden dünyadaki seçkin yerini alması için D-8’i kuran ve bunu D-60 ile tamamlamayı ortaya koyarak” Havuz Sistemi” “Kaynak Paketi” gibi uygulamalarla Türkiye’de değişimin öncüsü olmuştur.

 

54. Hükümet Döneminde milletimize en büyük refah payı verilmiştir. Köylümüze bir önceki mahsul yılına nazaran 312 fazla ödeme yapılmıştır. Memurlarımızın refah payı bir yılda 100 alan memura 250 verilerek artırılmıştır. Esnaflarımızın imkanları genişletilmiş, emekli, dul ve yetim aylıklarına büyük refah payı ayrılmıştır. İşçilerimize de bir yıl içinde yüzde 104 reel artış sağlanmıştır.

 

54. Hükümet, Önce Millet anlayışıyla acı reçeteler kullanmamış, gelir dağılımı gibi konularda adil ve kapsayıcı politikalar ile bir avuç azınlık yerine tüm toplumun refah düzeyini artırarak dar gelirli işçi, memur, emeklilerinin rahat nefes almasını sağlamıştır.

 

Bütün bu gerçekler ışığında bugün yapılması gereken; ülkemizin iç ve dış tehditlerden korunması, milletimizin maddi ve manevi sıkıntılardan kurtulması için Erbakan Hocamızın öncülüğünde Milli Görüş tarafından gerçekleştirilen efsane hizmetlere yeniden kavuşmak için vakit geç olamadan Erbakan Hocamıza kulak vermek, Milli Görüş’e sarılmaktır.

 

Cenab-ı Allah “DÜNDEN BUGÜNÜ ANLATAN” Erbakan Hocamıza gani gani rahmet eylesin. Tüm bu efsane hizmetlerin yapılmasına vesile olan Erbakan Hocamızdan Allah razı olsun. O’nu anmanın yanında anlamayı ve O’nun yürüdüğü yolda yürümeyi cümlemize nasip etsin.

Yayın Tarihi: 27 Şubat 2024 | Yayın Saati: 17:42:05