KIBRIS’TA MARAŞ BÖLGESİ’NİN YERLEŞİME AÇILMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

KIBRIS’TA MARAŞ BÖLGESİ’NİN YERLEŞİME AÇILMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Ecdadımızın 1570-1571 yılları arasında gerçekleştirdiği ‘Kıbrıs Seferi’ sırasında Magosa ile birlikte Maraş bölgesi 6 Ağustos 1571’de feth olundu. Fetih sonrasında Latin ve Venedikliler’in bu bölgeden ayrılması nedeniyle buraya Anadolu’dan insanların yerleştirilebilmesi amacıyla 21 Eylül 1572 tarihinde Sultan II Selim “Genel İskân Hükmü” adıyla bir ferman hazırlattı.
Osmanlı arşivlerine göre 17. Yüzyılın sonlarına kadar Anadolu’dan 30.000 civarında aile Kıbrıs geneline ve Magosa’ya yerleşti.
İngilizler 1878 yılında Kıbrıs yönetimini Osmanlı Devleti’nden devraldığında Kıbrıs genelinde 596 Türk mezarlığı, 400 cami ve 109 evkaf çiftliği yer almaktaydı.
Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin yaptığı çalışmalar sonucu bu gerçekler belgeleriyle ortaya çıkarılmıştır. Dolayısıyla, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’ndan beri kapalı olarak tutulan Maraş bölgesinin de önemli Osmanlı döneminden vakıf mirası olduğu belgeleriyle ortaya konulmuştur.

Kapalı Maraş bölgesinde sadece bazı Rum mukimlerin özel gayrimenkulleri mevcut olmakla birlikte bu hususta ilgili taraf GKRY değil, doğrudan mülk sahibi ailelerdir, çünkü bu gayrimenkuller devlete ait değil, şahsa ait mülklerdir.
GKRY’nin iddiasına göre ise, Türkler Kıbrıs’ı 1571 yılında işgal etmiştir. Burada Rumların göz ardı ettikleri çok önemli gerçek de şudur; Rumlar o tarihte Ortodoks mezhebinden olup, Katolik Venedikli’lerin hükmü altında yaşayan bir azınlıktılar. Bu nedenle Rumlar’ın bugün Maraş konusunda söz sahibi olmaları asla söz konusu değildir. Maraş bölgesi yaklaşık 450 yıldan beri vakıf malıdır.
Kıbrıs’ta 1571 yılından beri yürürlükte olan vakıf kanunlarına göre, vakıf mülkiyetinde olan Maraş bölgesinin gayrimenkullerine başkalarının sahip olması mümkün değildir. İngiliz yönetimi döneminde, Maraş’taki vakıf eserlerinin % 77’si gayri kanuni olarak Kıbrıslı Rumlar tarafından işgal edilmiştir.
Kıbrıs’ta İngiliz yönetimi dönemini kapsayan 1907 yılında ‘Ahkamul Avkaf’ adıyla Vakıf Kanunu yürürlükte idi ve Maraş bölgesinin sahibi Osmanlı vakıflarıydı. 1960’ta kurulan Birleşik Kıbrıs Cumhuriyeti’nin 1960 Anayasası’nın 110. Maddesi ve kuruluş sözleşmesinin ‘E eki’ne göre, İngiliz Kolonisi dönemindeki tüm kanuni hüküm ve sorumluluklar aynı şekilde hiçbir değişikliğe uğramadan Kıbrıs Cumhuriyeti hükümetine geçmiştir. Bu nedenle kapalı Maraş’ın gerçek sahibinin hiçbir şüpheye yer kalmadan vakıflar olduğu vakıf belgeleri, tapu senetleri ve yasal hükümler gereği açık şekilde ortadadır. Bu nedenle, bugün Maraş bölgesinde söz sahibi olan kurum “KKTC Vakıflar İdaresi”dir.

Tüm bu gerçeklere rağmen, Annan Planı çerçevesinde kapalı Maraş bölgesinin Kıbrıs Rumları’na bırakılması öngörülmekte idi. Fakat yapılan referandum sonucunda Kıbrıslı Rumlar, Annan planını kabul etmemeleri sonucu bu plan da yürürlüğe girmemiştir.
Sonuç olarak; 46 yıldır adeta ölüme terkedilmiş olan kapalı Maraş’ın açılması konusunda atılacak olan her türlü samimi ve hakkaniyete uygun adımın arkasında olacağımızı açıkça ifade etmek istiyoruz. Eğer ki, Annan Planı’nda olduğu gibi, Kıbrıs Rumları’nı müzakere masasına çekebilmek amacıyla ve Maraş bölgesinin Rumlar’a verilmesi niyetiyle böyle bir girişim yapılıyorsa, bunun çok vahim sonuçlar doğuracağını açıkça ifade ediyoruz ve böyle bir adımı Yeniden Refah Partisi olarak asla kabul etmeyeceğimizi vurguluyoruz.

YENİDEN REFAH PARTİSİ
Dış İlişkiler Başkanlığı