Üye Ol

ÜYE OLMASI MÜMKÜN KİŞİLER;
2820 no’lu siyasi partiler kanunu uyarınca:
18 yaşını dolduran, medeni ve siyasi hakları kullanma ehliyetine sahip bulunan her Türk vatandaşı siyasi parti üyesi olabilir.
Ancak kimse, bir partinin birden fazla teşkilat birimine üye kaydolamaz.
Kimse, aynı zamanda birden fazla siyasi partinin üyesi olamaz.

ÜYE OLMAYA MÜMKÜN OLMAYAN KİŞİLER;
2820 no’lu siyasi partiler kanunu uyarınca:

• Sayıştay dahil yüksek yargı organları mensupları, kamu kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri, yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan kamu görevlileri, silahlı kuvvetler mensupları ile yükseköğretim öncesi öğrencileri; 
• Kamu hizmetlerinden yasaklılar; 
• Basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma veya devlet sırlarını açığa vurma suçlarından biriyle mahkum olanlar; 
• Taksirli suçlar hariç 5 yıl ağır hapis veya 5 yıl ve daha fazla hapis cezasına mahkum olanlar; 
• Türk ceza kanununun ikinci kitabı birinci babında yazılı suçlardan veya bu suçların işlenmesini aleni olarak tahrik etme suçundan mahkum olanlar; 
• Terör eyleminden mahkum olanlar, siyasi partilere üye olamazlar ve üye kaydedilemezler.

 

İsim
Soyisim
T.C Kimlik No
Mesleği
Şehir
Ülke ve Şehir
İlçe
Öğrenim Durumu
Doğum Yeri
Doğum Tarihi
Gün / Ay / Yıl şeklinde doğum tarihinizi giriniz.
Kan Grubu
Adresi Ev / İş
Telefon Cep / İş
Başında Ülke kodu olarak telefon numaranızı giriniz. (örnek: 90 540 123 12 34)
E-Posta