Prof. Dr. Doğan Aydal - Genel Başkan Yardımcısı / Ar-Ge Başkanı

Prof.Dr.Doğan AYDAL, 1976 yılında Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesinden “Maden Jeolojisi Yüksek Mühendisi”
unvanı alarak mezun olmuştur. İngilizce eğitimini International House, Hastings; Master ve Doktora eğitimini ise
İNGİLTERE’de LEEDS Üniversitesinde tamamlamıştır(1976-1980).
Kısa dönem askerlik öncesi ve sonrasında, MTA Genel Müdürlüğü çeşitli birimlerinde çalışan AYDAL,
1982 yılı sonunda Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi’nde Y. Doç.Dr. unvanı ile göreve başlamış
ve 1991 yılında Doçent unvanı almıştır. 1994 yılında bir dönem ABD CINCINNATI Üniversitesi Jeoloji
Mühendisliği Bölümünde misafir öğretim üyesi olarak bilimsel araştırmalarda bulunmuştur. Halen
Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde Öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır. Madencilik, Enerji
politikaları, Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri üzerine uzmandır.
Başbakanlık Müsteşar Yardımcılığı, Başbakan Danışmanlığı, TBMM’de Danışmanlık, Sümer
Holding Yönetim Kurulu Üyeliği, Kastamonu Meslek Yüksek Okulu Kurucu Müdürlüğü, Ankara
Üniversitesi Senato Üyeliği ve Afrika Çalışmaları ve Araştırmaları Merkezi Müdürlüğü gibi idari
görevler yapmıştır. AYDAL, Amerika, Afrika, Avrupa ve Asya kıtasındaki 60 ülkede, çeşitli bilimsel
araştırma, inceleme ve gezilerde bulunmuştur.
Çeşitli konularda yazılmış 20 kitabı da bulunan Aydal’ın, yurtiçi ve dışında birçok makale ve
Tebliği bulunmaktadır. “Maden Savaşları”, “Petrolsüz Dünya”, “Enerji Kan Kokuyor”, “Sular Kızıl
Akacak” ve “Enerjiye Açılan Karanlık Kapılar” adlı kitapları toplum tarafından çok tanınmış ve bu
kitaplar üzerine 15 ayrı TV kanalında uzun süreli 70 TV programı yapılmıştır. Ayrıca bu kitaplar ile ilgili
olarak birçok gazete ve dergide onlarca röportajı yayımlanmıştır.
1995 Yılında yapılan Genel Seçimlerde Prof.Dr. Necmettin Erbakan hocamız tarafından
“Türkiye Milletvekilliği” için aday gösterilmiş ancak Anayasa Mahkemesinin yeni ihdas edilen
“Türkiye Milletvekili” kavramını iptal etmesinden sonra, yine Erbakan Hocamızın arzusu üzerine
İstanbul 2 Bölge Milletvekili adayı olmuştur.
Yeniden Refah Partisi Kurucular Kurulu, Merkez Karar Yürütme Kurulu ve Merkez Yürütme
Kurulu Üyesidir. Araştırma ve Geliştirmeden sorumlu Genel Başkan Yardımcısıdır.

 

AR - GE BAŞKAN YARDIMCILARI

  • Sadık ÇAT
  • Onur DEMİRCİ
  • Mehmet ALTINGÖZ
  • Agah BOZKURT

Sosyal Medya Hesapları: