GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ SUAT PAMUKÇU'NUN AÇIKLAMASI

ADİL OLMAK BUNU GEREKTİRİR

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop ile AK Parti ve MHP milletvekillerinin imzasını taşıyan Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağının kaldırılmasını içeren kanun teklifi TBMM Anayasa Komisyonunda oybirliğiyle kabul edildi.
Kabul edilen önergeye göre, Yüksek Adalet Divanı tarafından haklarında soruşturma ve kovuşturma yürütülenlerin uğradıkları manevi zararlar, hazine tarafından karşılanacak. Bu kişilerin mal varlığı değerlerinin müsadere edilmesinden kaynaklanan maddi zararları da giderilecek. Düzenleme, 27 Mayıs 1960'tan itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

Teklifin komisyonda görüşülmesi sırasında TBMM’ de grubu bulunan siyasi partilerimizin tamamı olumlu görüş bildirmişler ve teklif komisyonda oybirlği ile kabul edilmiştir.
TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, komisyonda yaptığı konuşmada haklı olarak: “bu kanun teklifinden muradımız, hem Yassıada mağdurlarının aileleri hem de Türk milletinin vicdanında açtığı yarayı bir nebze olsun hafifletebilmektir." demiştir.
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin de “ Adnan Menderes'in, kefeni üzerinde, idam yaftası boğazında o fotoğrafı Türkiye'de siyasetçiler için böyle olabilirsiniz demenin bir yolu olmuştur. Cumhurbaşkanımız da siyasete girdiği günden itibaren 'Biz bu yola kefenimizi giyerek çıktık.' derken aslında bu fotoğrafı reddettiğini, bunu ayaklarının altına aldığını söylemiştir” diyor,

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, “ TSK'nin bir sürü görevi vardır ama demokrasiyi korumak gibi bir görevi yoktur ve bundan sonra da olmayacaktır. Bunu herkes bilmeli." değerlendirmesinde bulundu.
CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, “28 Şubat süreci ve diğer darbelerin de yeniden sorgulanması” gerektiğini bildirdi.
Gerek kanun teklifinin gerekçesi ve gerekse komisyonda serdedilen ve bütün Partilerimizce benimsenen görüşlere bakıldığında yasanın sadece 27 Mayıs darbesiyle sınırlı tutulması kanaatimizce doğru olmamıştır, Yasanın 12 eylül ve 28 şubat darbelerini de içermesi adaletin gereğidir. Anayasının eşitlik ilkesi, siyasi partilerimizin görüşleri ve tabii milletimizin arzusu da bu yöndedir. TBMM’ de temsil edilen partilerin Genel Kurulda konuyu böyle değerlendirmelerini ve gerekli düzenlemeleri yaparak adil davranmalarını millet olarak beklemekteyiz.

Suat Pamukçu
Genel Başkan Yardımcısı