Ali Yüksel - Genel Başkan Yardımcısı / Yurt Dışı Vatandaşlar Başkanı

01.03.1949'ta Antalya'nın Doyran Köyünde doğdu.

İlkokulu köyünde, İmam-Hatip Okulu'nu Antalya'da bitirdi. Yüksek tahsilini, İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nde tamamlayan Ali YÜKSEL,

- 1970 yılında Antalya'da Müftü Muavinliği, İzmir'de Ulaştırma Yedek Subay olarak askerlik yaptı.

– Terhisden sonra, 1973 başında İstanbul Çatalca Müftülüğü,

– 1973 ekiminde Diyanet İşleri Başk. Olgunlaştırma Md. Muavinliği,

– 1975 yılında kısa bir dönem İzmir Bornova Vaizliği yaptı,

– Aynı yıl, Alanya Lisesi Din Bilgisi ve Ahlak dersleri öğretmenliğinden Antalya Faruk Tugayoğlu'na nakil oldu,

– 1978 yılı sonunda Manavgat İHL' ne nakil ve hemen akabinde, Doktora maksadıyla,Almanya'ya gitti,

– 1979 da Almanya'da lisan eğitimi ve Bochum Üniversitesinde iki dönem Şarkıyât tahsili,

– Aynı zamanda Dortmund Milli Görüş İslam Birliğinde İmam- Hatiplik yaptı,

– 1980 yılında Dortmund-Hombruch Diyanet Camiinde,

- 1981-83 arası, Milli Görüş Kamen İslam Birliğinde imam-Hatiplik,

– !983 Milli Görüş Ruhr Bölgesi ve Ruhr Bölgesi İslam Federasyonu Başkanlığı

– 1984 Milli Görüş Genel Sekreterliğine seçildi,

– 1990 Almanya İslam konseyi tarafından Şeyh-ul İslam seçildi. Bu vazifeyi 4 yı 9 ay deruhte eden Ali Yüksel, 1995 seçimlerinde Refah Partisi'nden Antalya Millet Vekili adayı olması hasebiyle istifa etti.

– 1995 seçimlerinde Genel Başkan Osman Yumakoğulları İstanbul Milletvekili seçilince, önce vekaleten yürttüğü Milli Görüş Genel Başkanlığına 1996 yılı başında seçildi.

– Milli Görüş Genel Başkanlığından 1999 nisan ayında affını isteyerek ayrıldı.

– 2006 yılında Türkiye'de yeniden memuriyete, Bağcılar Belediyesi'nde Başkan Muşaviri olarak dönen Ali YÜKSEL, 2009 yılında Başbakan Muşavirliğine tayin olundu.

– Başbakan Müşavirliğinden 2011 yılı sonunda emekliye ayrıldı.

– Emekli olunca İrşad hizmetlerine devam edebilmek için, DOST-YAR (Dostluk Sosyal, Kültürel dayanışma ve Yardımlaşma Derneği) adlı bir Cemiyet kurdu. Sandıklı, Adana, Niğde ve Aksaray'da şubeleri olan bu cemiyet haftalık sohbetler ve Konferanslar düzenleyerek hizmetlerine devam etmektedir.

– Şu anda, Floryagazetesi'nin idare heyeti başkanlığını yapmaktadır.

- 23 Kasım 2018 yılında kurulan Yeniden Refah PPartisi'nin 99 kişilik kurucuları arasında yeralan Ali Yüksel, Merkez Karar ve Yönetim Kurluna seçildi ve  Kurucu Başkanlık divanında, STK ve Halkla ilişkiler Başkanı olarak görev yaptı.

- Birinci olağan genel kongreden sonra, Merkez Yönetim Kurulunda (MYK) Yurd Dışı Vatandaşlar Başkanı olarak görevlendirildi.

- Evli ve 8 çocuk babası olan Ali Yüksel, hâlen 10 torun dedesidir.

 

YURTDIŞI VATANDAŞLAR BAŞKAN YARDIMCILARI

  • Erdoğan YEŞİLSANCAK
  • Yaşar ÖZKAN